Det er viktig at klubbene i våre to øverste divisjoner bygger holdninger og sikrer kunnskap om antidoping hos sine medlemmer.

Utøveren har et særskilt ansvar, og derfor er det viktig at utøverne i volleyballklubbene tenker gjennom sine valg og verdier. Det er en reell mulighet for å bli testet, og som utøver skal du vite hva som er forbudt og hvilke konsekvenser det har å bryte dopingbestemmelsene.

Klubben har en viktig rolle når det gjelder å sikre kunnskap blant sine utøvere. I mars 2019 lanserte Antidoping Norge Nye Rent IL. Dette er  et web-basert program som er blitt adskillig enklere for klubbene å gjennomføre enn tidligere utgaver.  Her får klubben også tilgang på ressurser som kan brukes i arbeidet. Klubbene i våre to øverste divisjoner skal være Rent Idrettslag, og alle må ta ny sertifisering i det nye verktøyet. I tillegg skal utøverne ta Play Clean (se reglement §2.3.1). Vi ber derfor klubben om å utvikle sin egen antidoping-policy.

Kort oppsummert:

  • Nytt webbasert verktøy for idrettslag:
  • 1-2 timer gjennomføring
  • Diskuter dopingrisiko i eget idrettslag
  • Sett opp handlingsplan med tiltak (gode forslag fremkommer i programmet)
  • Bli sertifisert som Rent IL for to år
  • Få tilsendt ADNO materiell

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search