Trenger din klubb flere som tar i et tak?
Drømmer dere om å ha flere som er interessert i  å sitte i styret, være trenere, være dommere og frivillige?
Dette kan være ungdom i egen klubb!

Norges Volleyballforbund satser på ungt lederskap.

 

For sesongen 2023/2024 er det åtte klubber som tar del i Åpen hall – Ungt lederskap med oss i Norges Volleyballforbund!

Ved å arrangere Åpen hall kan ungdom i  klubb få leder -og arrangementskompetanse. Ungdom har ansvar for planlegging og gjennomføring av Åpen hall. Dette er av og for ungdommer!

Tildeling er gjort, men er din klubb nysgjerrig på Åpen hall, ta kontakt for en prat med prosjektleder Irene Sand.

La oss allerede denne sesongen finne fremtidens ledere!

Hva er Åpen hall?

Åpen hall er et prosjekt for og med ungdom. Gjennom prosjektet ønsker man å motivere og utdanne ungdom til å si ja til å skape aktivitet for seg selv og andre. Vi inviterer ungdom i klubbene til å arrangere Åpen hall slik at man får en første introduksjon og erfaring med å legge til rette for et arrangement. Arrangementer er et konkret eksempel på en arena hvor man kan bidra med egen frivillighet til glede for andre, men også seg selv. Det er lite som er mer givende å jobbe mot et mål sammen med andre. Kanskje vil dette også gi lyst til å påta seg andre frivillige verv i fremtiden?

Ungdommenes ledererfaring utvikles rundt gjennomføringen av Åpen hall. I Åpen hall inviterer ungdom andre ungdom til en økt med Teenvolley og/eller alternative aktiviteter enten rett etter skolen, en kveld eller noen timer i løpet av en helg. I løpet av økten er det viktigst å komme sammen, ha det gøy med aktivitet og bli kjent med andre.

Teenvolley er et spillkonsept der både nybegynnere og erfarne ungdom fra 13 til 19 år kan spille sammen. Det spilles med justerte regler sammenlignet med 6`-volleyball, mindre baner og 3 personer på lag. Her står volleyglede i fokus – nettopp det som også kjennetegner Åpen hall. Ungdommer har ofte ønsker om alternative aktiviteter. De bestemmer selv hva Åpen hall skal inneholde av aktiviteter.

5-8 ungdommer i hver av de åtte klubbene får delta på kurs med NVBF. Kurset i Åpen hall gir grunnleggende innføring i hvordan man arrangerer Åpen hall, samt hva det betyr å være en leder. Sammen planlegger ungdommene hvordan Åpen hall skal gjennomføres i egen klubb. Ungdommene står deretter ansvarlig for gjennomføring av selve økten.

Alle deltakende klubber har en voksen kontaktperson i klubb som viktig dialogpartner og medhjelper for ungdommene. NVBFs prosjektleder har dialog underveis i gjennomføringsperioden med ungdommene. Målsetningen med Åpen hall er Ungt lederskap og at ungdommene får erfaring med å planlegge, gjennomføre og evaluere Åpen hall – være en leder!

Både funksjonsfriske ungdommer og ungdommer med nedsatt funksjonsevne blir invitert til å delta på Åpen hall.

 

Se hvordan unge ledere arrangerer Åpen hall i vår video

Søknad og gjennomføring

SØKNADSPROSESS (2023/2024)

 • Klubben søker NVBF om tilskudd til Åpen hall 2023-2024 – Søknadsfrist 3. september.
 • Klubben bekrefter i sin søknad at de har/kan få tilgang til hall hvor Åpen hall kan gjennomføres.
 • Klubben har en voksen kontaktperson for tilbudet, som sikrer ungt lederskap, og som bistår ungdommene ved behov.
 • 8 klubber mottar svar om at de får tilskudd til gjennomføring av «Åpen hall» denne sesongen.
 • Klubb fakturerer NVBF for inntil 5 000 kr (ref. tilskuddsbrev) ved oppstart og inntil 5 000kr etter rapportering i april.
  Tildelte midler kan benyttes til f.eks. noe honorar, halleie, bespisning, utstyr og bekledning.
  Faktura: Sendes som EHF eller i PDF til [email protected]
 • Klubb får tilsendt ballpakke (Meld inn postadresse via link lengre ned på siden. Se «bestille ballpakke».

GJENNOMFØRING sesongen 2023/2024

 • Åpen hall skal gjennomføres minimum 6 ganger, i ungdommenes fritid.
 • Målgruppen for deltakelse i aktivitet på Åpen hall er 13-19 år.
 • Voksen kontaktperson i klubb melder inn navn på 5-8 ungdommer i forkant av aktivitetslederkurset/ arrangørkurset.
  Kontaktinformasjon til kursdeltagere sendes inn via link du finner lengre ned på siden. Se «Kurs i klubb….».
 • NVBF arrangerer aktivitetslederkurs/arrangørkurs for ansvarlige ungdom og voksen kontaktperson i klubb.
 • Ungdommene tar ansvar for å planlegge, gjennomføre og rapportere for Åpen hall kommende sesong.
 • Voksen kontaktperson veileder ungdommene ved behov.
 • Ungdommene inviterer til – og arrangerer Åpen hall minimum 6 ganger innen utgang april 2024.
 • Ungdommene tilrettelegger slik at personer med nedsatt funksjonsevne inviteres og kan delta.
 • Åpen hall skal være en trygg møteplass, og ungdommene sikrer dette ved å alltid ha en eller flere voksne tilstede på arrangementene.
Søknadsskjema 2023

Vær oppmerksom på at du må ha denne informasjon klar når du søker:

 • Styret i klubben vedtar at dere vil satse på ungt lederskap, og søker Åpen hall 2023-2024
 • Klubben har tilgang til hall
 • Klubben har 5-8 unge ledere som kan ta ansvaret for Åpen hall (kan navngis på senere tidspunkt)
 • Klubben har noen tanker om hva de ønsker å benytte sine unge ledere til i etterkant av prosjektet
 • Klubben har en ansvarlig voksenperson (over 18 år) som bistår ungdommene
 • Klubben har en målsetning om et gitt antall ungdommer (13-19 år) som besøker Åpen hall
 • Klubben har en målsetning om et gitt antall ungdommer med nedsatt funksjonsevne (13-19 år) som besøker Åpen hall.

Søknadsfrist 3. september

Søknader behandles (tidligst 5. september og deretter  fortløpende), og prosjektleder i NVBF tar kontakt med voksen kontaktperson i klubb rett i etterkant av dette.

Klubboversikt og kursdatoer Åpen hall 2023-2024

Åpen-hall-klubber 2023/2024

Ibestad IL Volley
Bø VBK
Lofotvolley
Steinkjer VBK
Rival Sportsklubb
Koll IL
Sandefjord Turn og Idrettsforening
Risør IL Volleyball

Voksen kontaktperson i klubb blir kontaktet ila kort tid av prosjektleder Irene Sand for å avklare kursdato for ungdommene og oppstart Åpen hall.

Kurs i klubb om Åpen hall - oversikt lederoppgaver i forbindelse med Åpen hall

NVBF holder et ett-totimers kurs for de unge lederne i klubb. Tid og sted avklares mellom prosjektansvarlig i NVBF og voksen kontaktperson i klubb. Kurset holdes gjerne rett etter skoletid, på ettermiddag eller på kveld.  Kurset gjennomføres i møterom. Dersom klubben er ukjent med teenvolleykonseptet og forskjellige spillvarianter (Hot Seat, Kongebane osv. benyttes time to til gjennomgang av dette i hall).  Klubbens stiller med minimum fem deltakere og maksimalt 8.

Klubben melder inn deltakere ungdommene i denne linken, senest kvelden før kurs, her 

Kursets mål:
Bli kjent med Åpen hall – Ungt lederskap
Lage Actionplan for klubbens 6 Åpen hall.
Bli kjent med NVBFs aktivitetskonsepter
Iverksetting av Åpen hall  – for og med ungdom!

Lederoppgaver på Åpen hall:

Tips til alternative aktiviteter

Volleyball er en naturlig del av Åpen hall, men av og til kan det være behov for flere aktiviteter. Dette definerer ungdommene. Eksempler på alternativer er:

 

Twister Åpen hall
Forslag invitasjon og actionplan

Ungdommene reklamere for sine Åpen hall-arrangementer. Dette kan gjøres i sosiale medier, men også i plakatform i områder hvor ungdommer ferdes.

Her er et forslag til invitasjon som kan benyttes:
Åpen hall invitasjon

Det er også lov å benytte egenprodusert plakat, men husk  da å synliggjør logo til NVBF og Bufdir

Her er forslag til Actionplan (mal hentet fra unge ledere i Steinkjer VBK)
Actionplan

Retningslinjer for ungdomsidrett

Retningslinjene er et politisk virkemiddel for å sikre rettighetene til ungdom som individ og aktive idrettsutøvere. Det innebærer også forpliktelser for andre enn ungdommen selv. Både trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd må følge opp disse retningslinjene i praksis.

Det er imidlertid viktig å presisere at når man har fylt 15 år, har man stemmerett og kan være med å påvirke hvordan sitt idrettslag skal se ut.

Retningslinjer for ungdomsidrett leser du her

Rapporteringsskjema Åpen hall 2023/2024

Leder i Åpen hall-ungt lederskap i hver av de åtte klubbene har kontakt med Irene Sand etter første, tredje og sjette arrangement. Ledere for Trygghet og sosialt sender bilder og har på den måten kontakt med NVBF jevnlig også.

Frist for endelig rapportering av prosjektet: Etter 6 Åpen hall-arrangementer og senest 28. mars 2024

Dette rapporteres

 • Tid og sted for alle 6 arrangementer
 • Antall deltakere med og uten funksjonsnedsettelse i alderen 13-19 år
 • Hva de unge lederne skal benyttes til i ettertid av arrangementene?
 • Ungdommenes og klubbens erfaring med Åpen hall

Rapporteringslink finner du her (link kommer)

NVBF og Bufdir

Det er NVBF og Bufdir sammen, som gir mulighet for klubber å delta i Åpen hall – Ungt lederskap sesongen 2023-2024.

Spørsmål?
 • Irene Sand
  Irene Sand Prosjektleder

  Ansvar for prosjektene:

  Ungt lederskap – Åpen hall
  Vi leder sammen

  901 85 644
  [email protected]

   

Bestille Ballpakke

Klubber som har fått tildelt midler knyttet Åpen hall 2023/2024 skal sende inn postadresse for å motta ballpakke til teenaktivitet under Åpen hall.
Benytt denne lenken for å innrapportere postadresse: fpls.in/_8ylmt5dgy

Åpen hall - Ungt lederskap

Start typing and press Enter to search