Økonomiske støtteordninger

Utviklingsmidler

NVBF lyser ut utviklingsmidler for å støtte opp om gode klubbprosjekter som skaper rekruttering og medlemsvekst for aldersgruppen 6 til 19 år, et trenings- og konkurransetilbud for parautøvere i alle aldre og oppstartstøtte til nye klubber.

Mer informasjon finnes på denne nettsiden: Utviklingsmidler

 

Spillemidler til utstyr (Utstyrsordningen)
Alle idrettslag og klubber kan søke om spillemidler til utstyr. NIF forvalter ordningen etter retningslinjer fastsatt av Kulturdepartementet. Alle idrettslag og klubber får tilsendt informasjon om ordningen fra NIF hvert år. Mer informasjon om ordningen, som retningslinjer og kriterier, finnes på NIFs nettsider. Søknadsfrist er 4. mars 2020.

Utstyr som er omfattet av ordningen 2019 via NVBF er:
– Komplett nettoppsett
– Mobile sandvolleyballnett
– Utstyrspakke (lange nett til å sette på tvers av vanlige baner (LongNet), baller, pumpe, kurv og bag).
– Ballkanon

Se mer informasjon og retningslinjer her: https://volleyball.no/?post_type=news&p=29299&preview=true#_ftn1

Lokale aktivitetsmidler (LAM)
LAM-midler er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.
Det er idrettsrådene som fordeler LAM etter retningslinjer fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Dersom idrettslaget ønsker mer informasjon om ordningen bes de kontakte det lokale idrettsrådet direkte.

 

Grasrotandelen
Norsk Tipping utbetaler grasrotandel til idrettslag og klubber som er registrert i Frivillighetsregisteret (del av Brønnøysundregisteret) og som er godkjent som grasrotmottaker. Formålet med grasrotandelen er å fremme frivillig, allmennyttig virksomhet på lokalt eller regionalt nivå. Grasrotandelen genereres ved at den som spiller velger å støtte sin favorittklubb eller forening med 7% (grasrotandelen) av spillerinnsatsen. Norsk Tipping anslår at ca. 450 millioner kroner vil bli utbetalt i til lag og foreninger i 2016 og at litt i underkant av 1 million nordmenn er registrert som givere. Les mer om Grasrotandelen på Norsk Tippings nettsider: Grasrotandelen.

 


Andre støtteordninger

Det finnes flere andre muligheter for idrettslag og klubber til å søke om støtte til å gjennomføre ulike prosjekter.
Her er en oversikt over noen organisasjoner og stiftelser som tilbyr mulighet for klubbene:

Idrettskretser
Idrettsskole for barn
Idrettsskole for ungdom
Inkludering i idrettslag


Stiftelser

Stiftelsen Dam
Sparebankstiftelsen DNB
Gjensidigestiftelsen

Vennligst ta direkte kontakt med den enkelte idrettskrets eller stiftelse ved spørsmål.

Anbefalte innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search