“HVORDAN GJORDE MAN DETTE IGJEN?”

Linker

design-uten-navn-14
200px-minidrett
200px-sportsadmin
200px-idrettskurs
200px-klubbadmin

Brukerveiledninger

TurneringsAdmin

Melde på lag

Når du skal melde på lag for første gang gjennom TA er det leder eller kampansvarlig i klubben som må gjøre det. Da oppretter man samtidig også laget i systemet med en lagleder som senere kan ta seg av andre påmeldinger for sitt lag.

Velg påmelding i menyen

Finn turneringen i listen over tilgjengelige turneringer. Her kan man sortere på de forskjellige kolonnene ved å klikke på kolonnenavnet (rødt)

Velg klasse og eventuelt nivå. Dersom det er påmeldingsavgift for turneringen vil den stå her.


Se etter hvilke lag som er registret allerede i klubben for den aktuelle klassen. Hvis laget du skal melde på ikke ligger der velger du nytt lag. Laget vil da bli automatisk nummerert. Så legger du til lagleder for laget. Velg internt for en person i klubben, eksternt for en utenfra.

Når du skal lete etter en intern person kan du bruke feltene til å søke etter personen (gult)

Avslutt med å trykke Meld på lag.

Legge til lagleder

Når du logger inn i TA som leder eller kampansvarlig i klubb vil du få opp følgende meny:

For å legge til lagleder trykk på Mine lag og velg laget du skal gjøre en endre på i listen.

Her kan du både sortere på kolonne (gult) eller filtrere (rødt).

Etter at du har valgt lag klikker du på lagledelse.

Legg til.

Deretter velger du hvilken funksjon personen skal ha og velger en intern person dersom han/hun er registrert i egen klubb. Dersom det er en fra en annen klubb velger du ekstern person.

Når du velger intern person kan du søke etter personen ved å bruke filtreringsfunksjonene (gult).

Trykk lagre endringer for å avslutte.

Lagleder og trener vil få tilgang til TA for sitt lag når de er lagt til her.

Legge inn kamptropp

Å legge inn kamptropp til kamp i TA eller app’en, kan spare mye tid. Gjøres det i god tid før kampen, vil spillerne og lagledere som skal stå på kampskjema være ferdig utfylt når arrangør skal printe ut kampskjema fra TA.

For at denne prosessen skal gå fort, er det lurt å legge inn alle aktuelle spillere i lagets spillerstall, og holde den fortløpende oppdatert.

 

Hvordan legge inn eller oppdatere kamptropp: Logge inn i TA

For å få tilgang til å legge inn kamptropp, må klubb tildele riktig funksjon knyttet enten mot klubb eller lag.

Funksjoner for lag som gir tilgang er:

 • Lagleder
 • Trener
 • Kampansvarlig (lag)

En logger seg inn i TA (TurneringsAdmin) enten ved å gå til ta.nif.no, eller logge inn på Min Idrett og da klikke på TA-logoen nede på sidenpassord begge steder.

Merk at du under Avdeling i venstre marg må skifte mellom de ulike lag/klubber du har funksjoner i, om du er knyttet mot flere.

Gå først inn i lagets Terminliste under Klubb og Terminliste i venstre marg. Klikk så på kampnr (helt til venstre med blå skrift) til aktuell kamp slik at en kommer inn i kampens Kampdetaljer.

 

Legge inn spillere i kamptroppen

Gå ned til Spillere og klikk på Rediger:

Klikk så på Vis ‘Lagsnavn’ for ditt lag, slik at det åpner seg flere valg (som illustrert over). Deretter klikker du på Legg til fra spillerstall (dersom en tidligere har lagt inn spillerstallen) og velger de spillerne som er aktuelle for kampen:

Dersom ikke alle spillerne er tilgjengelig i spillerstallen, klikker du på Gå til spillerstall og oppdaterer spillerstallen i vinduet som da åpner seg. Se brukerveiledning for hvordan legge inn Spillerstall.

 

Legge til eksterne

Dersom en spiller ikke ligger tilgjengelig i spillerstallen og ikke står i lagets klubb

(f.eks. når lagleder har annen klubb) kan en gjøre en av to ting:

 1. Klikk “Gå til spillerstall” og legg inn spiller(e) her og så gjenta prosessen over.
 2. Gå tilbake og klikk på Legg til eksterne. Her søker du opp navnet til spiller(e) du ønsker å legge til i kamptroppen.

Avslutt alltid med å Lagre når spillerstallen er komplett.

NB! Husk at de nevnte funksjonene knyttet mot lag også kan legge inn kamptropp til kampene via app’en MinVolleyball.

 

Legg inn Draktnr. o.l.

Når alle spillerne og laglederne er lagt inn i kamptroppen, kan en oppdatere informasjonen for alle spillere og lagledere for denne kampen, da blant annet Draktnr, Rolle, Posisjon/Funksjon med mer.

Vi anbefaler at dette også gjøres i Spillerstallen, spesielt dersom spillerne og laglederne vil ha samme draktnr og posisjon i de fleste kampene. Da hentes disse opplysningene automatisk inn i kamptroppen også for hver kamp.

Skal en ta bort en spiller fra denne kampen, klikker en fjern helt til høyre i spillerens rad.

Husk å Lagre etter at alle endringer er gjort og er korrekte.

En vil også kunne se hvilke spillere og lagledere som har betalt lisens når en legger de inn i kamptroppen.

 

Hva om fødselsdato blir rød?

Merk at dersom Fødselsdato får rød skrift, kan spilleren enten være for ung eller for gammel til kampens aldersklasse. (Her vil selvsagt ofte støtteapparat få rød skrift, da de ofte er eldre enn hva spillerne skal være.)

Ta kontakt med turneringens administrerende myndighet (region, forbund) om en her er usikker på spilleberettigelsen til spillerne.

 

Klubbtilhørighet

Personer med annen klubbtilhørighet enn klubben som administrerer laget, vil komme opp med rød bakgrunn i spillerstallen:

I de tilfeller klubbtilhørigheten til en spiller har rødt bakgrunnsfarge, kan årsaken være en av følgende:

 • spilleren har meldt overgang og er inne i karanteneperioden
 • det er valgt feil spiller

Mangler klubb

OBS! – For volleyball virker det som at alle er registrert med «mangler klubb». Dette er en bug i systemet, og skal foreløpig overses.

Står det “Mangler klubb” og med rød bakgrunnsfarge under Klubbtilhørighet for en spiller, kan årsakene være

 • at det kan være feil/duplikat (har flere profiler registrert i systemet)
 • at vedkommende ikke har registrert en aktiv klubbtilhørighet i systemet

I det første alternativet kan det lønne seg å søke på personens etternavn i det interne søket. Hvis man finner personen registrert flere ganger, velger en alle og legger til. Som oftest vil da en av disse komme opp med riktig klubbtilhørighet. La denne stå og Fjern den som ikke har klubbtilhørighet.

Kontakt uansett i slike tilfeller NIF-support (21029090) eller tilhørende region, slik at eventuelle duplikater kan bli slått sammen osv.

 

Sjekke lisensbetaling

Når en legger inn kamptroppen, vil en raskt få oversikt over om hvem som har betalt lisens for inneværende sesong, i kolonnen «Betalt lisens»

Ved å klikke på “Vis lisenser” hos en person, vises en liste over de 10 siste registrerte lisenser for vedkommende:

Under Status betyr

 • Registrert – vedkommende har fått lisenskrav i Min Idrett.
 • Utskrevet – vedkommende har åpnet og sett lisenskravet.
Hvordan gå frem for å legge til lagledere

 (bilder lånt fra basket)

 1. Gå til https://ta.nif.no/
 2. Logg inn med Min Idrett – brukernavn og passord
 3. Etter vellykket logg inn får man opp forsiden på klubbens TA-side. Klikk på ”Mine lag” for å gå videre.

 1. Velg lag du ønsker å redigere:

 1. Du kommer da inn i nytt vindu med flere valgmuligheter. Klikk på ”Lagledelse” for å redigere/legge til/fjerne personer.

 1. Nytt vindu kommer opp hvor man kan legge til og fjerne kontaktpersoner involvert i aktuelt lag.

 1. Ved registrering av ny kontaktperson må valg av funksjon velges før man evt. lagrer endringene.

 1. Husk å velge lagre endringer. Gjenta så prosessen for andre lag i klubben. Personer som legges til som ”lagleder” vil da ha samme rettigheter som klubbens leder for ”sitt” lag og kan logge seg inn i TA på pc/mac eller legge til for eksempel resultater i ”Min Volleyball”-appen.
Legge inn spillerstall

(Bilder lånt fra håndball)

Det er mange fordeler med å ta seg tid til å legge inn spillerstallen til et lag. For laglederne til laget, kan en spare mye tid ved å sjekke lisensbetaling, kontaktinformasjon og annet, men ikke minst enkelt legge inn kamptroppen til hver kamp ut fra spillerstallen.

I tillegg vil de spillere og lagledere som legges inn i spillerstallen, automatisk få opp lagets kamper i appen Min Volleyball.

Det samme gjelder foreldre (eller andre) som har satt opp familietilknytning til spillere i Min Idrett.

Med oppdatert spillerstall, legger lagene raskt inn kamptropp (spillere og ledere som skal stå på kamprapporten) i forkant av kampen, enten via appen Min Volleyball eller TA.

 

Hvordan legge inn eller oppdatere Spillerstall: Logge inn i TA

For å få tilgang til å legge inn spillerstall, må klubb tildele riktig funksjon knyttet enten mot klubb eller lag.

Funksjoner for lag som gir tilgang er:

 • Lagleder
 • Trener
 • Kampansvarlig (lag)

En logger seg inn i TA (TurneringsAdmin) enten ved å gå til ta.nif.no, eller logge inn på Min Idrett og da klikke på TA-logoen nede på siden. En bruker samme brukernavn og passord begge steder.

Merk at du under Avdeling i venstre marg må en skifte mellom de ulike lag/klubber du har funksjoner i, om du er knyttet mot flere.

 

Mine lag

Merk at du under Avdeling i venstre marg må skifte mellom de ulike lag/klubber du har funksjoner i, om du er knyttet mot flere.

Ved å gå inn på Klubb og velge Mine lag vil en få opp en liste over alle lag en via tildelt funksjon (av klubb) har tilgang til.

Søk etter laget ved å bruke filtreringsboksene under overskriftene. En kan også sortere ved å klikke på overskriftene.

Klikk så på blått lagsnavnet for laget en ønsker å legge inn spillerstall til.

 

Legge inn eller fjern spillere

Når en har valgt riktig lag under Mine lag, klikk på “Spillerstall” under lagsnavnet:

 

Legg til interne

En legger inn nye Spillere eller Støtteapparat (lagledere) ved å klikke på ”+ Legg til interne” for å hente spillere som er registrert (medlem) i klubben fra før.

Ny dialogboks kommer opp, hvor en søker ved å skrive inn i filtreringsboksene.

Skriv minst mulig, men likevel nok, for å få treff på søket. (Har en person to etternavn kan mellomnavnet ofte være starten på etternavnet, om det er registrert feil.)En kan også redusere antall treff ved å velge hvilken aldersgruppe personlisten skal inneholde:

 

 

Legg til eksterne

For å legge inn en spiller som eventuelt er i en overgangsprosess, eller som har overbygningsavtale, klikk på ”+ Legg til eksterne”.

Skriv minst mulig, men likevel nok, for å få treff på søket. (Har en person to etternavn kan mellomnavnet ofte være starten på etternavnet, om det er registrert feil.)

 

Fjerne spillere / lagledere

For å fjerne personer fra spillerstallen, klikker en kun på “Fjern” helt til høyre i raden for aktuell person. Avlutt med å Lagre.

Legge inn Draktnr m.m.

I spillerstallen kan en legge inn og redigere informasjon knyttet til spillere og lagledere.

Draktnummer

Dersom spillerne stort sett har samme draktnummer i hver kamp, vil det være tidsbesparende å legge dette inn under kolonnen Draktnr.

Dette vil gjøre at når en legger spillerne inn i kamptroppen, vil dette draktnummeret følge spilleren hver gang. En kan selvsagt endre dette nr. for hver enkelt kamp i kamptroppen.

Posisjon

I denne kolonnen legger en inn hvilken posisjon spilleren har. Dette kan endres i hver enkelt kamptropp dersom spilleren bukes i flere posisjoner.

Fatning/hånd

Her kan en registrere om spilleren har høyre eller venstre fatning.

Høyde og Vekt

En kan også legge inn spillers Høyde og Vekt dersom dette er ønskelig. Disse kolonnene vil kun bli synlig i spillerstallen i TA. Dette er en standard som ligger inne fra håndball og ishockey.

Last opp bilde

Det kan også legges inn bilde for hver spiller og lagleder her i TA. P.t. vises dette bildet ikke noe annet sted.

Mangler klubb

OBS! – For volleyball virker det som at alle er registrert med «mangler klubb». Dette er en bug i systemet, og skal foreløpig overses.

Står det “Mangler klubb” og med rød bakgrunnsfarge under Klubbtilhørighet for en spiller, kan årsakene være

 1. at det kan være feil/duplikat (har flere profiler registrert i systemet)
 2. at vedkommende ikke har registrert en aktiv klubbtilhørighet i systemet

Kontakt i slike tilfeller NIF-support (tlf 21029090) eller administrativ myndighet.

 

Sjekke lisensbetaling

Gjennom spillerstallen kan en se og redigere informasjon for spillere og støtteapparat.

Blant annet vil en her raskt få oversikt over om hvem som har betalt lisens for inneværende sesong, i kolonnen “Seneste betalte lisens“:

Da ved å klikke på siste betalte lisens hos en person, vises en liste over de 10 siste registrerte lisenser for vedkommende:

Registrere resultat i TurneringsAdmin

Logg på ta.nif.no for å komme inn i TurneringsAdmin.

Brukernavn og passord er det samme som benyttes i Min Idrett og SportsAdmin.

Hvis du ikke har rettigheter må du kontakte din klubbleder eller NVBF.

Velg riktig sesong i nedtrekksmenyen ved å velge «Terminliste» under «klubb» i venstre marg.

Trykk på Klubb og velg Resultatregistrering fra nedtrekksmenyen.

Du får nå opp kamper som har blitt spilt, og som du er tilknyttet. Trykk på selve kamplinjen (ikke trykk på kampnummeret), for å komme til resultatregistreringen.

Slik ser siden du skal registrere resultatet på.

Registrer settsifrene i kolonnene under «registrert».

Påse at poengene er fordelt riktig automatisk (under «Poeng h-lag» og «poeng b-lag» på nederste del av bildet). Ved seier 3-0 og 3-1 skal riktig poengsum være 3 – 0 til vinnerlaget. Ved seier 3-2 skal poengsum være 2-1 til vinnerlaget.

Trykk på Lagre for å registrere resultatet.

Sjekk at sluttresultat og utfall (HUB) er korrekt (overse sifrene, som på bildet er bandy-resultat), og at det nå står Registrert under kolonnen Status.

Da er du ferdig og kan logge av.

NB! Brukerveiledningen fortsetter nå på neste side med registrering av sluttresultat i kamper som ender uavgjort etter fulltid, og som dermed blir avgjort på straffekonkurranse.

 

Registrering av resultat der uavgjort kamp er avgjort ved straffekonkurranse:

Du gjør den samme innloggingen som vist tidligere i brukerveiledningen.

Ved straffekonkurranse registrerer du først perioderesultatene som normalt, og så registrerer du 1-0 eller 0-1 i raden for Straffekonkurranse, som er merket med rød strek.

NB! Man skal IKKE registrere det faktiske resultatet i straffekonkurransen, men kun 1-0 eller 0-1 til det vinnende laget.

Påse at poengene er fordelt riktig automatisk. 2 poeng til vinner av straffekonkurransen og 1 poeng til taperen av straffekonkurransen (se røde piler).

Trykk på Lagre for å registrere resultatet.

Sjekk at sluttresultat og utfall (HUB) er korrekt, og at det nå står Registrert under kolonnen Status.

Da er du ferdig og kan logge av.

Registrere resultat i Min Volleyball

Resultater fra kamper i volleyball kan registreres etter kampslutt i mobilappen «MinVolleyball».Appen kan lastes ned fra App Store (IOS) eller Google Play (Android).

Når du åpner appen går du til Profil for innlogging og logger inn med din bruker.Brukernavn og passord er det samme som benyttes i Min Idrett og
SportsAdmin.

Trykk på ikonet nederst, som er illustrert med tre drakter.


De lagene du har rettigheter til å registrere resultat for kommer opp under «Dine lag». Trykk så på laget.Hvis det ikke kommer opp noen lag, har du ikke rettigheter til å registrere, og du må kontakte din klubbleder.

Velg fanen «Kamper» øverst.


Åpne «Spilte kamper» og trykk på kampen du ønsker å registrere resultatet fra.


Kampinformasjon fra kampen kommer da opp.
Trykk så på den grønne knappen «registrer resultat».

Ved å klikke på Legg til bilde kan du også legge inn bilde av
kampskjemaet. Pass på at bildet ikke er uklart!

Skriv inn resultatet fra kampen og trykk på den grønne knappen
«registrer resultat». Resultatet er dermed registrert.


Ved å velge «vis avansert», kan du dobbeltsjekke at poengene er fordelt korrekt (bilde 2 viser poengfordeling etter 5-settskamp).


(Hvis man skulle ha registrert feil resultat, kan man gjenta prosedyren og registrere det riktige resultatet.)

Visma

Visma - utlegg, reiseregninger og honorar

Hvordan oppretter jeg en bruker i Visma?

For å få opprettet en bruker i Visma Expense, må man gjøre følgende:
Send en mail til inger-johanne.dahlseng@idrettsforbundet.no med følgende informasjon:

 • Fullt navn
 • Adresse, postnr og poststed
 • Fødselsnummer (11 siffer)
 • Kontonummer
 • Mailadresse (dette blir senere ditt brukernavn, og mail hvor lønnsslipp sendes ut)

NB: NVBF har kun to utbetalingsdatoer hver måned; 15. og siste dato i måneden.

Vi anbefaler også at du laster ned Visma Attach og Visma Employee (Google Play/App Store). Dette gjør at du kan sende reiseregning, honorar og utlegg direkte fra telefonen.


Så enkelt kan det gjøres:


Les mer om Visma attach: https://www.visma.no/lonn/reiseregning-utlegg/#contact_form

Sjekk ut produktarket til Visma: https://www.visma.no/contentassets/0c13080721b84a53877e3a7f7ed2da4a/produktark_visma.net-expense.pdf


Norges idrettsforbund | Expense from Visma Software Norge on Vimeo.

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Tine Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Tine Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia

Start typing and press Enter to search