Jenter fra Molde VBK, nå SK Rival. Foto: privat

Aktivitet for aldersbestemt i egen klubb

Kanskje synes du det er tungt å være trener nå? Laget ditt har trent lenge uten at det har endt opp i konkurranse. Men fortvil ikke. Det er mye man kan gjøre, og som fortsatt er lov, mens vi venter på at regjeringen skal åpne opp for konkurranse.

Treningskamper

Smitteveilederen sier dette:

Anbefaling om gruppestørrelse

Det anbefales at antall utøvere per gruppe begrenses til 20 personer. I enkelte lagidretter, slik som fotball, håndball, ishockey mv. der det er vanskelig å gjennomføre enkelte treningsaktiviteter innenfor denne gruppestørrelsen, kan imidlertid gruppestørrelsen utvides noe. Et eksempel er blant annet gjennomføring av treningskamp mellom to fotballag (2 x 11 spillere + dommere) innen samme idrettslag.

Det betyr at lag innad i klubben kan spille treningskamper. For eksempel kan J15 spille mot G15 eller G14? Kanskje J17 får god motstand fra G15? De spiller på samme netthøyde –  2.24 m.

Interne turneringer (sjekk kommunens retninglinjer for hva som er anbefalt)

Kan klubben leie hallen en lørdag og ha miniturnering tidlig på dagen, pause midt på dagen, og så ha treningskamper mellom ungdomslagene i klubben?

Kanskje dere vil teste ut King of the court-konseptet?

King of the court er i prinsippet paradis der man spiller med 5 lag på samme bane. Lagene trekker ett spillekort hver og det avgjør hvilken rekkefølge lagene har (Konge, dame, knekt, 10 og 9). Kongen starter på kongebanen (i paradis), og de fire øvrige kommer inn etter tur. Det gis kun poeng på kongebanen, og det spilles til første lag har 15 poeng eller på tid, 15 minutter. Det laget som da har færrest poeng ryker ut, og de fire andre lagene starter på null igjen. Deretter ryker det siste laget ut etter hver omgang, helt til man står igjen med et vinnerlag.

På vanlige treninger, del 1

Hva med å teste ut disse spillvariantene?

Paradis – spilles med tre lag på samme bane. Den ene banehalvdelen er paradis og den andre siden serves det fra. Dersom servelaget vinner får de gå over i paradis. Man får poeng, og får bli stående på banen, dersom man vinner ballvekslingen i paradis. Det tredje laget står klar og skal serve neste ball.

Hundehuset – er et slags omvendt paradis. Man spiller tre lag på samme bane, og den ene banehalvdelen er “hundehuset”. For å komme seg ut av hundehuset må man vinne to baller på rad mot et av de andre lagene. Dersom man vinner kun en av ballene, blir man stående, og ingen poeng deles ut. Taper man begge ballene, får det laget man spilte mot 1 poeng. Men dersom laget i hundehuset klarer å vinne begge ballene, kommer de seg ut og det tapende laget må flytte inn.

De to ballene som må vinnes for å komme seg ut av hundehuset er som følger:

  1. Det nye laget server på laget i hundehuset. Ballen spilles ut.
  2. Laget i hundehuset får en gratisball som de må sende rett over nett på første slag, og deretter spilles ballen ferdig.

Treneren kan vurdere om det skal være en øvre grense for hvor lenge man må stå i hundehuset før man får bytte.

Opprykk/nedrykk – er en fin måte å la spillerne få varierte motstanderlag på omtrent eget nivå.
Lag små baner på plassen du disponerer, og del spillerne inn i små lag – eks. 10 lag dersom du har 5 baner til disp.
2 lag starter å spille mot hverandre på hver bane. Spill korte kamper på tid (ca. 5 minutter) der lagene teller poeng selv. Når tiden er ute og fløyta går, skal vinnerlaget rykke opp og taperlaget rykke ned. Bestem retning for opprykk og nedrykk på forhånd – eks. eliteserien er nærmest garderoben, deretter 1.div, 2.div, 3. div og til slutt 4. div nærmest utgangen. Slik blir det stor utskiftning i hvem som spiller mot hverandre, samtidig som du sørger for en viss nivåfordeling langs nettet.

Hot seat – spilles på små baner organisert som i leken over. Men dersom du har 5 baner til disp. skal du nå dele spillerne inn i 12 lag.
Leken foregår slik, med 12 lag og 5 baner brukt som eksempel:
6 lag skal tilhøre hver side av nettet, og alle disse 6 lagene samarbeider med hverandre og konkurrerer mot de andre 6 lagene. 5 lag starter å spille mot 5 av motstanderlagets lag. Det spilles kamper til feks 10 poeng. Det sjette laget på hver side starter i Hot seat. Det er i den ene enden av salen, og der bør også treneren oppholde seg. Treneren teller/styrer poengene.  Når en av de 5 kampene er ferdig, springer vinnerlaget bort til treneren og får en vinnerstrek (eller de kaster en vinner-ertepose oppi sitt lag sin bøtte – dette finner du en passende løsning på). Deretter bytter vinnerlaget plass med laget i Hot seat, slik at disse nå skal spille mot det laget som tapte. Det laget som tapte kampen får beholde sine poeng inn i den nye kampen. Dersom første kamp endte 10-6 starter, altså den neste kampen med 0-6. Når spillet er ferdig, teller dere opp antall vinnerstreker eller erteposer i hver bøtte.
Siden taperlaget får et forsprang inn i neste kamp, vil som regel alle lagene oppleve både seier og tap. Og ventetiden i Hot seat blir sjelden veldig lang.


På vanlige treninger, del 2 (6 mot 6)

Hva med å teste ut disse spillevariantene? Ved å gi spillerne nye oppgaver innenfor ellers kjente rammer, må de endre taktikk, og du kan få dem til å tenke nytt.

Del inn i passende lag og spill 1-settskamper. Bruk poengtavle for å holde kontroll på stillingen:

Dipp: Dersom motstanderlaget får inn en dipp, mister man poeng. Alder og nivå på spillerne kan avgjøre hvor mange poeng som mistes ved å la en dipp gå i bakken. Jo bedre spillere du har, jo flere poeng bør mistes. Viktig at det virker motiverende, og ikke motsatt. For erfarne spillere kan du kreve at forsvarslaget klarer to touch på dippen for at den skal regnes som reddet. For mindre erfarne spillere kan det være nok å kreve at forsvarslaget klarer å berøre ballen før dippen går i bakken.

Golden girl / boy: Treneren velger ut en spiller på hvert lag som er “golden”. Denne spilleren kan gjerne ha på gul vest eller lignende slik at han/hun er lett å se. Hver gang den gyldne spilleren skaffer laget sitt poeng, får laget tre poeng istedenfor ett poeng. Det er lurt av treneren å velge ut spillere som ikke nødvendigvis alltid får masse legg, men heller noen som jobber jevnt og trutt.

Angrepsrekkefølge: Bestem en rekkefølge på angrepene som lagene må følge. Dersom andre spillere får legg må de gi gratisball over. Rekkefølgen kan være helt enkel, som for eksempel Kant – Midt – Dia osv.  eller Per – Karl – Ola osv.  Men den kan også være mer avansert, som alfabetisk rekkefølge på spillernes fornavn eller ut fra spillernes høyde.

Vær kreative i klubben, og send oss gjerne bilder og deres egne tips til spillvarianter!

Start typing and press Enter to search