FORBUNDSSTYRET

FORBUNDSSTYRET

Norges Volleyballforbunds høyeste myndighet er Forbundstinget som arrangeres annen hvert år. Volleyballforbundet ledes og forpliktes av Forbundsstyret som er høyeste myndighet mellom tingene. Styrets mandat og oppgaver er blant annet gitt av NIFs lov og av NVBFs lov. Det føres protokoll fra styremøtene. Protokoller, møteplan og saksliste blir publisert fortløpende gjennom tingperioden. I tillegg finner du også et dokumentarkiv som viser formelle dokumenter slik som tingprotokoller, beretning for hver tingperiode, samt forbundets strategiplaner.

Forbundsstyret består av president, 1. visepresident, 2. visepresident og 5 styremedlemmer og ansattes representant, samt 3 varamedlemmer. Disse velges for en periode på to år og har ansvar for at norsk volleyball forvaltes på en god måte iht. strategiplaner og vedtatte budsjett. Styret oppnevner også råd og utvalg som styret finner påkrevd, samt utarbeider mandat for disse.

Tingperioden 2020 - 2022

RolleNavnKlubbTelefonE-post
PresidentEirik SørdahlØKSIL91515130eirik@sordahl.no
1. visepresidentYngvild Larsen ScheiOslostudentens Idrettsklubb41901963yngvild.schei@gmail.com
2. visepresidentOle LundebyOslo Volley90206837olundeby@online.no
StyremedlemMarte Lund SagaOslostudentenes Idrettsklubb97413355marte.lundsaga@gmail.com
StyremedlemGeir EithunTIF Viking41621246geir.eithun@gmail.com
StyremedlemMette Kristin Alstad ØstvikBK Tromsø99250705mettekostvik@gmail.com
StyremedlemCamilla H. SkjelstadSteinkjer Volleyballklubb97584320camilla.h.skjelstad@gmail.com
StyremedlemOddbjørn KvammenKFUM Stavanger90835288oddbjorn.kvammen@halliburton.com
StyremedlemKate SønstebøAnsattes repr.41933774kate.sonstebo@volleyball.no
VaramedlemBente SiljanderTIF Viking90616002bente@siljander.no
VaramedlemJørre KjemperudVikersund IF91336647jorrek@gmail.com
VaramedlemLiv Ingrid RusetBlindheim IL Volleyball48079015rusetlivingrid@gmail.com
Ansattes 1. VaraDavid Cox94879173 david.cox@volleyball.no
Ansattes 2. VaraBeate Sødal95167416beate.sodal@volleyball.no

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Antidoping Norge
Cloudnames Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Antidoping Norge

Start typing and press Enter to search