Slik påverkar dei nye smittevernstiltaka volleyballaktiviteten framover.

Regjeringa innfører nye smitteverntiltak som vert sett i kraft natt til onsdag 15. desember og vil vare inntil vidare i 4 veker framover. Dette påverkar aktiviteten til NVBF og medfører difor til desse endringane.

Utsetjing av arrangement

 • NM Regionlag ( skulle gjennomførast 14.-16. januar)
 • NM Senior/Cupfinalen ( skulle gjennomførast 15. januar)
 • RM U19 ( i dei regionane som skulle gjennomføre dette 8.-9. januar)
 • Regionlag – lukka samling ( 2.-3. januar eller 8.-9.januar)
 • Meisterskap vidaregåande skular ( 28. – 30. januar)

NVBF vil arbeide med å finne nye datoar for desse arrangementa.

For dei regionsmeisterskapa som er planlagt i slutten av januar, vil ein gjere ei vurdering av desse etter nyttår.

 

Konkurranse

 • Elite er definert som toppidrett og kampane går som normalt.
  Antal publikum på kamp er maksimalt 20 personar utan faste tilviste sitteplassar og 50 personer ved bruk av slike sitteplassar.
 • 1. divisjon og lågare divisjonar kan ikkje gjennomføre kampar, og desse kampane blir då utsett.
 • Det vil ikkje bli gjennomført turneringar, cupar og samlingar i volleyball

NVBF kjem tilbake med ny dato for kampar som blir påvirka av dette.

Trening

 • Elite er definert som toppidrett og kan gjennomføre trening.
 • Vaksne over 20 år kan ikkje trene volleyball innandørs i denne perioden.
 • Barn og unge kan trene volleyball med anbefalte grenser for kor mange som kan vere med.
 • Unge som er ferdig med ungdomsskulen, bør halde meteren på fritida. Volleyballtrening kan gjennomførast med riktig val av øvingar.

 

Les meir om dei Nasjonale tiltak

Utklipp frå dei nasjonale tiltaka:

Organiserte fritidsaktiviteter

Barn og unge

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. (nytt)
 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men vi anbefaler ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles. (nytt)
 • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren. (nytt)

Voksne

 • Vi anbefaler å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne. (nytt)
 • Vi anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs.
 • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.

For alle

 • Garderober kan holdes åpne dersom det er mulig å organisere bruken slik at trengsel og tett kontakt mellom personer kan unngås. Hvis åpne garderober fører til trengsel, anbefales det å holde garderobene stengt for ordinær bruk, men likevel slik at toaletter og håndvaskfasiliteter er tilgjengelige dersom dette ikke finnes andre steder i lokalene.

 

Arrangementer og sammenkomster

 • Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. (nytt)

 

Regjeringen legger opp til at toppidrett skal kunne utøves tilnærmet som normalt innenfor rammen av de nye smitteverntiltakene

Les meir om Toppidrett

 • De generelle anbefalingene om trening for voksne over 20 år gjelder ikke for toppidretten
 • Det legges til grunn en definisjon av toppidrettsutøvere som tar utgangspunkt i Norges idrettsforbunds avgrensning fra sommeren 2020. For lagidretter snevres definisjonen inn til kun å omfatte øverste divisjon på seniornivå, kvalifiseringskamper til øverste divisjon, samt NM-finaler.
 • Toppidrettsutøvere, støttepersonell og dommere vil fortsatt ha forskriftsfestede unntak fra kravene til avstand ved gjennomføring av toppidrettsarrangementer. De skal heller ikke regnes med blant det antallet personer som kan være til stede på et arrangement.

 

Start typing and press Enter to search