KOLL IL PARAVOLLEY

Høsten 2016 lanserte Koll IL et sittevolleyball-lag i klubben. Tiltaket er en viktig del av klubbens satsing på «idrett for alle». Koll IL har spesialutdannede trenere, deriblant Bastiaan Burgering som ønsker å oppfordre flere utøvere til å teste paravolleyball. «Sittevolleyball er en utmerket arena til å utvikle seg fysisk, mentalt og sosialt i samspill med andre».

«ALLE ER VELKOMNE PÅ SITTEVOLLEYBALLTRENING»

Koll IL sittevolleyball trener i Kringsjåhallen hver onsdag fra 17.30-19:00. Her er alle velkomne uavhengig av alder, kjønn, nasjonalitet og fysisk funksjon. Laget består i dag av både kvinner og menn i alderen 24-50 år med ulik etnisk bakgrunn. De er en god gjeng både med og uten funksjonsnedsettelser som ønsker å inkludere flere utøvere på trening. «Alle er velkomne!»sier Burgering«Høyde og spenst har ikke noe å si for prestasjonen i sittevolleyball. Alle stiller med like forutsetninger».

De aller fleste utøverne har blitt værende på laget helt fra sittevolley ble lansert i klubben. En av suksessfaktorene er at alle trives og at de har det gøy på trening. Videre forteller Burgering at det er viktig å lytte til hva utøverne er motivert for og hva de ønsker å oppnå med treningen. «Vi er på trening for å ha det gøy! En av utøverne pleier å si at sittevolleyballtrening er ukens høydepunkt!». Han forteller videre at en vanlig treningsøkt i sittevolleyball likner svært mye på en tradisjonell volleyball økt. Den består gjerne av oppvarming, drilling av ulike volleyballøvelser og spill.

TIPS TIL ANDRE KLUBBER SOM ØNSKER Å TILBY SITTEVOLLEYBALL

«Sittevolleyball er kjempegøy, og det er en aktivitet som er enkel å tilrettelegge!», understreker Bastiaan Burgering. Videre forklarer han at det er avgjørende å spre budskapet og markedsføre klubbtiltaket som et lavterskeltilbud til både funksjonsfriske og utøvere med funksjonsnedsettelse. «Jeg synes det er viktig at klubber som starter med paravolleyball har det godt forankret i klubben. Det inkluderer både tilrettelegging av hall, vedtak i klubben og økonomiske midler. Paravolleyball bør prioriteres, og ikke være noe som bare blir gjort ved siden av alt annet», nevner han helt tilslutt.

Start typing and press Enter to search