Økonomiske støtteordninger

Det finnes mange ulike støtteordninger som klubbene kan søke på. Under er en oversikt over noen av disse ordningene.

Etableringspakker mini- og teenvolleyball

NVBF tilbyr etableringspakker til klubber som skal starte opp lag i mini- eller teenvolleyball.

Les mer om denne støtteordingen her: https://volleyball.no/etableringspakke-mini-og-teen/

Utviklingsmidler

Utviklingsmidler (paravolleyball)

NVBF lyser ut utviklingsmidler for å støtte opp om gode klubbprosjekter som skaper et trenings- og konkurransetilbud for parautøvere i alle aldre.

Søknadsportal egenkapital regioner

Nå kan klubben din søke midler til tiltak som skal stimulere til vekst, utvikling og aktivitetsskaping i regionene.

Ved overgang til konsernkontosystem ble regionenes økonomi samlet, og egenkapitalen overført til Norges Volleyballforbunds sentrale konto. På NVBF’s forbundsting november 2020 ble det vedtatt at regionenes egenkapital skal benyttes over en 4-års periode til tiltak som stimulerer til vekst, utvikling og aktivitet i klubbene. Initiativet til tiltakene kan tas av enkeltklubber, samarbeid på tvers av klubber eller av regionalt styre.

Ordningen med tiltaksmidler er søknadsbasert og interesserte klubber søker regionen innen gitt frist. Regionene ønsker at flest mulig skal få dra nytte av midlene, og ønsker å spre midler og tiltak mest mulig. Klubber kan gjerne gå sammen om samarbeidstiltak. Tildeling av midler gjøres av regionalt styre i samarbeid med NVBF’s administrasjon.

Spillemidler til utstyr (utstyrsordningen)

Spillemidler til utstyr (Utstyrsordningen)
Alle idrettslag og klubber kan søke om spillemidler til utstyr. NIF forvalter ordningen etter retningslinjer fastsatt av Kulturdepartementet. Alle idrettslag og klubber får tilsendt informasjon om ordningen fra NIF hvert år. Mer informasjon om ordningen, som retningslinjer og kriterier, finnes på NIFs nettsider.

For 2024 er søknadsfristen 6. mars. Dette gjelder utstyr kjøpt i 2023 med fakturadato samme år.

Utstyr som er omfattet av ordningen via NVBF er:
– Komplett nettoppsett
– Mobile sandvolleyballnett
– Utstyrspakke (lange nett til å sette på tvers av vanlige baner (LongNet), baller, pumpe, kurv og bag).
– Ballkanon
– Arrangørpakke sandvolleyball (telt, vant, ballstativ)

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM)
LAM-midler er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.
Det er idrettsrådene som fordeler LAM etter retningslinjer fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Dersom idrettslaget ønsker mer informasjon om ordningen bes de kontakte det lokale idrettsrådet direkte.

Grasrotandelen

Grasrotandelen
Norsk Tipping utbetaler grasrotandel til idrettslag og klubber som er registrert i Frivillighetsregisteret (del av Brønnøysundregisteret) og som er godkjent som grasrotmottaker. Formålet med grasrotandelen er å fremme frivillig, allmennyttig virksomhet på lokalt eller regionalt nivå. Grasrotandelen genereres ved at den som spiller velger å støtte sin favorittklubb eller forening med 7% (grasrotandelen) av spillerinnsatsen. Les mer om Grasrotandelen på Norsk Tippings nettsider: Grasrotandelen.

Andre støtteordninger

Andre støtteordninger
Det finnes flere andre muligheter for idrettslag og klubber til å søke om støtte til å gjennomføre ulike prosjekter.
Her er en oversikt over noen organisasjoner og stiftelser som tilbyr mulighet for klubbene:

Idrettskretser
Idrettsskole for barn
Idrettsskole for ungdom

Enkelte idrettsråd tildeler også støtte til lokale klubber. Vennligst kontakt tilhørende idrettsråd for praksis i klubbens hjemkommune.

Stiftelser

Stiftelser
Stiftelsen Dam
Sparebankstiftelsen DNB
Gjensidigestiftelsen

Vennligst ta direkte kontakt med den enkelte stiftelse ved spørsmål.

Anbefalte innlegg

Start typing and press Enter to search