Den 26.-27. april gjennomførte NVBF avslutningssamling for årets Trener 3.

Trenerne har gjennomført 3 samlinger, samt selvvalgt studietur. Deltagerne har arbeidet med hvordan utvikle egen utøvergruppe, men også hvordan utvikle seg selv i rollen som trener. På avslutningssamlingen presenterte trenerne hvordan de har jobbet med prosjektene gjennom sesongen.

Jon Grydeland og Frode Telseth har vært ansvarlige trenerutviklere for Trener 3 og er svært fornøyde med årets kull. Presentasjonene viser hvordan deltagerne på ulike måter har videreutviklet hvordan de jobber med å utvikle sitt miljø og sin kompetanse som trener.

På samlingen presenterte trenerne kort sine prosjektet ut fra følgende stikkord:
1. Rammene for det de har gjort, med antall økter og gruppa de trener.
2. Swot eller gap-analyse, og hvordan man på bakgrunn av nå-situasjon og ønsket situasjon definerte målbildet og prioritering av tiltak.
3. Arbeidsprosessen med tiltakene
4. Resultatene av tiltakene
5. Refleksjonene rundt det som er gjort, hvordan det er jobbet og hvorfor resultatene har blitt som de har blitt – vurdering av hvilken effekt tiltakene har hatt.
6. Veien videre med bakgrunn i den vurderingen av tiltakene som er gjort. Mao – hvordan endrer dette praksis foran neste sesong?

Tilbakemeldinger etter kurset har vært som følger «jeg har lært så masse og er nå et helt nytt menneske, heia Volleyball og NVBF».


NVBF gratulerer og ønsker alle deltagerne lykke til i arbeide respektive lag i kommende sesong!

 

Vi minner også om muligheten til å delta på neste Trener 3 kurs som arrangeres sesongen 2019/2020. Mer informasjon om kurset og påmelding finnes på denne informasjonssiden: Trener 3

Velkommen!

Start typing and press Enter to search