LISENS OG FORSIKRING

Volleyball
Hvem er lisenspliktige?

Alle som deltar i trening og konkurranseaktivitet i regi av Norges Volleyballforbund, forbundets regioner og klubber skal betale lisens.

Alle klubber har ansvar for at alle som deltar i trening og konkurranseaktivitet er registrert i Sportsadmin. Ny spiller i klubben må først registreres, deretter kan man foreta betaling. Den lisensansvarlige i hver klubb bes om å oppdatere de allerede registrerte spillernes e-postadresser, spesielt før åpning av ny lisensperiode.

Hvordan betale lisens?

MERK: Lisens skal betales online via Min Idrett og ikke med kontonummer og KID. Du kan velge å enten betale på Min Idrett eller via appen, og den kan du laste ned ved hjelp av linkene nedenfor. Legg merke til at ved betaling vil det bli lagt til et lite administrasjonsgebyr. Det eneste unntaket for betaling er laglisenser som kan betales her: https://volleyball.no/nettbutikk/

Google Play – https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nif.minidrett&hl=no AppStore – https://itunes.apple.com/no/app/min-idrett/id1098655947?l=no&mt=8

Klikk på meg for å se hvordan man betaler lisens via Min Idrett

Dersom det oppstår tekniske problemer ved innlogging, registrering eller lignende – ta kontakt med NIF IT Support på tlf. 21029090 eller e-post support@idrettsforbundet.no

Lisenskategorier

Hva er Pluss(+) – forsikring?

Det pågår fortsatt en endelig forhandling med forsikringsselskap vedrørende innhold/dekning i plussforsikringen. Normalt/for de fleste vil en grunnforsikring være dekkende.

Betaler du en grunnlisens nå, og ved en senere anledning (etter at vi om noen få dager presenterer innhold/dekning i plusslisens) kan du selvsagt endre/oppgradere din grunnlisens.

Vi beklager at vi i forhandling med forsikringsselskapet ikke har lyktes med å presentere endelig dekning før vi åpner for betaling av lisens, men vi vil kun det beste for våre utøvere og velger derfor å forhandle noe mer med leverandør. Håper på forståelse for dette!

Elite

Gjelder for 1.divisjon og Mizunoligaen, uavhengig av alder på spiller.

Senior

For spillere i lavere divisjoner,  født før 2003.

Junior

For spillere i lavere divisjoner, født i 2003 til og med 2006.

U13

For spillere født fra 2007 og senere.

Trygg på trening/trener/dommer

Gjelder for følgende: trygg på trening, trenerlisens, dommerlisens og sittevolleyball-lisens.

Trygg på trening: Denne lisensen gjelder kun for trening for alle over 13 år med unntak av sittevolleyball.

Lag mini/teen

Laglisens kan benyttes i minivolleyball og i Teenvolley. Det kan løses laglisens hvis det finnes spillere på laget som ikke har annen lisens. Laglisens løses av klubb.

Laglisens Mini gjelder for opptil 8 lag.

Laglisens Teen gjelder for opptil 8 spillere.

Klikk på meg for å kjøpe laglisens

Engangs og halvårslisens

Engangslisens: Finnes for Senior -og Juniorlisens. Engangslisens dekker deltagelse i en enkelt kamp, eller en enkelt serieturnering/turnering i aldersbestemte klasser (ikke NM) og i lavere divisjoner. Dersom man vil spille mer, kan man betale mellomlegget opp til full lisens.

Halvårslisens: Åpnes 01.01.2020, og finnes i kategoriene Elite, Senior Junior og U13

LisenskategoriHalvårsEngangsGjelder for
Elite1100,-Mizunoligaen og 1. divisjon - uavhengig av alder
Senior750,-550,-Født 2002 eller tidligere, (engangs - veteran NM)
Junior600,-450,-Født fra 2003 til 2006
U13200,-150,-Født 2007 og senere

Veteran

For å delta på veteran-NM, brukes engangslisens for Senior. Husk dersom du ønsker å være forsikret hele sesongen, ikke kun under NM, må du betale lisens for dette.

Skaderefusjon

Når en spiller har betalt lisens har vedkommende rett til refusjon for skader han eller hun har pådratt seg på trening, i kamp eller i konkurranse.

Ring 98 70 20 33 eller meld skaden din her: https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsskade/meld-skade. Her vil du få skaderådgiving og behandlingsformidling.

Ved skade under konkurranser må skademeldingen bekreftes/attesteres av arrangør eller lagleder. Ved skade under trening/reiser må skademeldingen bekreftes av trener eller lagleder.

Klikk her for å se forsikringsbevis og vilkår

Veileder for klubb

Guide for å betale lisens for flere spillere i sportsadmin:

1. Søk opp spiller(e) du ønsker å betale for

2. Klikk på endre lisens i menyen øverst (både hvis spilleren har en lisens fra før tidligere sesong, og hvis spilleren ikke har betalt lisens tidligere)

3. Huk av for «legg i klubbens handlekurv»

4. Dobbeltsjekk at spilleren er tilknyttet riktig klubb

5. Klikk lagre

6. Gjenta dette til alle spillerne du vil betale for ligger i handlekurven

7. Deretter vil lisensen(e) ligge klar til betaling i klubbens handlekurv

Se veiledning her: https://volleyball.no/wp-content/uploads/2018/02/lisensveiledning.pdf

Les mer om sportsadmin lisens her: https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Lisens#Velg_handling_p.C3.A5_utvalgte

LisenskategoriPrisPluss (+)Gjelder for
Elite1700,-2100,-Mizunoligaen og 1. divisjon - uavhengig av alder
Senior1100,-1500,-Født 2002 eller tidligere
Junior900,-1300,-Født fra 2003 til 2006
U13300,-Født 2007 og senere
Trygg på trening/dommer/trener/sittevolleyball300,-Trygg på trening, sittevolleyball, trener, dommer
Lag mini/teen1200,-

Sandvolleyball

Lisenstyper

Lisenstype​PrisPris engangslisensGjelder for
Seniorlisens​700,-350,-
NM, NT, RT
Juniorlisens400,-200,-
NM, NT, RT
Grunnlisens200,-LT, trygg på trening

NM: Norgesmesterskap, NT: Norges Tour, RT: Regional Tour, LT: Lokal Tour

Det er lovpålagt å betale lisens for all deltakelse i konkurranse og/eller trening i regi av enten klubb eller region tilknyttet NVBF, samt NVBFs egne aktivitetstilbud.
Senior/junior-lisens dekker all sandvolleyballaktivitet i Norge. Fra og med det året du fyller 17 år, betaler du seniorlisens. Er du yngre betaler du kun juniorlisens. Delingen gjelder både sesonglisens og engangslisenser. Grunnlisens dekker treningsaktivitet og lokale turneringer (LT) uansett alder.

Betalingsmåte – Min Idrett

For at lisensen skal registreres og gjøre deg spilleberettiget MÅ den betales gjennom Min Idrett.
For å kunne betale lisens for sandvolleyballsesongen må du tilhøre en klubb.
Har du problemer med innlogging i Min Idrett, kontakt NIF SUPPORT: tlf. 21029090, support@idrettsforbundet.no

 

Lisensens gyldighet

Lisensen gjelder fra den dagen du betaler den. Fra betalingsdato er utøver dekket av den til enhver tid gjeldende forsikringsavtale Norges Volleyballforbund har med forsikringsselskap.

Skaderefusjon

Når en spiller har betalt lisens har vedkommende rett til refusjon for skader han eller hun har pådratt seg på trening, i kamp eller i konkurranse.

Klikk på meg for å lese vilkårene om skaderefusjon 

Klikk for meg for å melde skade

Ved skade finner du informasjon på idrettshelse.no. Her vil du få skaderådgiving og behandlingsformidling.

Ved skade under konkurranser må skademeldingen bekreftes/attesteres av arrangør eller lagleder. Ved skade under trening/reiser må skademeldingen bekreftes av trener eller lagleder.

Ofte stilte spørsmål

Sandvolleyball

Lisenstyper

Lisenstype​PrisPris engangslisensGjelder for
Seniorlisens​700,-350,-
NM, NT, RT
Juniorlisens400,-200,-
NM, NT, RT
Grunnlisens200,-LT, trygg på trening

NM: Norgesmesterskap, NT: Norges Tour, RT: Regional Tour, LT: Lokal Tour

Det er lovpålagt å betale lisens for all deltakelse i konkurranse og/eller trening i regi av enten klubb eller region tilknyttet NVBF, samt NVBFs egne aktivitetstilbud.
Senior/junior-lisens dekker all sandvolleyballaktivitet i Norge. Fra og med det året du fyller 17 år, betaler du seniorlisens. Er du yngre betaler du kun juniorlisens. Delingen gjelder både sesonglisens og engangslisenser. Grunnlisens dekker treningsaktivitet og lokale turneringer (LT) uansett alder.

Betalingsmåte – Min Idrett

For at lisensen skal registreres og gjøre deg spilleberettiget MÅ den betales gjennom Min Idrett.
For å kunne betale lisens for sandvolleyballsesongen må du tilhøre en klubb.
Har du problemer med innlogging i Min Idrett, kontakt NIF SUPPORT: tlf. 21029090, support@idrettsforbundet.no

 

Lisensens gyldighet

Lisensen gjelder fra den dagen du betaler den. Fra betalingsdato er utøver dekket av den til enhver tid gjeldende forsikringsavtale Norges Volleyballforbund har med forsikringsselskap.

Skaderefusjon

Når en spiller har betalt lisens har vedkommende rett til refusjon for skader han eller hun har pådratt seg på trening, i kamp eller i konkurranse.

Klikk på meg for å lese vilkårene om skaderefusjon 

Klikk for meg for å melde skade

Ved skade finner du informasjon på idrettshelse.no. Her vil du få skaderådgiving og behandlingsformidling.

Ved skade under konkurranser må skademeldingen bekreftes/attesteres av arrangør eller lagleder. Ved skade under trening/reiser må skademeldingen bekreftes av trener eller lagleder.

Ofte stilte spørsmål

Volleyball

Lisenstyper

LisenskategoriPrisPluss (+)Gjelder for
Elite1700,-2100,-Mizunoligaen og 1. divisjon - uavhengig av alder
Senior1100,-1500,-Født 2002 eller tidligere
Junior900,-1300,-Født fra 2003 til 2006
U13300,-Født 2007 og senere
Trygg på trening/dommer/trener/sittevolleyball300,-Trygg på trening, sittevolleyball, trener, dommer
Lag mini/teen1200,-

Hvem er lisenspliktige?

Alle som deltar i trening og konkurranseaktivitet i regi av Norges Volleyballforbund, forbundets regioner og klubber skal betale lisens. Nytt for sesongen 18/19 er at alle lisenser inkluderer Pluss-forsikring.

Alle klubber har ansvar for at alle som deltar i trening og konkurranseaktivitet er registrert i Sportsadmin.
Ny spiller i klubben må først registreres, deretter kan man foreta betaling.
Den lisensansvarlige i hver klubb bes om å oppdatere de allerede registrerte spillernes e-postadresser, spesielt før åpning av ny lisensperiode.

Hvordan betale lisens?

Lisens skal betales online via Min Idrett. Du kan velge å enten betale på Min Idrett eller via appen, og den kan du laste ned ved hjelp av linkene nedenfor. Legg merke til at ved betaling vil det bli lagt til et lite administrasjonsgebyr. Det eneste unntaket for betaling er laglisenser som kan betales her: https://volleyball.no/nettbutikk/

Google Play – https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nif.minidrett&hl=no
AppStore – https://itunes.apple.com/no/app/min-idrett/id1098655947?l=no&mt=8

Klikk på meg for å se hvordan man betaler lisens via Min Idrett

Lisenskategorier

Lisensen er inndelt i ulike lisenstyper, se tabellen som viser nivå/alder/pris. Det er viktig at klubben veileder sine utøvere ift. å velge riktig kategori. Spillere med individuell lisens for sin alder kan spille i de klasser og divisjoner som NVBF’s reglement tillater.

Lisensen skal betales for det høyeste konkurransenivået man deltar på, og oppgradering gjøres enkelt i Min idrett. Senioraktivitet er et høyere nivå enn aldersbestemt aktivitet. U19 er et høyere nivå enn U17 og/eller U15.

Har regionen et aldersbestemt tilbud og klubben likevel velger å spille på seniornivå skal utøverne betale lisens etter det høyeste nivået man deltar i. Unntaket er hvis regionen ikke har aldersbestemt tilbud slik at eneste aktivitet som tilbys er på seniornivå skal lisensen betales i henhold til alderen for disse utøverne.

Dersom det oppstår tekniske problemer ved innlogging, registrering eller lignende – ta kontakt med NIF IT Support på tlf. 21029090 eller e-post support@idrettsforbundet.no

Dommerlisens, trenerlisens og lisens sittevolleyball
Dommer og trener skal også betale lisens, men har du betalt spillerlisens, er denne gyldig. Det er samme lisenstype uavhengig av alder.

Trygg på trening
Denne lisensen gjelder kun for trening. Trygg på trening dekker ikke funksjonen som dommer eller trener.

Veteran
Dersom du har løst en av NVBFs øvrige lisenser for denne sesongen trenger du ikke å kjøpe en ny for Veteran-NM. Dersom du ønsker å være forsikret hele sesongen, ikke kun under NM, bør du velge Veteranlisens inkludert NM.

Engangslisens
Engangslisens dekker deltagelse i en enkelt kamp, eller en enkelt serieturnering/turnering i aldersbestemte klasser (ikke NM) og i lavere divisjoner. Den gir utvidet forsikringsdekning, men kun en gang. Dersom man vil delta mer kan man betale mellomlegget opp til full lisens.

Laglisens
Laglisens kan benyttes i minivolleyball og i Teenvolley. Det kan løses laglisens hvis det finnes spillere på laget som ikke har annen lisens. Spillere født i 2006 må tegne individuell lisens, fordi en trer ut av NIF’s barneidrettsforsikring den dagen en fyller 13 år. For å gjøre ordningen enkel er lisenskravet obligatorisk for alle som er født i 2006, uavhengig av fødselsdato.

Klikk på meg for å kjøpe laglisens

Klikk på meg for å se oversikt over hvilke klubber som har betalt laglisens

Skaderefusjon
Når en spiller har betalt lisens har vedkommende rett til refusjon for skader han eller hun har pådratt seg på trening, i kamp eller i konkurranse.

Ytelsestabell for skaderefusjon er her.

Klikk på meg for å lese vilkårene om skaderefusjon 

Klikk for meg for å melde skade

Ved skade finner du informasjon på idrettshelse.no. Her vil du få skaderådgiving og behandlingsformidling.

Ved skade under konkurranser må skademeldingen bekreftes/attesteres av arrangør eller lagleder. Ved skade under trening/reiser må skademeldingen bekreftes av trener eller lagleder.

Veileder for klubb
Guide for å betale lisens for flere spillere:

  1. Søk opp spiller(e) du ønsker å betale for
  2. Klikk på endre lisens i menyen øverst (både hvis spilleren har en lisens fra før tidligere sesong, og hvis spilleren ikke har betalt lisens tidligere)
  3. Huk av for «legg i klubbens handlekurv»
  4. Dobbeltsjekk at spilleren er tilknyttet riktig klubb
  5. Klikk lagre
  6. Gjenta dette til alle spillerne du vil betale for ligger i handlekurven
  7. Deretter vil lisensen(e) ligge klar til betaling i klubbens handlekurv

Klikk på meg for å se hvordan klubber kan registrere lisenser  

Ofte stilte spørsmål

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Tine Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Tine Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia

Start typing and press Enter to search