Lørdag 14. januar ble 4 hedersmerker i gull utdelt under cupfinalen og på cupfinalebanketten.

NVBFs hedersmerke i gull:

Hedersmerke i gull (uten krans) tildeles tillitsvalgte og enkeltpersoner på forbundsplan som har representert norsk volleyball med heder.

a) Hedersmerke i gull kan tildeles enkeltpersoner på forbundsplan, herunder også tillitsvalgte, ansatte, OL-utøvere, landslagstrenere, forbundsdommere som har dømt mer enn 200 kamper, samt personer som har nedlagt en særlig betydningsfull og uegennyttig innsats for norsk volleyball over en periode på mer enn 10 år.

b) Kandidater til hedersmerket i gull må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i samsvar med NVBFs verdier; samspill for alle, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. For å komme i betraktning må vedkommende ha nedlagt en utmerket og betydningsfull innsats som har satt spor etter seg nasjonalt.

c) Personen som får hedersmerke i gull får gullmerke og diplom. Beslutning om tildeling gjøres av NVBFs forbundsstyre og protokollføres etter at saken har vært forberedt og behandlet fortrolig. Generalsekretær beslutter sted og anledning for overrekkelse.

Under cupfinalen i Ekeberghallen ble Ole Lundeby tildelt hedersmerke i gull.

Ole Lundeby har vært i Forbundsstyret i 3 perioder ( 2020-2022, 2020-2018, 2016-2018), medlem av Økonomiutvalget i NVBF nå (tidligere leder), mangeårig trener og ildsjel i Oslo Volley (lagleder, trener, lisensansvarlig, leder sportslig utvalg for å nevne noen verv). Ole er en JA-person som er grundig, har oversikt, og brenner for volleyball og sandvolleyball. Han  har stilt opp på utallige representasjonsoppdrag på vegne av NVBF og han har jobbet mye med de økonomiske sakene i forbundet, herunder fremlegging av saker på NVBFs ekstraordinære Ting i november 2020. Lang og tro tjeneste som frivillig og primus motor. Alle lytter når Ole snakker og formidler.

Under cupfinalebanketten ble det delt ut 3 hederstegn i gull. Disse gikk til Sverre Johannesen, Tor Ragnar Gilje og David Cox.

Sverre Johannessen er en dommer som har dømt over 200 kamper i eliteserien samt i de andre Forbundsseriene over tid. Han har også hatt verv på klubbnivå i mange år.

Tor Ragnar Gilje startet som spiller i Randaberg i 1974 som 15-åring. Han har tatt del i Randabergs utvikling fra en gymsal i bygdas skole, til 2. divisjonsspill i gamle Hetlandshallen i Stavanger, 1980/81.  Klubben tok steget opp i toppdivisjonen i 1982, og Tor Ragnar var en viktig aktør på dette laget, som besto av lokale gutter fra bygda. Randaberghallen ble bygget i 1985, og var klubben var arrangør av Nordisk Mesterskap i 1986. Tor Ragnar tok sitt første NM-gull sesongen 1988/89, og fortsatte med 3 nye NM-gull i årene t.o.m. 1995. Tor Ragnar spilte også på det legendariske Randaberg-laget som spilte 4. runde i kvartfinalen E-cup mot det italienske mesterlaget, Daytona Modena. For utenom dette har han vunnet sluttspill og seriegull i Norge.

Tor Ragnar startet sin trenerkarriere på seniornivå i 1996, og har deretter vært trener eller assistenttrener for Randaberg i 26 år. Randaberg har gjennom årenes løp samlet nok poeng til å inneha en klar ledelse på maratontabellen for vår øverste divisjon. Tor Ragnar har vært direkte involvert i alle disse poengene! Han også også innehatt alle styreverv i klubben sin, blitt dekorert med Randaberg kommunes kulturpris (2015), blitt tildelt Johannes Grødems legat for sin innsats for volleyballen i bygda, trent alle aldersbestemte lag på både gutte- og jentesiden, trener for KFUM Stvg. U19 jentelag.

Tor Ragnar har gjennom sitt kontaktnett i næringslivet sikret utallige sponsormidler til å klubben, slik at utvikling og drift av både ungdomsavdeling og elitelag på dame og herresiden har vært mulig.

David Cox har vært ansatt i NVBF siden 1.8. 2007. Han har vært leder i Dommer og Regelkomiteen i over 10 år, og hatt
internasjonale oppdrag for FIVB og CEV som Technical delegate og Referee delegate. David har vært internasjonal dommer i både volleyball og sandvolleyball, og dømt EM og VM finale (svb). Han fungerer ofte som TD i Norge på aldersbestemte mesterskap.

Start typing and press Enter to search