Lavere divisjoner

Seniorlag på nivåene under NVBFs landsdekkende serier er inndelt etter regionale konkurransesoner. Antall divisjoner som tilbys rundt i landet varierer noe fra region til region. Seriespillet for alle seniorlag i 2. divisjon og nedover er gitt betegnelsen lavere divisjoner.

Lag i samme serie spiller 5-settskamper mot hverandre, og man møter lagene en, to eller tre ganger, alt etter hvor mange lag serien består av. I flere regioner spilles seriekamper i hjemmelagets treningstid, og i andre regioner gjør avstander at dette er umulig. Det kalles serieturnering dersom tre eller flere lag møtes i en hall for å spille flere enn en seriekamp.

Praktisk informasjon i forbindelse med kampgjennomføring i lavere divisjoner

En oversikt over hva du som spiller, lagleder og klubb må ha kontroll på i forbindelse med seriespillet. Hvis man lurer på hvordan man gjør noe, se brukerveiledningene til NVBF og NIF.

For spillere
 • Ha betalt lisensen din.
 • Last ned MinVolleyball-appen. Der vil du finne all informasjon om ditt lag, og du kan:
  • Se alle lagets kamper
  • Følge turneringer
  • Følge andre lag
  • Eksportere kamper til din kalender
  • Se dine dommeroppdrag (slå på varsling)
 • Merk at det ikke er lov å ta med drikkebokser uten lokk i hallen. Drikke må fylles over i beholdere som kan lukkes, slik at man unngår søl.
For lagledere
 • Spillerstall: Det er viktig å holde spillerstallen i TurneringsAdmin (TA) oppdatert. Her ser du klubb- og lisensinformasjon om alle dine spillere.
 • Kamptropp:  Det skal registreres kamptropp gjennom TA eller MinVolleyball for hver kamp dere spiller. Siste frist er 1 time før kampstart, men du oppfordres sterkt til å gjøre det innen fredag formiddag for kamper i helg, slik at arrangør kan printe ut ferdige kampskjema.
 • Dommer: Skaff deg oversikt over når laget ditt har dommer eller sekretæransvar. Bruk TA, Minvolleyball, eller kampoversikten på volleyball.no til dette. Dersom det ikke er oppført navngitte dommere på kampen, har hjemmelaget ansvar for at kyndig person stiller som dommer.
 • Registrere resultat: Er dere hjemmelag i en kamp, er det ditt ansvar å registrere resultatet, samt ta bilde av kampskjema i MinVolleyball appen og laste opp umiddelbart etter kampslutt.
 • Arrangøransvar: Skaff deg oversikt over når ditt lag har arrangøransvar. Bruk terminlisten i TA for dette.
 • Arrangøroppgaver:  Rigge nett og bane klar til kamp og ta med nødvendig kamputstyr som poengtavle, antenner, kampskjemaer og nok baller til oppvarming og gjennomføring.
 • Kampskjema: skal printes ut i A3. Du finner kampskjema ferdig utfylt fra TA ved å gå inn på terminlisten og klikke på skriv ut kamprapport.
 • LIVE-statistikk: husk å ha med en telefon/pc/tablet med internettilgang som kan brukes til å føre LIVE-statistikk, hvis klubben ønsker å føre dette.
For klubb
 • Kontaktinformasjon i TA:  Sjekk at kontaktinformasjon som er registrert på klubbens lag er korrekt. Dette ligger under lagledelse på hvert lag i TA.
 • Kontaktinformasjon på volleyball.no: Sjekk at NVBF har fått oppdatert listene på volleyball.no.
 • Funksjonen LIVE kamper: Sørg for at alle personer i klubben som trenger tilgang til å føre LIVE kamper har funksjonen LIVE kamper.
 • Klubbens dommere: Meld inn klubbens dommere. Funksjonen dommerkontakt kreves for å gjøre dette.
 • Lagledere: Sørg for at klubbens lagledere kjenner sine oppgaver.

Funksjoner som for eksempel dommmerkontakt, må tildeles i Sportsadmin eller Klubbadmin fra volleyballklubben

Start typing and press Enter to search