FORBUNDSSTYRET

FORBUNDSSTYRET

Norges Volleyballforbunds høyeste myndighet er Forbundstinget som arrangeres annen hvert år. Volleyballforbundet ledes og forpliktes av Forbundsstyret som er høyeste myndighet mellom tingene. Styrets mandat og oppgaver er blant annet gitt av NIFs lov og av NVBFs lov. Det føres protokoll fra styremøtene. Protokoller, møteplan og saksliste blir publisert fortløpende gjennom tingperioden. I tillegg finner du også et dokumentarkiv som viser formelle dokumenter slik som tingprotokoller, beretning for hver tingperiode, samt forbundets strategiplaner.

Forbundsstyret består av president, 1. visepresident, 2. visepresident og 5 styremedlemmer og ansattes representant, samt 3 varamedlemmer. Disse velges for en periode på to år og har ansvar for at norsk volleyball forvaltes på en god måte iht. strategiplaner og vedtatte budsjett. Styret oppnevner også råd og utvalg som styret finner påkrevd, samt utarbeider mandat for disse.

Fra Forbundstinget 2022. Fra høyre: Generalsekretær Kristian Gjerstadberget, ansattes representant Kate Sønstebø, styremedlem Mette Kristin Alstad Østvik, 2.visepresident Leiv Helge Kaldheim, 2.varamedlem Julie Heiervang Johnsen, styremedlem Oddbjørn Kvammen, 1.visepresident Camilla H. Skjelstad, president Eirik Sørdahl. Følgende styremedlemmer mangler på bildet: Hildegunn Bjerke, Hans Fredrik Nordhaug, Andrea Nerbøvik Persøy, og vararepresentantene Ole Morten Vassdal og Janne Kongshavn Hordvik. 

Tingperioden 2022 - 2024

RolleNavnKlubbTelefonE-post
PresidentEirik SørdahlØKSIL91515130eirik@sordahl.no
1. visepresidentCamilla H. SkjelstadSteinkjer Volleyballklubb97584320camilla.h.skjelstad@gmail.com
2. visepresidentLeiv Helge KaldheimTorvastad IL90059089leiv.helge.kaldheim@privatmegleren.no
StyremedlemMette Kristin Alstad Østvik BK Tromsø99250705mettekostvik@gmail.com
StyremedlemOddbjørn KvammenKFUM Stavanger90835288oddbjorn.kvammen@halliburton.com
StyremedlemHildegunn BjerkeHolstad IL95131418hildegunn.bjerke@finansnorge.no
StyremedlemHans Fredrik NordhaugSportsklubben Rival45443431hansfn@gmail.com
StyremedlemAndrea Nerbøvik PersøyHamar VBK47751425andrea-n-p@hotmail.com
StyremedlemKate SønstebøAnsattes repr.41933774kate.sonstebo@volleyball.no
1. varamedlemOle Morten VassdalFørde VBK99692219olemorten@eikas.com
2. varamedlemJulie Heiervang JohnsenNTNUI92621073julie-heiervang@ntnui.no
3. varamedlemJanne Kongshavn HordvikHaugesund VBK90869582janne@kongshavnregnskap.no
Ansattes 1. VaraDavid Cox94879173 david.cox@volleyball.no
Ansattes 2. VaraIver Horrem99 62 70 00iver.horrem@volleyball.no

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search