Om Ildsjel prisen

Frivilligheten er bærebjelken i klubbens virksomhet og den frivillige innsatsen som mange volleyballentusiaster gjør er av avgjørende betydning for at klubben skal kunne tilby et godt aktivitetstilbud til sine medlemmer. En annen viktig faktor erfaringsmessig er at det å ha mange nok personer som tar del i klubbens mange oppgaver og ansvar bidrar til best mulig aktivitet og et godt klubbmiljø. Vi vet at robuste klubber ikke kommer av seg selv og det er imponerende når ildsjeler bidrar år etter år og gjøre en frivillig jobb i klubbens regi.

 

ILDSJELPRISEN går til en person som over et betydelig antall år:

 • bidrar på en svært positiv måte til å skape aktivitet, lage gode arrangementer og er til stede for klubbens ulike gjøremål, det være seg som leder eller i en annen rolle i klubben, slik som håndtere sekretariatet, speakerfunksjon, stå i kafeen, skaffe sponsorer og nødvendig utstyr, medlems rapportering, logistikk og organisering av reiser for å nevne noe
 • skaper idrettsglede rundt seg på klubbnivå, tilrettelegger for godt klubbmiljø, har respekt for alle, viser åpenhet, engasjement og klarer å engasjere mange slik at flere i klubben forsetter sitt engasjement for sporten (volleyball, sandvolleyball, sittevolleyball, DiamantVolley)

Nominasjonsfristen var 1. desember 2021.

 

Og styret vedtok i januar 2022 tildelingen

Om John Walstad:

 • Leder i Vestli IL/Stovner Sportsklubb siden 2014 samt
 • Lisensansvarlig, Medlemsansvarlig. Trener. Lagleder, Dommerkontakt
 • Kroppsøvingslærer på Stovner videregående skole: Walstad har jobbet som idrettslærer i 25 år med utdannelse fra NIH med fysisk aktivitet og helse med til rettelegging for grupper med funksjonsnedsettelser.
 • Har drevet en rekke integreringstiltak/ Forebyggende tilbud: I flere år har Vestli IL/Stovner SK arrangert åpen hall for barn og unge: har forsøkt å begrense seg til 100 barn og unge samtidig, men av og til slipper de inn flere dersom det er god stemning og mange som står ute i kulda og vil inn.
  Søkte midler i Gjensidigestiftelsen i 2014 til prosjektet «trening for personer med funksjonsnedsettelser» som nå etter hvert har fått navnet Diamantvolley.
 • Startet tidlig opp med Optimistvolley
 • Kretsleder i Sogn og Fjordane
  Han har vært en sterk ressursperson i Tambarskjelvar, Sogndal, Askvoll senere OSI, Koll, Oslo Volley.
 • «Mr Oslo Volley», leder for Oslo Volley i 11 år. La ned en enorm innsats for både elitelagene og var i tillegg med og bygde opp en av de største junioravdelingene i landet. John var sentral i klubben siden oppstarten i 1999.
 • Har sittet i Forbundsstyret
 • Engasjert i renovering og ombygging av Stovnerhallen.

 

“Jeg har alltid vært motivert for å hjelpe, bidra og tilrettelegge for alle uansett bakgrunn og funksjonsnivå.»

Fra nominasjon:
John har i de 6-7 årene fremvist en enorm innsats for volleyballen i Vestli/Stovner.

Han er alltid til stede som trener, lagleder og turneringsansvarlig. Dette gjør han til topp karakter, selv om han i de fleste av disse årene stort sett har dratt lasset alene – til forskjell fra mange andre klubber som har stor støtte fra foreldregrupper.

John trener og motiverer mange unge spillere samt evner å rekruttere unge utøvere i en bydel hvor volleyball ikke tradisjonelt har fått mye fokus.

John sin innsats for volleyball og ikke minst miljøskapende aktivitet i en flerkulturell del av Oslo er imponerende og han fortjener virkelig en ildsjelpris.

Start typing and press Enter to search