Det er viktig at klubbene i våre to øverste divisjoner bygger holdninger og sikrer kunnskap om antidoping hos sine medlemmer.

Utøveren har et særskilt ansvar, og derfor er det viktig at utøverne i volleyballklubbene tenker gjennom sine valg og verdier. Det er en reell mulighet for å bli testet, og som utøver skal du vite hva som er forbudt og hvilke konsekvenser det har å bryte dopingbestemmelsene.

Klubben har en viktig rolle når det gjelder å sikre kunnskap blant sine utøvere. I mars 2019 lanserte Antidoping Norge Nye Rent IL. Dette er  et web-basert program som er blitt adskillig enklere for klubbene å gjennomføre enn tidligere utgaver.  Her får klubben også tilgang på ressurser som kan brukes i arbeidet. Klubbene i våre to øverste divisjoner skal være Rent Idrettslag, og alle må ta ny sertifisering i det nye verktøyet. I tillegg skal utøverne ta Play Clean (se reglement §2.3.1). Vi ber derfor klubben om å utvikle sin egen antidoping-policy.

Kort oppsummert:

  • Nytt webbasert verktøy for idrettslag:
  • 1-2 timer gjennomføring
  • Diskuter dopingrisiko i eget idrettslag
  • Sett opp handlingsplan med tiltak (gode forslag fremkommer i programmet)
  • Bli sertifisert som Rent IL for to år
  • Få tilsendt ADNO materiell

Start typing and press Enter to search