I regi av idrettskretsene arrangeres det lederkurs for ungdom. Lederkurset skal forberede deltageren på lederverv i ulike deler av klubbarbeid i norsk idrett. Dette er kurset for deg som har lyst til å bidra i eget idrettslag, treffe andre ungdom på tvers av idrettene, lære mer, ha det gøy og sosialt, samt bygge nettverk!

Her er en oversikt over lederkursene for ungdom som arrangeres i regi av idrettskretsene:

Agder: Lederkurs for ungdom. 15.november-17.november 2019
Info: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/agder/kalender/lederkurs-for-ungdom/

Akershus: Lederkurs for ungdom. 25.oktober-27.oktober 2019
Info: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/akershus-idrettskrets/kalender/lederkurs-for-ungdom3/

Hedmark og Oppland: Lederkurs for ungdom 1.november-3.november 2019
Info: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hedmark-idrettskrets/kalender/lederkurs-for-ungdom2/?fbclid=IwAR3aoJACsT433hqgW8TqV3RZh-yRytg5aS6UvFdAxl5zA7V3xYL4PqTDgeU

Hordaland: Lederkurs for ungdom 8.november-10.november 2019, med oppfølgingssamling 18.april 2020.
Info: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hordaland-idrettskrets/kurs/lederkurs-for-ungdom/

Nordland: Ungdommenes idrettshelg. 1.november-3.november med bl.a nettverkssamling for ungdom.
Link: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/nordland-idrettskrets/kalender/nettverkssamling-for-ungdom/

Oslo: Lederkurs for ungdom 1.november – 3.november 2019.
Link: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/kalender/lederkurs-for-ungdom2222/

Følg med på din idrettskrets sine nettsider for mer informasjon.

Start typing and press Enter to search