«HVORDAN GJORDE MAN DETTE IGJEN?»

«HVORDAN GJORDE MAN DETTE IGJEN?»

Linker

Brukerveiledninger

Økonomi

Hvordan oppretter jeg en bruker i Visma?

For å få opprettet en bruker i Visma Expense, må man gjøre følgende:
Send en mail til [email protected]  med følgende informasjon:

 • Fullt navn
 • Adresse, postnr og poststed
 • Fødselsnummer (11 siffer)
 • Kontonummer
 • Mailadresse (dette blir senere ditt brukernavn, og mail hvor lønnsslipp sendes ut)
 • Oppgi tilhørende forbund (Volleyballforbundet)

NB: NVBF har kun to utbetalingsdatoer hver måned; 15. og siste dato i måneden.

Last ned appen «Visma Employee» til mobilen din, denne bruker du til å ta bilder av utlegg du skal ha refundert, f.eks parkering, flybuss osv. Disse navngir du og henter opp i den aktuelle reiseregningen.

Du fører reiseregning, kjørebok eller utleggsrefusjon ved å trykke på de respektive knapper. Skal du registrere Honorar, ligger dette under Utlegg. Under Reise kan du også føre kjørebok og utlegg. Men hvis du bare har kjørebok er det enklest å bare bruke den, tilsvarende har du bare utlegg trykker du på knappen Utlegg. Du kan gå imellom faner og når som helst redigere og endre som du vil så lenge du husker på å trykke lagre. Regningen ligger der helt til du sender den til Godkjenning.

Hvordan bruke Expense – brukerveiledning

Les mer om utgiftsrefusjon/honorar her

Om Skatteplikt for utøvere, trenere, dommere og tillitsvalgte mv.

NVBF oppgir med dette viktig informasjon om hva som gjelder for skaffefritak og skatteplikt. Dette er regulert av skattemyndighetene og følgende gjelder:

Beløpsgrenser for skatteplikt

Når samlet lønnsutbetaling fra organisasjonen til én person i løpet av inntektsåret ikke overstiger 10 000 kroner vil lønnen være fritatt for lønnsopplysningsplikt og unntatt fra beskatning. Ved vurdering av om beløpsgrensen er nådd ses det bort fra eventuelle trekkfrie utgiftsgodtgjørelser. Overstiger lønnsutbetalingen 10 000 kroner, er den lønnsopplysningspliktig og mottakeren er skattepliktig for hele beløpet.  Se mer informasjon her:

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/frivillige-og-ideelle-organisasjoner/skatt-for/skatteplikt-for-utovere-og-tillitsvalgte-mv/


Les mer om Elektronisk reiseregning og utlegg: https://www.visma.no/lonn/reiseregning-utlegg/#contact_form

Sjekk ut produktarket til Visma: https://www.visma.no/contentassets/0c13080721b84a53877e3a7f7ed2da4a/produktark_visma.net-expense.pdf

 


Så enkelt kan det gjøres:

Noen klubber mottar arrangørtilskudd og følgende gjelder ut denne sesongen (der dette har vært praksis til nå):
Fra nå skal klubbene sende inn faktura på dette, oppgi nødvendig faktagrunnlag (dato for turneringen, hvilken kategori turnering, antall lag etc.).

Fakturaen skal sendes på følgende måte:
NVBF vil kun motta faktura i EHF til org nr. 970275347. Hvis ikke dette er mulig kan faktura sendes i pfd til [email protected]

Like viktig er det at fakturaen må oppfylle kravene til en godkjent faktura, se linken eller klikke på «krav til faktura under»: https://volleyball.no/brukerveiledninger/#1579094448412-1013694f-76c5
Kun fakturaprogram eller ferdig trykte fakturablokker er gyldig fakturanummer. (Fakturaer skrevet ut fra word eller excel godkjennes ikke, det finnes flere godkjente fakturaprogram på nettet som er gratis)

Formål:

 • Retningslinjer for gjeldende krav til fakturering av NIF / SF

Krav til innhold i fakturaen:

 • Organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene MVA (hvis registrert i mva-registeret). Hvis en ikke har org.nr. skal bekreftelse fra likningskontoret om at man er selvstendig næringsdrivende vedlegges.
 • Navn og adresse til den som leverer varen eller yter tjenesten.
 • Navn og adresse til den som mottar tjenesten.
 • En klar beskrivelse av varen eller tjenesten med henvisning til inngått avtale, eventuelt timeliste.
 • Kvantum eller omfang av det som er levert eller ytet.
 • Vederlaget for varen eller tjenesten.
 • Eventuelt avgiftsbeløpet spesifiseres for merverdiavgiftspliktige. Omfatter tjenesten både avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning skal disse fremgå hver for seg. Næringsdrivende som ikke er registrert i mva-registeret må ikke anføre utgående avgift på faktura.
 • Dato for utstedelse av dokumentasjonen
 • Forfallsdato
 • Fakturanummer, som tildeles maskinelt eller er forhåndstrykt

(Kun fakturaprogram eller ferdig trykte fakturablokker er gyldig fakturanummer. Fakturaer skrevet ut fra word eller excel godkjennes ikke)

 • Bankkontonummer som fakturaen skal betales til
 • Faktura skal være skrevet med tydelig skrift.
 • Alle utlegg i forbindelse med oppdraget skal påføres fakturaen. Det skal ikke sendes egne reiseregninger.

iSonen

Hvis du ikke finner linken til arrangementet kan du alltid søke deg frem på isonen.com.

 1. Logg inn med Idrettens ID, samme brukernavn og passord som du bruker i Min Idrett(Der man betaler lisenser).
 2. Nå kan du velge mellom å melde på «meg selv» eller «familiemedlem»
 3. Dersom du ikke finne «familiemedlem» så må du inn i Min Idrett og administrere din familie
 4. Vel så familiemedlemen som skal delta og klubb.
 5. For å få valgt klubb når du melder deg på et volleyballarrangement i Isonen, må du stå som klubbmedlem i en volleyballgruppe og gren. Hvis en står med medlemskap i en volleyballgruppe, og fortsatt ikke får opp klubben i påmeldingsskjemaet, må en kontakte NIF Support
 6. Hvis klubb ønsker å melde på medlemmene sine selv, må de stå som påmeldingsansvarlig i volleyballgruppen. Andre roller som t.d leder gir ingen rettigheter på iSonen
  NIF Digital Support: tlf 21 02 90 90, E- post: [email protected]

Årshjulet

Årshjulet er et hjelpemiddel som bidrar til god planlegging og mer forutsigbarhet på viktige aktiviteter gjennom året.

Gjør det enkelt å både administrere og formidle fra ett, oppdatert sted!

Klubber tilknyttet NVBF har tilgang til NVBF sin årshjul-mal ved å logge inn her: https://aarshjulet.nif.no/

Her har vi lagt inn nyttige frister og tidspunkter som gjelder for alle klubbene våre. I tillegg kan klubbene legge til eller fjerne aktiviteter i sitt eget årshjul (noe av det som ligger der fra før er låst, dette er frister som gjelder alle klubber).

Se brukerveiledninger for bruk av årshjulet her: https://www.idrettsforbundet.no/digital/aarshjulet/

Kampskjema

Under finne du en veileder for hvordan man fører kampskjema i volleyball.

FØRING AV KAMPSKJEMA

Du kan laste den ned og skrive ut veilederen, eller du kan laste den ned på mobilen din.

Dersom du ikke har ført kampskjema tidligere, anbefaler vi å delta på et kurs i føring av kampskjema. Se kurskalenderen under Utdanning, eller gjennomfør et internt kurs i klubben.

Oppstillingslapper og kampskjema finner du her

Elektroniske dommerregninger

Turneringsadmin

Før man starter å bruke TA må man sørge for at man har riktige tilganger. Det legges inn på to nivåer, gruppenivå og lagnivå.

gruppenivå adminsterer man alle klubbens lag. Funksjonene som gir tilgang er:
– Leder
– Kampansvarlig
– Dommerkontakt

Kampansvarlig og dommerkontakt må ligge på organisasjonsleddet «gruppe for særidrett».

Alle klubber skal ha minst en kampansvarlig og en dommerkontakt. Disse tilgangene gir man gjennom KlubbAdmin under Organisasjon og Styre og verv

lagnivå administrer man et enkelt lag i klubben. Funksjonene som gir tilgang er:
– Lagleder
– Trener
– Kampansvarlig

Disse funksjonene legges inn i TA under hvert enkelt lag. Se «Hvordan gå frem for å legge til lagleder» for en detaljert fremgangsmåte.

Når du skal melde på lag for første gang gjennom TA er det leder eller kampansvarlig i klubben som må gjøre det. Da oppretter man samtidig også laget i systemet med en lagleder som senere kan ta seg av andre påmeldinger for sitt lag.

Velg påmelding i menyen

Finn turneringen i listen over tilgjengelige turneringer. Her kan man sortere på de forskjellige kolonnene ved å klikke på kolonnenavnet (rødt)

Velg klasse og eventuelt nivå. Dersom det er påmeldingsavgift for turneringen vil den stå her.


Se etter hvilke lag som er registret allerede i klubben for den aktuelle klassen. Hvis laget du skal melde på ikke ligger der velger du nytt lag. Laget vil da bli automatisk nummerert. Så legger du til lagleder for laget. Velg internt for en person i klubben, eksternt for en utenfra.

Når du skal lete etter en intern person kan du bruke feltene til å søke etter personen (gult)

Avslutt med å trykke Meld på lag.

Når du logger inn i TA som leder eller kampansvarlig i klubb vil du få opp følgende meny:

For å legge til lagleder trykk på Mine lag og velg laget du skal gjøre en endre på i listen.

Her kan du både sortere på kolonne (gult) eller filtrere (rødt).

Etter at du har valgt lag klikker du på lagledelse.

Legg til.

Deretter velger du hvilken funksjon personen skal ha og velger en intern person dersom han/hun er registrert i egen klubb. Dersom det er en fra en annen klubb velger du ekstern person.

Når du velger intern person kan du søke etter personen ved å bruke filtreringsfunksjonene (gult).

Trykk lagre endringer for å avslutte.

Lagleder og trener vil få tilgang til TA for sitt lag når de er lagt til her.

 (bilder lånt fra basket)

 1. Gå til https://ta.nif.no/
 2. Logg inn med Min Idrett – brukernavn og passord
 3. Etter vellykket logg inn får man opp forsiden på klubbens TA-side. Klikk på ”Mine lag” for å gå videre.

 1. Velg lag du ønsker å redigere:

 1. Du kommer da inn i nytt vindu med flere valgmuligheter. Klikk på ”Lagledelse” for å redigere/legge til/fjerne personer.

 1. Nytt vindu kommer opp hvor man kan legge til og fjerne kontaktpersoner involvert i aktuelt lag.

 1. Ved registrering av ny kontaktperson må valg av funksjon velges før man evt. lagrer endringene.

 1. Husk å velge lagre endringer. Gjenta så prosessen for andre lag i klubben. Personer som legges til som ”lagleder” vil da ha samme rettigheter som klubbens leder for ”sitt” lag og kan logge seg inn i TA på pc/mac eller legge til for eksempel resultater i ”Min Volleyball”-appen.

Kontaktinfo:
De funksjonene som er knyttet opp mot laget og vil få mail frå TA i tillegg til klubben er:

     Lagleder
     Ass.lagleder
     Trener

De ulike laglederfunksjonene som kan registreres til laget er:

Lagleder – lagets hovedleder (kun 1 kan ha denne funksjonen)
Ass. lagleder (flere kan ha denne funksjonen)
Trener (flere kan ha denne funksjonen)
Ass. trener (flere kan ha denne funksjonen)
Kampansvarlig LA – type Foreldrekontakt/oppmann (flere kan ha denne funksjonen)
Matr. forvalter (flere kan ha denne funksjonen)

(Bilder lånt fra håndball)

Det er mange fordeler med å ta seg tid til å legge inn spillerstallen til et lag. For laglederne til laget, kan en spare mye tid ved å sjekke lisensbetaling, kontaktinformasjon og annet, men ikke minst enkelt legge inn kamptroppen til hver kamp ut fra spillerstallen.

I tillegg vil de spillere og lagledere som legges inn i spillerstallen, automatisk få opp lagets kamper i appen Min Volleyball.

Det samme gjelder foreldre (eller andre) som har satt opp familietilknytning til spillere i Min Idrett.

Med oppdatert spillerstall, legger lagene raskt inn kamptropp (spillere og ledere som skal stå på kamprapporten) i forkant av kampen, enten via appen Min Volleyball eller TA.

 

Hvordan legge inn eller oppdatere Spillerstall: Logge inn i TA

For å få tilgang til å legge inn spillerstall, må klubb tildele riktig funksjon knyttet enten mot klubb eller lag.

Funksjoner for lag som gir tilgang er:

 • Lagleder
 • Trener
 • Kampansvarlig (lag)

En logger seg inn i TA (TurneringsAdmin) enten ved å gå til ta.nif.no, eller logge inn på Min Idrett og da klikke på TA-logoen nede på siden. En bruker samme brukernavn og passord begge steder.

Merk at du under Avdeling i venstre marg må en skifte mellom de ulike lag/klubber du har funksjoner i, om du er knyttet mot flere.

 

Mine lag

Merk at du under Avdeling i venstre marg må skifte mellom de ulike lag/klubber du har funksjoner i, om du er knyttet mot flere.

Ved å gå inn på Klubb og velge Mine lag vil en få opp en liste over alle lag en via tildelt funksjon (av klubb) har tilgang til.

Søk etter laget ved å bruke filtreringsboksene under overskriftene. En kan også sortere ved å klikke på overskriftene.

Klikk så på blått lagsnavnet for laget en ønsker å legge inn spillerstall til.

 

Legge inn eller fjern spillere

Når en har valgt riktig lag under Mine lag, klikk på «Spillerstall» under lagsnavnet:

 

Legg til interne

En legger inn nye Spillere eller Støtteapparat (lagledere) ved å klikke på ”+ Legg til interne” for å hente spillere som er registrert (medlem) i klubben fra før.

Ny dialogboks kommer opp, hvor en søker ved å skrive inn i filtreringsboksene.

Skriv minst mulig, men likevel nok, for å få treff på søket. (Har en person to etternavn kan mellomnavnet ofte være starten på etternavnet, om det er registrert feil.)En kan også redusere antall treff ved å velge hvilken aldersgruppe personlisten skal inneholde:

 

 

Legg til eksterne

For å legge inn en spiller som eventuelt er i en overgangsprosess, eller som har overbygningsavtale, klikk på ”+ Legg til eksterne”.

Skriv minst mulig, men likevel nok, for å få treff på søket. (Har en person to etternavn kan mellomnavnet ofte være starten på etternavnet, om det er registrert feil.)

 

Fjerne spillere / lagledere

For å fjerne personer fra spillerstallen, klikker en kun på «Fjern» helt til høyre i raden for aktuell person. Avlutt med å Lagre.

Legge inn Draktnr m.m.

I spillerstallen kan en legge inn og redigere informasjon knyttet til spillere og lagledere.

Draktnummer

Dersom spillerne stort sett har samme draktnummer i hver kamp, vil det være tidsbesparende å legge dette inn under kolonnen Draktnr.

Dette vil gjøre at når en legger spillerne inn i kamptroppen, vil dette draktnummeret følge spilleren hver gang. En kan selvsagt endre dette nr. for hver enkelt kamp i kamptroppen.

Posisjon

I denne kolonnen legger en inn hvilken posisjon spilleren har. Dette kan endres i hver enkelt kamptropp dersom spilleren bukes i flere posisjoner.

Fatning/hånd

Her kan en registrere om spilleren har høyre eller venstre fatning.

Høyde og Vekt

En kan også legge inn spillers Høyde og Vekt dersom dette er ønskelig. Disse kolonnene vil kun bli synlig i spillerstallen i TA. Dette er en standard som ligger inne fra håndball og ishockey.

Last opp bilde

Det kan også legges inn bilde for hver spiller og lagleder her i TA. P.t. vises dette bildet ikke noe annet sted.

«Mangler klubb»

 

Står det «Mangler klubb» og med rød bakgrunnsfarge under Klubbtilhørighet for en spiller, kan årsakene være

 1. at det kan være feil/duplikat (har flere profiler registrert i systemet)
 2. at vedkommende ikke har registrert en aktiv klubbtilhørighet i systemet

Kontakt i slike tilfeller NIF-support (tlf 21029090) eller administrativ myndighet.

 

Sjekke lisensbetaling

Gjennom spillerstallen kan en se og redigere informasjon for spillere og støtteapparat.

Blant annet vil en her raskt få oversikt over om hvem som har betalt lisens for inneværende sesong, i kolonnen «Seneste betalte lisens«:

Da ved å klikke på siste betalte lisens hos en person, vises en liste over de 10 siste registrerte lisenser for vedkommende:

Før hver sesong må dommeransvarlig i klubben melde inn dommere fra klubben i TA. Hvor mange dommere klubben er pålagt å melde inn avhenger av antall lag i klubben og gjeldende reglement.

For å melde inn dommere logger man inn i TA med dommerkontakt funksjonen tildelt (se tilganger i TA). Velg dommerpåmeldinger.

 

For nye dommere i klubben:
Sjekk at du står på riktig sesong og klikk legg til. Søk opp dommeren og legg til. Dommeren er påmeldt sesongen.

For dommere som dømte i fjor: 
Velg fjorårets sesong i menylinjen øverst.
Marker de dommerne du ønsker å kopiere til årets sesong og klikk kopier dommer til sesong.

Velg årets sesong og klikk kopier x dommere. De er da påmeldt årets sesong.

Å legge inn kamptropp til kamp i TA eller app’en, kan spare mye tid. Gjøres det i god tid før kampen, vil spillerne og lagledere som skal stå på kampskjema være ferdig utfylt når arrangør skal printe ut kampskjema fra TA.

For at denne prosessen skal gå fort, er det lurt å legge inn alle aktuelle spillere i lagets spillerstall, og holde den fortløpende oppdatert.

 

Hvordan legge inn eller oppdatere kamptropp: Logge inn i TA

For å få tilgang til å legge inn kamptropp, må klubb tildele riktig funksjon knyttet enten mot klubb eller lag.

Funksjoner for lag som gir tilgang er:

 • Lagleder
 • Trener
 • Kampansvarlig (lag)

En logger seg inn i TA (TurneringsAdmin) enten ved å gå til ta.nif.no, eller logge inn på Min Idrett og da klikke på TA-logoen nede på sidenpassord begge steder.

Merk at du under Avdeling i venstre marg må skifte mellom de ulike lag/klubber du har funksjoner i, om du er knyttet mot flere.

Gå først inn i lagets Terminliste under Klubb og Terminliste i venstre marg. Klikk så på kampnr (helt til venstre med blå skrift) til aktuell kamp slik at en kommer inn i kampens Kampdetaljer.

 

Legge inn spillere i kamptroppen

Gå ned til Spillere og klikk på Rediger:

Klikk så på Vis ‘Lagsnavn’ for ditt lag, slik at det åpner seg flere valg (som illustrert over). Deretter klikker du på Legg til fra spillerstall (dersom en tidligere har lagt inn spillerstallen) og velger de spillerne som er aktuelle for kampen:

Dersom ikke alle spillerne er tilgjengelig i spillerstallen, klikker du på Gå til spillerstall og oppdaterer spillerstallen i vinduet som da åpner seg. Se brukerveiledning for hvordan legge inn Spillerstall.

 

Legge til eksterne

Dersom en spiller ikke ligger tilgjengelig i spillerstallen og ikke står i lagets klubb

(f.eks. når lagleder har annen klubb) kan en gjøre en av to ting:

 1. Klikk «Gå til spillerstall» og legg inn spiller(e) her og så gjenta prosessen over.
 2. Gå tilbake og klikk på Legg til eksterne. Her søker du opp navnet til spiller(e) du ønsker å legge til i kamptroppen.

Avslutt alltid med å Lagre når spillerstallen er komplett.

NB! Husk at de nevnte funksjonene knyttet mot lag også kan legge inn kamptropp til kampene via app’en MinVolleyball.

 

Legg inn Draktnr. o.l.

Når alle spillerne og laglederne er lagt inn i kamptroppen, kan en oppdatere informasjonen for alle spillere og lagledere for denne kampen, da blant annet Draktnr, Rolle, Posisjon/Funksjon med mer.

Vi anbefaler at dette også gjøres i Spillerstallen, spesielt dersom spillerne og laglederne vil ha samme draktnr og posisjon i de fleste kampene. Da hentes disse opplysningene automatisk inn i kamptroppen også for hver kamp.

Skal en ta bort en spiller fra denne kampen, klikker en fjern helt til høyre i spillerens rad.

Husk å Lagre etter at alle endringer er gjort og er korrekte.

En vil også kunne se hvilke spillere og lagledere som har betalt lisens når en legger de inn i kamptroppen.

 

Hva om fødselsdato blir rød?

Merk at dersom Fødselsdato får rød skrift, kan spilleren enten være for ung eller for gammel til kampens aldersklasse. (Her vil selvsagt ofte støtteapparat få rød skrift, da de ofte er eldre enn hva spillerne skal være.)

Ta kontakt med turneringens administrerende myndighet (region, forbund) om en her er usikker på spilleberettigelsen til spillerne.

 

Klubbtilhørighet

Personer med annen klubbtilhørighet enn klubben som administrerer laget, vil komme opp med rød bakgrunn i spillerstallen:

I de tilfeller klubbtilhørigheten til en spiller har rødt bakgrunnsfarge, kan årsaken være en av følgende:

 • spilleren har meldt overgang og er inne i karanteneperioden
 • det er valgt feil spiller

«Mangler klubb»

Står det «Mangler klubb» og med rød bakgrunnsfarge under Klubbtilhørighet for en spiller, kan årsakene være

 • at det kan være feil/duplikat (har flere profiler registrert i systemet)
 • at vedkommende ikke har registrert en aktiv klubbtilhørighet i systemet

I det første alternativet kan det lønne seg å søke på personens etternavn i det interne søket. Hvis man finner personen registrert flere ganger, velger en alle og legger til. Som oftest vil da en av disse komme opp med riktig klubbtilhørighet. La denne stå og Fjern den som ikke har klubbtilhørighet.

Kontakt uansett i slike tilfeller NIF-support (21029090) eller tilhørende region, slik at eventuelle duplikater kan bli slått sammen osv.

 

Sjekke lisensbetaling

Når en legger inn kamptroppen, vil en raskt få oversikt over om hvem som har betalt lisens for inneværende sesong, i kolonnen «Betalt lisens»

Ved å klikke på «Vis lisenser» hos en person, vises en liste over de 10 siste registrerte lisenser for vedkommende:

Under Status betyr

 • Registrert – vedkommende har fått lisenskrav i Min Idrett.
 • Utskrevet – vedkommende har åpnet og sett lisenskravet.

Alle søknader om omberamming av kamper skjer i TA.

Det gjøres på følgende måte:

Kampansvarlig eller leder i klubben logger inn på TA og velger omberammingsøknader i menyen under sin klubb. Her ligger oversikten over alle pågående søknader klubben evt. har. For å opprette en ny søknad trykker man på knappen det står opprett ny søknad, og man får opp en oversikt over alle kommende kamper til klubben. Søk/filtrer deg frem til den kampen dere ønsker flyttet og klikk på kampen.

Det elektroniske søknadsskjema blir da åpnet, og man fyller ut informasjonen det spørres etter. Husk å legge inn nye tider for kampene. Når søknaden er sendt går den inn til NVBF for behandling.

Logg på ta.nif.no for å komme inn i TurneringsAdmin.

Brukernavn og passord er det samme som benyttes i Min Idrett og SportsAdmin.

Hvis du ikke har rettigheter må du kontakte din klubbleder eller NVBF.

Velg riktig sesong i nedtrekksmenyen ved å velge «Terminliste» under «klubb» i venstre marg.

Trykk på Klubb og velg Resultatregistrering fra nedtrekksmenyen.

Du får nå opp kamper som har blitt spilt, og som du er tilknyttet. Trykk på selve kamplinjen (ikke trykk på kampnummeret), for å komme til resultatregistreringen.

Slik ser siden du skal registrere resultatet på.

Registrer settsifrene i kolonnene under «registrert».

Påse at poengene er fordelt riktig automatisk (under «Poeng h-lag» og «poeng b-lag» på nederste del av bildet). Ved seier 3-0 og 3-1 skal riktig poengsum være 3 – 0 til vinnerlaget. Ved seier 3-2 skal poengsum være 2-1 til vinnerlaget.

Trykk på Lagre for å registrere resultatet.

Da er du ferdig og kan logge av.

 

 

 

 

 

 

 

Resultater fra kamper i volleyball kan registreres etter kampslutt i mobilappen «MinVolleyball».Appen kan lastes ned fra App Store (IOS) eller Google Play (Android).

Når du åpner appen går du til Profil for innlogging og logger inn med din bruker.Brukernavn og passord er det samme som benyttes i Min Idrett og
SportsAdmin.

Trykk på ikonet nederst, som er illustrert med tre drakter.


De lagene du har rettigheter til å registrere resultat for kommer opp under «Dine lag». Trykk så på laget.Hvis det ikke kommer opp noen lag, har du ikke rettigheter til å registrere, og du må kontakte din klubbleder.

Velg fanen «Kamper» øverst.


Åpne «Spilte kamper» og trykk på kampen du ønsker å registrere resultatet fra.


Kampinformasjon fra kampen kommer da opp.
Trykk så på den grønne knappen «registrer resultat».

Ved å klikke på Legg til bilde kan du også legge inn bilde av
kampskjemaet. Pass på at bildet ikke er uklart!

Skriv inn resultatet fra kampen og trykk på den grønne knappen
«registrer resultat». Resultatet er dermed registrert.


Ved å velge «vis avansert», kan du dobbeltsjekke at poengene er fordelt korrekt (bilde 2 viser poengfordeling etter 5-settskamp).


(Hvis man skulle ha registrert feil resultat, kan man gjenta prosedyren og registrere det riktige resultatet.)

Min Volleyball

Alle særforbund som bruker TurneringsAdmin (TA), har hver sin mobilapp som viser kampdata fra TA.

Uavhengig av hvilke app du bruker av disse, vil en få opp lag en har tilknytning til på tvers av de ulike særforbundene.

En kan også søke opp og følge lag fra andre særforbund i en app

Nif har laget brukerveiledning og du finner mer informasjon rundt de ulike funksjonene i mobilapp’ene her.

Dersom du har funksjon knyttet mot lag eller klubb, vil du få tilgang til flere funksjoner når du logger inn. Se derfor Tilgangsmatrisen for Min Volleyball.

Start typing and press Enter to search