LISENS OG FORSIKRING

LISENS OG FORSIKRING

Alle som deltar i trening og/eller konkurranseaktivitet i regi av Norges Volleyballforbund, forbundets regioner og klubber skal betale lisens.

Hvorfor betaler du lisens?

Lisensen er en aktivitetsavgift – og forsikring. Den gir NVBF inntekter til utvikling og tilrettelegging av aktivitet, i tillegg til å dekke forsikringspremien for våre deltakere. Skadeforsikringen gjelder for all trening, og den gir en god dekning. Du får ekstra god dekning dersom du velger plusslisens.

Lisensinntektene gir NVBF mulighet til å prioritere prosjekter som utvikler aktivitetstilbudet vårt. De bidrar blant annet til trener- og spillerutvikling på alle nivåer, prosjekter for rekruttering, samt å skape gode møteplasser for hele volleyballfamilien.

Hva er plusslisens?

Plusslisens gir spilleren en utvidet forsikring ved skade. Den gir rett til raskere oppstart av behandling, samt høyere dekning av utgifter til utredning, behandling og eventuell operasjon. Ønsker du rask tilgang til behandling anbefaler vi deg å tegne plusslisens. Les en detaljert oversikt over fordeler plusslisens gir i forsikringsavtalen.

Klubbens ansvar

Hver klubb har ansvar for at alle som deltar i trening og konkurranseaktivitet er registrert i Sportsadmin. Ny spiller i klubben må først registreres, deretter vil det være mulig for spilleren å foreta betaling i MinIdrett. Den lisensansvarlige i hver klubb må sørge for at de spillerne som betalte lisens sist sesong står registrert i Sportsadmin med korrekt e-postadresse, spesielt før åpning av ny lisensperiode. Kontakt derfor din klubb dersom du ikke har lisensen tilgjengelig i MinIdrett.

Varighet

«Volleyballisens 2023-24» er gyldig fra betalingsdato til 11. september 2024.
«Sandvolleyballisens 2024» er gyldig fra betalingsdato til 31. desember 2024.

Antidoping

NIFs antidopingregelverk gjelder for deg som

  • løser lisens
  • er medlem i idrettslag / klubb
  • er klubbløs og deltar på aktiviteter / arrangement i regi av NVBF eller NVBFs medlemsklubber
LisenskategoriPrisPluss (+)EngangslisensGjelder for
Elite1900,-2300,-Mizunoligaen og 1. divisjon - uavhengig av alder
Senior1200,-1700,-600,-Født 2004 eller tidligere
Eldre junior1000,-1400,-500,-Født fra 2005 til 2008
Yngre junior420,-840,-210,-Født fra 2009 og 2010
U13315,-160,-Født 2011 og senere
Trygg på trening/dommer/trener/sittevolleyball315,-Trygg på trening, sittevolleyball, trener, dommer
Lag mini/teen1300,-mini - inntil 8 lag, teen - inntil 8 spillere

Elite – Gjelder for 1.divisjon og Mizunoligaen, uavhengig av alder på spiller.

Senior – For spillere i lavere divisjoner, født 2004 eller tidligere.

Eldre junior – For spillere i aldersbestemt aktivitet og lavere divisjoner, født 2005 til og med 2008.

Yngre junior – For spillere i aldersbestemt aktivitet og lavere divisjoner, født 2009 og 2010.

U13 – For spillere født 2011 og senere. U13-spillere som deltar i ungdomsserie U15/U17 må ha personlig lisens.

Trygg på trening/trener/dommer – Gjelder for følgende: trygg på trening, trenerlisens, dommerlisens og sittevolleyball-lisens.

Lag mini/teen – Laglisens kan benyttes i minivolleyball og i teenvolley. Klubben kan løse laglisens hvis det finnes spillere på laget som ikke har personlig lisens. Laglisens løses av klubben, ikke av spillere.

Laglisens Mini gjelder for opptil 8 lag.

Laglisens Teen gjelder for opptil 8 spillere.

Klikk på meg for å kjøpe laglisens.

Engangs- og halvårslisens

Engangslisens: Finnes for Senior- og Juniorlisens. Engangslisens dekker deltagelse i en enkelt kamp, eller en enkelt serieturnering eller turnering i aldersbestemte klasser. For de aldersbestemte NM våren 2024 må man løse helårs- eller halvårslisens. Dersom man har kjøpt engangslisens, men vil spille mer enn en kamp eller turnering, kan man betale mellomlegget opp til full lisens.

Halvårslisens: Åpnes 01.01.2024, og finnes i kategoriene Elite, Senior, Eldre junior, Yngre junior og U13

LisenskategoriHalvårsEngangsGjelder for
Elite1150,-Mizunoligaen og 1. divisjon - uavhengig av alder
Senior790,-580,-Født 2004 eller tidligere, (engangs - veteran NM)
Eldre junior630,-475,-Født fra 2005 til 2008
Yngre junior300,-200,-Født i 2009 og 2010
U13200,-150,-Født 2011 og senere

Veteran – For å delta på veteran-NM brukes engangslisens for Senior. Husk at dersom du ønsker å være forsikret hele sesongen, ikke kun under NM, må du betale lisens for dette.

LisenstypeGrunnlisensRegional lisensRegional EngangsNorgestour og NMNorgestour og NM PlussNorgestour og NM Engangs
Lisensen gjelder forTrening og klubbturneringer (LT)Regionale turneringer (RT), LT og trening 1 regional turneringNM, NT, RT, LT og treningNM, NT, RT, LT og trening1 nasjonal turnering
Senior (2005 og eldre)​250,-500,-Inkl. i grunnlisensen900,-1320,-300,-
Eldre Junior (2006-2009)​175,-350,-Inkl. i grunnlisensen580,-1000,-200,-
Yngre Junior (2010-)​175,-210,-Inkl. i grunnlisensen580,-1000,-200,-
Dommere/Trenere​250,-

NM: Norgesmesterskap, NT: Norgestour, RT: Regionale turneringer, LT: Klubbturneringer

JUNIOR/SENIOR: Fra det året man fyller 19 år, betaler man seniorlisens. Yngre spillere betaler kun juniorlisens.

ENGANGSLISENS: For spillere som kun skal delta på én turnering i løpet av sesongen. Spillere som har kjøpt regional lisens og vil delta på én NT, må oppgradere til full Norgestour og NM-lisens.

GRUNNLISENS: For spillere som kun skal delta på trening og lokale turneringen. Grunnlisensen inkluderer også en RT turnering.

U13: Spillere under 13 år som skal delta på turneringer i U15-klassen, må løse juniorlisens.

Spillere under 13 år som skal delta i minisandvolleyball skal ikke løse personlig lisens. Klubbene oppfordres til å knytte til seg utøverne som medlemmer.

MERK: Lisens skal betales online via Min Idrett. Du kan velge å enten betale på Min Idrett eller via appen, og den kan du laste ned ved hjelp av linkene nedenfor. Legg merke til at ved betaling vil det bli lagt til et lite administrasjonsgebyr. Det eneste unntaket for betaling er laglisenser som kjøpes i iSonen.

Google Play – https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nif.minidrett&hl=no AppStore – https://itunes.apple.com/no/app/min-idrett/id1098655947?l=no&mt=8

Klikk på meg for å se hvordan man betaler lisens via Min Idrett

Dersom det oppstår tekniske problemer ved innlogging, registrering eller lignende – ta kontakt med NIF IT Support på tlf. 21029090 eller e-post [email protected]

Når en spiller har betalt lisens har vedkommende rett til refusjon for skader han eller hun har pådratt seg på trening, i kamp eller i konkurranse.

Meld skaden elektronisk her: www.gjensidige.no/idrettsforsikring

Ved skade under konkurranser må skademeldingen bekreftes/attesteres av arrangør eller lagleder. Ved skade under trening/reiser må skademeldingen bekreftes av trener eller lagleder.

Klikk her for å se forsikringsbevis og vilkår.

Guide for å betale lisens for flere spillere i sportsadmin:

1. Søk opp spiller(e) du ønsker å betale for

2. Klikk på endre lisens i menyen øverst (både hvis spilleren har en lisens fra før tidligere sesong, og hvis spilleren ikke har betalt lisens tidligere)

3. Huk av for «legg i klubbens handlekurv»

4. Dobbeltsjekk at spilleren er tilknyttet riktig klubb

5. Klikk lagre

6. Gjenta dette til alle spillerne du vil betale for ligger i handlekurven

7. Deretter vil lisensen(e) ligge klar til betaling i klubbens handlekurv

Se veiledning her: https://volleyball.no/wp-content/uploads/2018/02/lisensveiledning.pdf

Les mer om sportsadmin lisens her: https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Lisens#Velg_handling_p.C3.A5_utvalgte

Start typing and press Enter to search