I regi av idrettskretsene arrangeres det lederkurs for ungdom. Lederkurset skal forberede deltageren på lederverv i ulike deler av klubbarbeid i norsk idrett. Dette er kurset for deg som har lyst til å bidra i eget idrettslag, treffe andre ungdom på tvers av idrettene, lære mer, ha det gøy og sosialt, samt bygge nettverk!

Her er en oversikt over lederkursene for ungdom som arrangeres i regi av idrettskretsene:

Agder: Lederkurs for ungdom. 15.november-17.november 2019
Info: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/agder/kalender/lederkurs-for-ungdom/

Akershus: Lederkurs for ungdom. 25.oktober-27.oktober 2019
Info: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/akershus-idrettskrets/kalender/lederkurs-for-ungdom3/

Hedmark og Oppland: Lederkurs for ungdom 1.november-3.november 2019
Info: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hedmark-idrettskrets/kalender/lederkurs-for-ungdom2/?fbclid=IwAR3aoJACsT433hqgW8TqV3RZh-yRytg5aS6UvFdAxl5zA7V3xYL4PqTDgeU

Hordaland: Lederkurs for ungdom 8.november-10.november 2019, med oppfølgingssamling 18.april 2020.
Info: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hordaland-idrettskrets/kurs/lederkurs-for-ungdom/

Nordland: Ungdommenes idrettshelg. 1.november-3.november med bl.a nettverkssamling for ungdom.
Link: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/nordland-idrettskrets/kalender/nettverkssamling-for-ungdom/

Oslo: Lederkurs for ungdom 1.november – 3.november 2019.
Link: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/kalender/lederkurs-for-ungdom2222/

Følg med på din idrettskrets sine nettsider for mer informasjon.

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search