Idrett for psykisk utviklingshemmede

IL Heming er et av Norges største idrettslag og har tre treningsgrupper for utøvere med utviklingshemming som har faste ukentlig treninger. Mini som er for de yngste, Junior engasjerer ungdommene og Senior som favner om alle voksne. Denne gruppen har et bredt utvalg av trening og kalles Heming IPU (Idrett for psykisk utviklingshemmede). Målet er at alle utøvere skal få et godt og variert treningsopplegg der både idrett og sosialt felleskap står i sentrum.

DiamantVolley med Heming IPU

Lørdag 22.01 var instruktører fra NVBF på besøk hos Heming IPU med 15 utøvere med utviklingshemming. Etter en kort samling i ring med presentasjon, ble det oppvarming med dans og bevegelse. Long-nett ble benyttet for å aktivisere alle og for å tilpasse etter variasjonen i utøverens ferdighetsnivå. Ferdighetsnivået varierte fra å ta i mot og kaste ball over nett, til å ta spillet videre til nivå 2 og 3 med volleyballslag og serving. Seansen ble avslutta med takketale fra en av utøverne som var fornøyd med opplegget og ønsket å  utvikle spillet og delta i turneringer med premier. Fremover vil NVBF jobbe for å arrangere både nasjonale, men også lokale turneringer slik at denne gruppen kan få konkurransetilbud i nær omkrets.

Start typing and press Enter to search