NVBF Region Sogn og Fjordane har gleda av å invitere til trener 1.

Trener 1 er første nivå i Noregs Volleyballforbund si trenarløype. Fokuset i utdanninga er på innlæring og deltaking. Trener 1 er eit tilgjengeleg kurs for alle frå 16 år som ynskjer å starte på ei trenarutdanning. Som deltakar på Trener 1 får trenaren ein plattform av basiskunnskapar om utøverane sine basisferdigheiter.

Trenar 1 er sett saman av fire kursmodular, samt praksis.

Generell informasjon:
• Tid: 2-3. mars og 6-7. april

• Sted: Halbrend Skule, 6800 Førde
• Passar for: trenere, foreldre, lærere og ungdom.
• Kursinstruktør: Marcin Krzysztof Gården
• Forkunnskapar: Interesse for volleyball/sandvolleyball
• Krav: Deltakarane må vere 14 år for å delta på modulen Minitrenar, medan ein må vere 16 år eller eldre for å delta på øvrige modular. Ungdommar født i 2003 kan også delta, men vil først motta lisens på sin 16-års dag. Det er obligatorisk oppmøte alle kursdagar.
• Kursavgift: 2000 NOK. Dette dekker fire dager kurs av 32 timer, 14 timer e-læring, elektronisk kurshefte og oppfølging i praksisperioden. Obligatorisk del av kurset er en time HLR. HLR-pakken med bl.a. instruksjonsvideo og mini Anne dukke kjem i tillegg og koster kr. 230,-. Dukken beheld deltakar.
• Antall deltagere: kan bli avlyst dersom det vert for få deltakarar
• Kost, overnatting og transport betalar den enkelte deltakar/klubb

Påmelding gjer ein via Min Idrett(https://mi.nif.no/). Skriv inn «Trener 1 NVBF» i feltet til høgre i bilete. Huks å klikke på kurs i fana over feltet (Se bilete nederst i nyheta).  Påmeldinga er bindende og deltakarane vil bli fakturert etter påmeldingsfristen har utløpt.

Påmeldingsfrist: ei veke før kursstart.

Spørsmål om innhald i kurs rettar ein til Marcin Krzysztof Gården:
mail: [email protected]
tlf: +47 466 11 860

Praktiske spørsmål knytta til kurshelga(ne) rettar ein til Elisabeth Bjørvik:
mail: [email protected]
tlf: 91688994

Start typing and press Enter to search

2019-nmr-daginge-5