Aktivitetsoversikt sandvolleyball

Denne planen gir en oversikt over planlagt aktivitet sommeren 2020.

Regjeringens tiltak mot spredning av korona-viruset har foreløpig ført til at NVBF har avlyst all aktivitet ut april måned. Inntil videre er det knyttet stor usikkerhet til når sandvolleyballsesongen kan starte. Foreløpig (pr. 27. mars) satser NVBF på å organisere aktiviteter fra og med 18. mai. Ukene før dette er svært usikre, og de er derfor merket med gult i oversikten. Mer info om oppstart av sandvolleyballsesongen vil komme etter regjeringens kunngjøring av videre tiltak 13. april.

Når en aktivitet er markert med grønn farge betyr det at arrangørklubb og bane er bestemt. Aktiviteten vil da gjennomføres så sant myndighetene har åpnet for organisert aktivitet. Klubber i alle regioner er utfordret til å påta seg ansvar for å arrangere en turnering eller to hver. Aktivitetsoversikten blir oppdatert etterhvert som klubber melder fra om hva de ønsker å arrangere. Hvis mange klubber bidrar, blir det mye å glede seg til i sommer!

Påmelding til alle turneringer gjøres på beach.volleyball.no
Der vil du også finne mer detaljert informasjon om hvert arrangement.

I kurskalenderen finner du mer informasjon om de ulike kursene.

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search