Trenger din klubb flere som tar i et tak?
Drømmer dere om å ha flere som er interessert i  å sitte i styret, være trenere, være dommere og frivillige?
Dette kan være ungdom i egen klubb!

Norges Volleyballforbund satser på ungt lederskap.

I sesongen 2022/2023 har våre medlemsklubber søkt om å få arrangere Åpen hall! Vi har hatt støtte fra Bufdir denne runden, slik at klubbene fikk økonomisk støtte.

 

Ved å arrangere Åpen hall kan ungdom i  klubb få leder -og arrangementskompetanse. Ungdom har ansvar for planlegging og gjennomføring av Åpen hall. Dette er av og for ungdommer!

La oss allerede denne sesongen finne fremtidens ledere!

Hva er Åpen hall?

Åpen hall er et prosjekt for og med ungdom. Gjennom prosjektet ønsker man å motivere og utdanne ungdom til å si ja til å skape aktivitet for seg selv og andre. Vi inviterer ungdom i klubbene til å arrangere Åpen hall slik at man får en første introduksjon og erfaring med å legge til rette for et arrangement. Arrangementer er et konkret eksempel på en arena hvor man kan bidra med egen frivillighet til glede for andre, men også seg selv. Det er lite som er mer givende å jobbe mot et mål sammen med andre. Kanskje vil dette også gi lyst til å påta seg andre frivillige verv i fremtiden?

Ungdommenes ledererfaring utvikles rundt gjennomføringen av Åpen hall. I Åpen hall inviterer ungdom andre ungdom til en økt med Teenvolley enten rett etter skolen, en kveld eller noen timer i løpet av en helg. I løpet av økten er det viktigst å komme sammen, ha det gøy med volleyball og bli kjent med andre. Teenvolley er et spillkonsept der både nybegynnere og erfarne ungdom fra ca. 13 til 19 år kan spille sammen. Det spilles med justerte regler sammenlignet med 6`-volleyball, mindre baner og 3 personer på lag. Her står volleyglede i fokus – nettopp det som også kjennetegner Åpen hall.

I 2022/2023-satsingen deltok ungdommer først på et NVBFs kurs «Åpen hall». Kurset ga grunnleggende innføring i hvordan man arrangerer Åpen hall, samt hva det betyr å være en leder. Sammen planla man hvordan Åpen hall skulle gjennomføres i egen klubb. Ungdommene sto deretter ansvarlig for gjennomføring av selve økten. Alle deltakende klubber hadde en kontaktperson i klubb som viktig dialogpartner og medhjelper for ungdommene. NVBFs prosjektleder hadde dialog underveis i gjennomføringsperioden med ungdommene. Målsetningen med Åpen hall er Ungt lederskap og at ungdommene får erfaring med å planlegge, gjennomføre og evaluere Åpen hall.

Både funksjonsfriske ungdommer og ungdommer med nedsatt funksjonsevne blir invitert til å delta på Åpen hall.

Søknad og gjennomføring

SØKNADSPROSESS (er over for 2022-2023)

 • Klubben søker NVBF om tilskudd til Åpen hall 2022-2023 – Søknadsfrist søndag 18. september
 • Klubben bekrefter i sin søknad at de har/kan få tilgang til hall hvor Åpen hall kan gjennomføres.
 • Klubben har en voksen kontaktperson for tilbudet, som sikrer ungt lederskap, og som bistår ungdommene ved behov.
 • 20 klubber mottar svar om at de får tilskudd til gjennomføring av «Åpen hall» denne sesongen.
 • Klubb fakturerer NVBF for inntil 25 000 kr (ref. tilskuddsbrev) ved oppstart og inntil 25 000kr etter fire gjennomførte arrangementer.
 • Klubb får tilsendt ballpakke.

GJENNOMFØRING

 • Åpen hall skal gjennomføres minimum 8 ganger, i ungdommenes fritid.
 • Målgruppen for deltakelse i aktivitet på Åpen hall er 13-19 år.
 • Voksen kontaktperson i klubb melder inn navn på minimum fem ungdommer i forkant av aktivitetslederkurset/ arrangørkurset.
 • NVBF arrangerer aktivitetslederkurs/arrangørkurs for ansvarlig ungdom i klubb.
 • Ungdommene tar ansvar for å planlegge, gjennomføre og rapportere for Åpen hall kommende sesong.
 • Voksen kontaktperson bistår ungdommene ved behov.
 • Ungdommene inviterer til – og arrangerer Åpen hall minimum 8 ganger innen utgang mars 2023.
 • Ungdommene tilrettelegger slik at personer med nedsatt funksjonsevne inviteres og kan delta.
 • Åpen hall skal være en trygg møteplass, og ungdommene sikrer dette ved å alltid ha en eller flere voksne tilstede på arrangementene.
Søknadsskjema 2022

Vær oppmerksom på at du må ha denne informasjon klar når du søker:

 • Styret i klubben vedtar at dere vil satse på ungt lederskap, og søker Åpen hall 2022-2023
 • Klubben har tilgang til hall
 • Klubben har minimum 5 unge ledere som kan ta ansvaret for Åpen hall
 • Klubben har noen tanker om hva de ønsker å benytte sine unge ledere til i etterkant av prosjektet
 • Klubben har en ansvarlig voksenperson (over 18 år) som bistår ungdommene
 • Klubben har en målsetning om et gitt antall ungdommer (13-19 år) som besøker Åpen hall
 • Klubben har en målsetning om et gitt antall ungdommer med nedsatt funksjonsevne (13-19 år) som besøker Åpen hall.

Søknadsfrist 18. september
Søknader behandles (tidligst 19. september og deretter  fortløpende), og prosjektleder i NVBF tar kontakt med voksen kontaktperson i klubb rett i etterkant av dette.

Klubboversikt og kursdatoer Åpen hall 2022-2023

Åpen-hall-klubber vedtatt 20.09.22 i NVBF
Alle i lista mottar tildeling Åpen hall-Ungt lederskap. Enkelte klubber gis oppgaver som skal løses ila kort tid, for at tildeling skal kunne tre i kraft (ref. tildelingsbrev som sendes ut 21.-22. september).

Voksen kontaktperson i klubb blir kontaktet ila kort tid av prosjektleder Irene Sand for å avklare kursdato for ungdommene og oppstart Åpen hall.

 

 • Tingvoll IL 
 • SK Rival 
 • IL Fjellmann
 • Røros IL  
 • Førde VBK 
 • Bergen Sandvolleyballklubb
 • Kronstad IL 
 • Torvastad IL 
 • Steinkjer VBK 
 • Verdal VBK 
 • Bø VBK 
 • Lofotvolley 
 • BK Tromsø 
 • Jardar IL 
 • Vegårshei
 • Kolbotn IL 
 • Holstad IL 
 • Askim VBK 
 • Skjeberg VBK 
 • Blussuvoll VBK
 • Mosjøen VBK 
 • Stovner Sportsklubb
AKTIVITETSLEDER/ARRANGØRKURSET

NVBF holder et totimers kurs for de unge lederne i klubb. Tid og sted avklares mellom prosjektansvarlig i NVBF og voksen kontaktperson i klubb. Kurset holdes gjerne rett etter skoletid, på ettermiddag eller på kveld.  Kurset gjennomføres i møterom. Dersom klubben er ukjent med teenvolleykonseptet og forskjellige spillvarianter (Hot Seat, Kongebane osv. kan de få en gjennomgang av dette i hall etter møtet ;))  Klubbens stiller med minimum fem deltakere. Har klubben flere som skal være ansvarlig på Åpen hall, så er det fint om alle gjennomfører kurset.

Klubben melder inn deltakere ungdommene i denne linken, senest kvelden før kurs, her 

Kursets mål:
Bli kjent med Ungt lederskap
Lage Actionplan for klubbens 8 Åpen hall.
Bli kjent med NVBFs aktivitetskonsepter
Iverksetting av Åpen hall  – for og med ungdom!

Tips til alternative aktiviteter

Volleyball er en naturlig del av Åpen hall, men av og til kan det være behov for flere aktiviteter. Dette definerer ungdommene. Eksempler på alternativer er:

Forslag invitasjon og actionplan

Ungdommene reklamere for sine Åpen hall-arrangementer. Dette kan gjøres i sosiale medier, men også i plakatform i områder hvor ungdommer ferdes.

Her er et forslag til invitasjon som kan benyttes:
Åpen hall invitasjon

Det er også lov å benytte egenprodusert plakat, men husk  da å synliggjør logo til NVBF og Bufdir

Her er forslag til Actionplan (mal hentet fra unge ledere i Steinkjer VBK)
Actionplan

Retningslinjer for ungdomsidrett

Retningslinjene er et politisk virkemiddel for å sikre rettighetene til ungdom som individ og aktive idrettsutøvere. Det innebærer også forpliktelser for andre enn ungdommen selv. Både trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd må følge opp disse retningslinjene i praksis.

Det er imidlertid viktig å presisere at når man har fylt 15 år, har man stemmerett og kan være med å påvirke hvordan sitt idrettslag skal se ut.

Retningslinjer for ungdomsidrett leser du her

Rapporteringsskjema Åpen hall 2022/2023

Leder i Åpen hall-ungt lederskap i hver av de 22 klubbene har kontakt med Irene Sand etter første, gjerne andre og tredje gang, men også fjerde og åttende arrangement. Ledere for Trygghet og sosialt sender bilder og har på den måten kontakt med NVBF jevnlig også.

Frist for endelig rapportering av prosjektet: Etter 8 Åpen hall-arrangementer og senest 26. mars 2023

Dette rapporteres

 • Tid og sted for alle 8 arrangementer
 • Antall deltakere med og uten funksjonsnedsettelse i alderen 13-19 år
 • Hva de unge lederne skal benyttes til i ettertid av arrangementene?
 • Ungdommenes og klubbens erfaring med Åpen hall

Rapporteringslink finner du her

Bufdir

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufdir) støtter vårt prosjekt om Åpen hall og ungt lederskap for sesongen 2022-2023.

Spørsmål?
 • Irene Sand
  Irene Sand Prosjektleder

  Ansvar for prosjektene:

  Ungt lederskap – Åpen hall
  Vi leder sammen

  901 85 644
  irene.sand@volleyball.no

   

Bestille Ballpakke

Klubber som har fått tildelt midler knyttet Åpen hall 2022/2023 skal sende inn postadresse for å motta ballpakke til teenaktivitet under Åpen hall.
Benytt denne lenken for å innrapportere postadresse: fpls.in/8e-p4-uxoq

Åpen hall - Ungt lederskap

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search