Norges Volleyballforbund lyser med dette ut stillingen som Sportsjef.  NVBF skal ta vare på ambisiøse utøvere i klubb og landslag, slik at de kan realisere sitt potensial gjennom en helhetlig utvikling og en rød tråd fra ungdom, junior til senior. En viktig oppgave for sportsjefen er å legge til rette for at landslag- og regionsektor har den struktur, kompetanse og aktivitetsnivå som til enhver tid imøtekommer ambisjonsnivået og de resultatmål organisasjonen har. Vi søker etter en person som er dyktig strategisk, resultatorientert og som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Ansvar- og arbeidsområde

Sportsjefen:

 • Har ansvaret for å lede og utvikle forbundets sportslige strategiske arbeid i tråd med de til enhver tid vedtatte handlingsplaner.
 • Er øverste administrative leder for NVBFs landslag i begge grener (ungdom, junior og senior)
 • Er arbeidsleder for landslagstrenere og øvrige støtteapparat, herunder også ansvar for kontraktsinngåelse og personaloppfølging.
 • Har fullmakt til å planlegge og disponere de økonomiske rammene innenfor tildelt budsjett.
 • Har ansvar for landslagenes årsplaner og årsbudsjett.
 • Sørge for forberedelse og gjennomføring av internasjonale mesterskap og konkurranser.
 • Skal motivere og inspirere til en prestasjonskultur, og ha ansvaret for samarbeidet og dialogen med Norsk Topp Volleyball, eliteklubber, TVN og regionalt talentutviklingsarbeid.
 • Sørge for god informasjonsflyt og kommunikasjon om strategier, mål og prioriteringer innenfor forbundets landslagsstruktur.
 • Har prosjektansvar for samarbeidet med Olympiatoppen.
 • Inngår i NVBFs stab og er deltaker i stabens fellesprosjekter.
 • Skal bidra i NVBFs markeds- og kommunikasjonsplan (samarbeidspartnere og media/presse)
 • Rapporterer til GS.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen relevant fagområde vil bli vektlagt
 • Relevant kunnskap, erfaring og forståelse innenfor norsk eller internasjonal toppidrett generelt
 • God økonomiforståelse og relevant ledererfaring

Personlig egenskaper

 • Evne til å jobbe strategisk og langsiktig, herunder dyktig til å utarbeide og gjennomføre planer
 • Gode lederegenskaper, herunder være løsningsorientert og målrettet
 • God rolle- og prosessforståelse
 • Være relasjonsbygger og dyktig på kommunikasjon (intern og eksternt), så vel skriftlig som muntlig
 • Stor arbeidskapasitet

NVBF tilbyr – betingelser
Stillingsprosent: 100% stilling i en 4-årig åremålsstilling med muligheter for forlengelse. Det må påregnes en del reising i forbindelse med samlinger og aktivitet/konkurranser.  Som Sportsjef inngår du i Volleyballforbundets stab. De generelle arbeidsbetingelser for Norges Volleyballforbund gjelder. Lønn etter avtale.

Arbeidssted: Idrettens Hus Ullevål, Oslo

Frist
Søknadsfrist: 30. september 2019

Søknad med CV sendes: [email protected]
Nærmere opplysninger kan du få ved å henvende deg til:
Generalsekretær, Kristian Gjerstadberget, tlf: 959 70 197

Start typing and press Enter to search