FORBUNDSSTYRET

FORBUNDSSTYRET

Norges Volleyballforbunds høyeste myndighet er Forbundstinget som arrangeres annen hvert år. Volleyballforbundet ledes og forpliktes av Forbundsstyret som er høyeste myndighet mellom tingene. Styrets mandat og oppgaver er blant annet gitt av NIFs lov og av NVBFs lov. Det føres protokoll fra styremøtene. Protokoller, møteplan og saksliste blir publisert fortløpende gjennom tingperioden. I tillegg finner du også et dokumentarkiv som viser formelle dokumenter slik som tingprotokoller, beretning for hver tingperiode, samt forbundets strategiplaner.

Forbundsstyret består av president, 1. visepresident, 2. visepresident og 5 styremedlemmer og ansattes representant, samt 3 varamedlemmer. Disse velges for en periode på to år og har ansvar for at norsk volleyball forvaltes på en god måte iht. strategiplaner og vedtatte budsjett. Styret oppnevner også råd og utvalg som styret finner påkrevd, samt utarbeider mandat for disse.

Fra Forbundstinget 2022. Fra høyre: Generalsekretær Kristian Gjerstadberget, ansattes representant Kate Sønstebø, styremedlem Mette Kristin Alstad Østvik, 2.visepresident Leiv Helge Kaldheim, 2.varamedlem Julie Heiervang Johnsen, styremedlem Oddbjørn Kvammen, 1.visepresident Camilla H. Skjelstad, president Eirik Sørdahl. Følgende styremedlemmer mangler på bildet: Hildegunn Bjerke, Hans Fredrik Nordhaug, Andrea Nerbøvik Persøy, og vararepresentantene Ole Morten Vassdal og Janne Kongshavn Hordvik. 

Tingperioden 2022 - 2024

RolleNavnKlubbTelefonE-post
PresidentEirik SørdahlØKSIL91515130[email protected]
1. visepresidentCamilla H. SkjelstadSteinkjer Volleyballklubb97584320[email protected]
2. visepresidentLeiv Helge KaldheimTorvastad IL90059089[email protected]
StyremedlemMette Kristin Alstad Østvik BK Tromsø99250705[email protected]
StyremedlemOddbjørn KvammenKFUM Stavanger90835288[email protected]
StyremedlemHildegunn BjerkeHolstad IL95131418[email protected]
StyremedlemHans Fredrik NordhaugSportsklubben Rival45443431[email protected]
StyremedlemAndrea Nerbøvik PersøyHamar VBK47751425[email protected]
StyremedlemKate SønstebøAnsattes repr.41933774[email protected]
1. varamedlemOle Morten VassdalFørde VBK99692219[email protected]
2. varamedlemJulie Heiervang JohnsenNTNUI92621073[email protected]
3. varamedlemJanne Kongshavn HordvikHaugesund VBK90869582[email protected]
Ansattes 1. VaraDavid Cox94879173 [email protected]
Ansattes 2. VaraIver Horrem99 62 70 00[email protected]

Start typing and press Enter to search