LISENS OG FORSIKRING

LISENS OG FORSIKRING

Alle som deltar i trening og/eller konkurranseaktivitet i regi av Norges Volleyballforbund, forbundets regioner og klubber skal betale lisens.

Hver klubb har ansvar for at alle som deltar i trening og konkurranseaktivitet er registrert i Sportsadmin. Ny spiller i klubben må først registreres, deretter vil det være mulig å foreta betaling i MinIdrett. Den lisensansvarlige i hver klubb må sørge for at de allerede registrerte spillernes e-postadresser er korrekte, spesielt før åpning av ny lisensperiode.

Hvorfor betaler du lisens?

Lisensen er en aktivitetsavgift som gir NVBF viktige inntekter i tillegg til å dekke forsikringspremien for våre deltakere. Inntektene fra ordningen gir NVBF mulighet til å prioritere prosjekter som  utvikler aktivitetstilbudet vårt. Lisensinntektene bidrar blant annet til trener- og spillerutvikling, samt å skape gode møteplasser for volleyballfamilien.

Alle som betaler lisens får gratis tilgang til NVBFs fordelskort SMASH. Det gir rabatter og goder fra våre samarbeidspartnere. Send en e-post til stian.brevik@volleyball.no for å få tilgang til fordelene.

Hva er plusslisens?

Plusslisens gir spilleren en utvidet forsikring ved skade. Den gir rett til raskere oppstart av behandling, samt høyere dekning av utgifter til utredning, behandling og eventuell operasjon. Les en detaljert oversikt over fordeler plusslisens gir i forsikringsavtalen.

LisenskategoriPrisPluss (+)EngangslisensGjelder for
Elite1700,-2100,-Mizunoligaen og 1. divisjon - uavhengig av alder
Senior1100,-1500,-550,-Født 2003 eller tidligere
Junior900,-1300,-450,-Født fra 2004 til 2007
U13300,-150,-Født 2008 og senere
Trygg på trening/dommer/trener/sittevolleyball300,-Trygg på trening, sittevolleyball, trener, dommer
Lag mini/teen1200,-

Elite – Gjelder for 1.divisjon og Mizunoligaen, uavhengig av alder på spiller.

Senior – For spillere i lavere divisjoner, født før 2004.

Junior – For spillere i lavere divisjoner, født i 2004 til og med 2007.

U13 – For spillere født fra 2008 og senere. U13-spillere som deltar i ungdomsserie U15/U17 må ha personlig lisens.

Trygg på trening/trener/dommer – Gjelder for følgende: trygg på trening, trenerlisens, dommerlisens og sittevolleyball-lisens.

Lag mini/teen – Laglisens kan benyttes i minivolleyball og i Teenvolley. Det kan løses laglisens hvis det finnes spillere på laget som ikke har annen lisens. Laglisens løses av klubb.

Laglisens Mini gjelder for opptil 8 lag.

Laglisens Teen gjelder for opptil 8 spillere.

Klikk på meg for å kjøpe laglisens

Engangs og halvårslisens

Engangslisens: Finnes for Senior -og Juniorlisens. Engangslisens dekker deltagelse i en enkelt kamp, eller en enkelt serieturnering/turnering i aldersbestemte klasser (ikke NM) og i lavere divisjoner. Dersom man vil spille mer, kan man betale mellomlegget opp til full lisens.

Halvårslisens: Åpnes 01.01.2021, og finnes i kategoriene Elite, Senior Junior og U13

LisenskategoriHalvårsEngangsGjelder for
Elite1100,-Mizunoligaen og 1. divisjon - uavhengig av alder
Senior750,-550,-Født 2003 eller tidligere, (engangs - veteran NM)
Junior600,-450,-Født fra 2004 til 2007
U13200,-150,-Født 2008 og senere

Veteran – For å delta på veteran-NM, brukes engangslisens for Senior. Husk dersom du ønsker å være forsikret hele sesongen, ikke kun under NM, må du betale lisens for dette.

LisenstypeNormalPluss (+)EngangslisensGjelder for
Seniorlisens NT, NM​800,-​1200,-400,-NM, NT, RT, LT
Juniorlisens NT, NM500,-900,-250,-NM, NT, RT, LT
Seniorlisens RT, LT450,- 225,-RT, LT
Juniorlisens RT, LT300,- 150,- RT, LT
Grunnlisens200,-Trener, dommer, trygg på trening, sittevolleyball. Alle aldre.

NM: Norgesmesterskap, NT: Norges Tour, RT: Regional Tour, LT: Lokal Tour

Senior/junior-lisens dekker all sandvolleyballaktivitet i Norge. Fra og med det året du fyller 17 år, betaler du seniorlisens. Er du yngre betaler du kun juniorlisens. Delingen gjelder både sesonglisens og engangslisenser.

Spillere under 13 år som skal delta på turneringer i U15-klassen, må løse juniorlisens.

Spillere under 13 år som skal delta i minisandvolleyball skal ikke løse personlig lisens, men vi oppfordrer klubber til å knytte til seg utøverne som medlemmer.

MERK: Lisens skal betales online via Min Idrett. Du kan velge å enten betale på Min Idrett eller via appen, og den kan du laste ned ved hjelp av linkene nedenfor. Legg merke til at ved betaling vil det bli lagt til et lite administrasjonsgebyr. Det eneste unntaket for betaling er laglisenser som kan betales her: https://volleyball.no/nettbutikk/

Google Play – https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nif.minidrett&hl=no AppStore – https://itunes.apple.com/no/app/min-idrett/id1098655947?l=no&mt=8

Klikk på meg for å se hvordan man betaler lisens via Min Idrett

Dersom det oppstår tekniske problemer ved innlogging, registrering eller lignende – ta kontakt med NIF IT Support på tlf. 21029090 eller e-post support@idrettsforbundet.no

Når en spiller har betalt lisens har vedkommende rett til refusjon for skader han eller hun har pådratt seg på trening, i kamp eller i konkurranse.

Ring 98 70 20 33 eller meld skaden din her: www.gjensidige.no/idrettsforsikring. Her vil du få skaderådgiving og behandlingsformidling. Utøver må først melde sak før de tar kontakt med Idrettens Skadetelefon.

Ved skade under konkurranser må skademeldingen bekreftes/attesteres av arrangør eller lagleder. Ved skade under trening/reiser må skademeldingen bekreftes av trener eller lagleder.

Klikk her for å se forsikringsbevis og vilkår. (Oppdaterte vilkår er rett rundt hjørnet, men enn så lenge gjelder vilkårene for 19/20.)

Guide for å betale lisens for flere spillere i sportsadmin:

1. Søk opp spiller(e) du ønsker å betale for

2. Klikk på endre lisens i menyen øverst (både hvis spilleren har en lisens fra før tidligere sesong, og hvis spilleren ikke har betalt lisens tidligere)

3. Huk av for «legg i klubbens handlekurv»

4. Dobbeltsjekk at spilleren er tilknyttet riktig klubb

5. Klikk lagre

6. Gjenta dette til alle spillerne du vil betale for ligger i handlekurven

7. Deretter vil lisensen(e) ligge klar til betaling i klubbens handlekurv

Se veiledning her: https://volleyball.no/wp-content/uploads/2018/02/lisensveiledning.pdf

Les mer om sportsadmin lisens her: https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Lisens#Velg_handling_p.C3.A5_utvalgte

Jeg har fått lisenskrav i Min Idrett, men skal ikke lenger spille volleyball

Lisensen opprettes automatisk til alle som betalte den forrige sesong. Dersom du ikke lenger skal spille volleyball, er det bare å la være og betale den. Det kommer ingen påminnelser, ei heller noe nytt lisenskrav neste sesong. Du må bare sørge for å betale din lisens dersom du begynner å spille volleyball igjen.

På lisenskortet i Min Idrett står det en annen klubb enn den jeg spiller for. Hva gjør jeg?

Lisensen er personlig, og det har i utgangspunktet ingen betydning for selve lisensen, men dersom klubbtilhørigheten på kortet er feil så er det stor sannsynlighet for at du har byttet klubb uten å melde overgang. Klubbtilhørigheten på lisenskortet vil imidlertid bli automatisk endret straks din elektroniske overgang er fullført.

Jeg har ved en feil betalt lisensen to ganger. Hva gjør jeg?

Vi vil ved gjennomgang finne ut at lisensen er betalt to ganger, og vil returnere det overskytende beløpet, men for at denne prosessen skal skje hurtigere ber vi om at du sender oss dokumentasjon på betalingene til post@volleyball.no.

Jeg har betalt vanlig lisens, men ønsker PLUSS(+)  i stedet. Hva gjør jeg?

Du kan selv oppgradere til den lisensen du ønsker i Min Idrett så vil systemet regne ut mellomlegget. Dette gjøres på samme måte som når man kjøper lisens.

Jeg har betalt lisens for sesongen, men av ulike årsaker skal jeg likevel ikke spille volleyball. Hva gjør jeg?

Dersom du kontakter NVBF om dette innen 30. oktober, vil tilbakebetaling av lisens bli vurdert dersom du ikke har deltatt i trening eller kamp. Etter 30. oktober er det ingen tilbakebetaling av innbetalt lisens.

Jeg har betalt lisens for sesongen, men skal likevel ikke spille volleyball fordi laget mitt er trukket fra serien/lagt ned. Kan jeg få tilbakebetalt lisensen jeg har betalt?

Dersom du har deltatt i kampaktiviteter i sesongen, men laget er trukket/lagt ned før 30. oktober, vil du kunne få tilbakebetalt halve lisensbeløpet. Etter 30. oktober er det ingen tilbakebetaling.

Reduserte lisenssatser for sommeren 2020

Årets sandvolleyballsesong er forkortet som en følge av myndighetenes tiltak mot koronaspredning. NVBF har derfor valgt å redusere lisenssatsene for spillere som vil delta på turneringer.

Fra og med helgen 13.-14. juni vil det spilles lokale og regionale turneringer i hele landet. NVBF avventer en videre oppmykning fra regjeringen når det gjelder reiserestriksjoner og maksimalt antall deltakere pr. arrangement før nasjonal sandvolleyballaktivitet også kan bekreftes.

Vær oppmerksom på at NT og NM-lisens, for både junior og senior, først vil åpnes for salg når det er avklart at nasjonal aktivitet lar seg gjennomføre. Spillere som skal delta på RT eller LT de nærmeste ukene kjøper lisens til dette ut fra egen alder, og når NT/NM eventuelt blir bekreftet, kan lisensen enkelt oppgraderes til NT og NM-lisens i spillerens MinIdrett-bruker. Lisensen er gyldig fra dagen den kjøpes og ut kalenderåret.

Spillere som allerede har kjøpt lisens til full pris vil få tilbakebetalt beløpet de har betalt for mye. Vi kommer tilbake med informasjon om når tilbakebetaling vil skje.

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search