LISENS OG FORSIKRING

LISENS OG FORSIKRING

Alle som deltar i trening og/eller konkurranseaktivitet i regi av Norges Volleyballforbund, forbundets regioner og klubber skal betale lisens.

Hvorfor betaler du lisens?

Lisensen er en aktivitetsavgift – og forsikring. Den gir NVBF inntekter til utvikling og tilrettelegging av aktivitet – i tillegg til å dekke forsikringspremien for våre deltakere (se årets forsikringsvilkår). Skadeforsikringen gjelder for all trening, gir en god dekning (ekstra god dekning dersom du velger pluss) og forsikringen har vært gyldig under hele koronaperioden. Kostnader til forsikring stopper ikke opp selv om aktiviteten periodevis stoppes. NVBF betaler full premie til forsikringsselskapet og til skademottak for henvisninger til behandlernettverket.

Inntektene fra ordningen gir NVBF mulighet til å prioritere prosjekter som utvikler aktivitetstilbudet vårt. Lisensinntektene bidrar blant annet til trener- og spillerutvikling på alle nivåer, prosjekter for rekruttering og langt mer – samt å skape gode møteplasser for hele volleyballfamilien. Dette arbeidet stopper heller ikke opp i koronaperioden.

Klubbens ansvar

Hver klubb har ansvar for at alle som deltar i trening og konkurranseaktivitet er registrert i Sportsadmin. Ny spiller i klubben må først registreres, deretter vil det være mulig for spilleren å foreta betaling i MinIdrett. Den lisensansvarlige i hver klubb må sørge for at de allerede registrerte spillernes e-postadresser er korrekte, spesielt før åpning av ny lisensperiode. Kontakt derfor din klubb dersom du ikke har lisensen tilgjengelig i MinIdrett.

Hva er plusslisens?

Plusslisens gir spilleren en utvidet forsikring ved skade. Den gir rett til raskere oppstart av behandling, samt høyere dekning av utgifter til utredning, behandling og eventuell operasjon. Les en detaljert oversikt over fordeler plusslisens gir i forsikringsavtalen.

Varighet

“Volleyballisens 2021-22” er gyldig fra betalingsdato til 14. september 2022.
“Sandvolleyballisens 2022” er gyldig fra betalingsdato til 31. desember 2022.

LisenskategoriPrisPluss (+)EngangslisensGjelder for
Elite1700,-2100,-Mizunoligaen og 1. divisjon - uavhengig av alder
Senior1100,-1500,-550,-Født 2004 eller tidligere
Junior900,-1300,-450,-Født fra 2005 til 2008
U13300,-150,-Født 2009 og senere
Trygg på trening/dommer/trener/sittevolleyball300,-Trygg på trening, sittevolleyball, trener, dommer
Lag mini/teen1200,-

Elite – Gjelder for 1.divisjon og Mizunoligaen, uavhengig av alder på spiller.

Senior – For spillere i lavere divisjoner, født 2004 eller tidligere.

Junior – For spillere i lavere divisjoner, født 2005 til og med 2008.

U13 – For spillere født 2009 og senere. U13-spillere som deltar i ungdomsserie U15/U17 må ha personlig lisens.

Trygg på trening/trener/dommer – Gjelder for følgende: trygg på trening, trenerlisens, dommerlisens og sittevolleyball-lisens.

Lag mini/teen – Laglisens kan benyttes i minivolleyball og i teenvolley. Det kan løses laglisens hvis det finnes spillere på laget som ikke har annen lisens. Laglisens løses av klubb.

Laglisens Mini gjelder for opptil 8 lag.

Laglisens Teen gjelder for opptil 8 spillere.

Klikk på meg for å kjøpe laglisens

Engangs- og halvårslisens

Engangslisens: Finnes for Senior -og Juniorlisens. Engangslisens dekker deltagelse i en enkelt kamp, eller en enkelt serieturnering eller turnering i aldersbestemte klasser. Lisensen gjelder for NM U17 i okt. 2021, som et unntak, men for de aldersbestemte NM våren 2022 må man løse helårs- eller halvårslisens. Dersom man har kjøpt engangslisens, men vil spille mer enn en kamp eller turnering, kan man betale mellomlegget opp til full lisens.

Halvårslisens: Åpnes 01.01.2022, og finnes i kategoriene Elite, Senior, Junior og U13

LisenskategoriHalvårsEngangsGjelder for
Elite1100,-Mizunoligaen og 1. divisjon - uavhengig av alder
Senior750,-550,-Født 2004 eller tidligere, (engangs - veteran NM)
Junior600,-450,-Født fra 2005 til 2008
U13200,-150,-Født 2009 og senere

Veteran – For å delta på veteran-NM brukes engangslisens for Senior. Husk at dersom du ønsker å være forsikret hele sesongen, ikke kun under NM, må du betale lisens for dette.

LisenstypeGrunnlisensRegional lisensRegional EngangsNorgestour og NMNorgestour og NM PlussNorgestour og NM Engangs
Lisensen gjelder forTrening og klubbturneringer (LT)Regionale turneringer (RT), LT og trening 1 regional turneringNM, NT, RT, LT og treningNM, NT, RT, LT og trening1 nasjonal turnering
Senior (2003 og eldre)​150,-450,-325,-800,-1200,-400,-
Junior U19 (2004-2007)​150,-300,-225,-500,-900,-250,-
Junior U15 (2008-)​150,-200,-175,-500,-900,-250,-
Dommere/Trenere​150,-

NM: Norgesmesterskap, NT: Norgestour, RT: Regionale turneringer, LT: Klubbturneringer

JUNIOR/SENIOR: Fra det året man fyller 19 år, betaler man seniorlisens. Yngre spillere betaler kun juniorlisens.

ENGANGSLISENS: For spillere som kun skal delta på én turnering i løpet av sesongen. Spillere som har kjøpt regional lisens og vil delta på én NT, må oppgradere til full Norgestour og NM-lisens.

U13: Spillere under 13 år som skal delta på turneringer i U15-klassen, må løse juniorlisens.

Spillere under 13 år som skal delta i minisandvolleyball skal ikke løse personlig lisens. Klubbene oppfordres til å knytte til seg utøverne som medlemmer.

MERK: Lisens skal betales online via Min Idrett. Du kan velge å enten betale på Min Idrett eller via appen, og den kan du laste ned ved hjelp av linkene nedenfor. Legg merke til at ved betaling vil det bli lagt til et lite administrasjonsgebyr. Det eneste unntaket for betaling er laglisenser som kan betales her: https://volleyball.no/nettbutikk/

Google Play – https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nif.minidrett&hl=no AppStore – https://itunes.apple.com/no/app/min-idrett/id1098655947?l=no&mt=8

Klikk på meg for å se hvordan man betaler lisens via Min Idrett

Dersom det oppstår tekniske problemer ved innlogging, registrering eller lignende – ta kontakt med NIF IT Support på tlf. 21029090 eller e-post support@idrettsforbundet.no

Når en spiller har betalt lisens har vedkommende rett til refusjon for skader han eller hun har pådratt seg på trening, i kamp eller i konkurranse.

Meld skaden elektronisk her: www.gjensidige.no/idrettsforsikring

Ved skade under konkurranser må skademeldingen bekreftes/attesteres av arrangør eller lagleder. Ved skade under trening/reiser må skademeldingen bekreftes av trener eller lagleder.

Klikk her for å se forsikringsbevis og vilkår.

Guide for å betale lisens for flere spillere i sportsadmin:

1. Søk opp spiller(e) du ønsker å betale for

2. Klikk på endre lisens i menyen øverst (både hvis spilleren har en lisens fra før tidligere sesong, og hvis spilleren ikke har betalt lisens tidligere)

3. Huk av for «legg i klubbens handlekurv»

4. Dobbeltsjekk at spilleren er tilknyttet riktig klubb

5. Klikk lagre

6. Gjenta dette til alle spillerne du vil betale for ligger i handlekurven

7. Deretter vil lisensen(e) ligge klar til betaling i klubbens handlekurv

Se veiledning her: https://volleyball.no/wp-content/uploads/2018/02/lisensveiledning.pdf

Les mer om sportsadmin lisens her: https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Lisens#Velg_handling_p.C3.A5_utvalgte

Reduserte lisenssatser for sommeren 2020

Årets sandvolleyballsesong er forkortet som en følge av myndighetenes tiltak mot koronaspredning. NVBF har derfor valgt å redusere lisenssatsene for spillere som vil delta på turneringer.

Fra og med helgen 13.-14. juni vil det spilles lokale og regionale turneringer i hele landet. NVBF avventer en videre oppmykning fra regjeringen når det gjelder reiserestriksjoner og maksimalt antall deltakere pr. arrangement før nasjonal sandvolleyballaktivitet også kan bekreftes.

Vær oppmerksom på at NT og NM-lisens, for både junior og senior, først vil åpnes for salg når det er avklart at nasjonal aktivitet lar seg gjennomføre. Spillere som skal delta på RT eller LT de nærmeste ukene kjøper lisens til dette ut fra egen alder, og når NT/NM eventuelt blir bekreftet, kan lisensen enkelt oppgraderes til NT og NM-lisens i spillerens MinIdrett-bruker. Lisensen er gyldig fra dagen den kjøpes og ut kalenderåret.

Spillere som allerede har kjøpt lisens til full pris vil få tilbakebetalt beløpet de har betalt for mye. Vi kommer tilbake med informasjon om når tilbakebetaling vil skje.

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Antidoping Norge
Cloudnames Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Antidoping Norge

Start typing and press Enter to search