VOLD OG TRUSLER

 

Veileder for håndtering av vold og trusler (hentet fra Norges Idrettsforbund sine hjemmesider).

Vold og trusler

Norsk idretts visjon er idrettsglede for alle og idretten skal være en trygg arena for alle som deltar. Vold og trusler er ikke forenelig med idrettsglede.

Idrettens strategidokument 2019 – 2023, Idretten skal!, slår fast at «Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.» Dette gjelder også vold og trusler.

Denne veilederen skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på vold og trusler i idrettssammenheng.

Følgende overordnede prinsipper skal gjelde for håndtering av vold og trusler i idrettssammenheng:

  • Alle saker skal tas alvorlig
  • Vold og trusler skal alltid få en konsekvens.
  • Alle har et ansvar for at idretten følger opp vold og trusler.
  • Vold som medfører kroppsskade og grove trusler skal alltid anmeldes til politiet.
  • Idretten skal bidra til at politi og rettsvesen håndterer saker som gjelder vold og trusler best mulig, ved å informere politiet om hendelser og om nødvendig selv anmelde.
  • Idretten skal aldri fraråde noen å anmelde en sak om vold og trusler til politiet.
  • Idretten skal ta vare på de involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken ikke fører til unødvendig påkjenning for dem.
  • Idretten har et særlig ansvar for at den som har opplevd vold eller trusler opplever trygghet for å kunne fortsette med sin deltagelse i idretten.

Her finner du informasjon om hvordan du kontakter politiet.

I arbeidet med veilederen har vi hatt fått gode innspill fra Norges Fotballforbund (NFF), Oslo idrettskrets og Politidirektoratet. NFF har utviklet egne ressurser for håndtering og forebygging i fotballen, disse er tilgjengelige på www.fotball.no

Denne veilederen vil bli oppdatert etter hvert som vi forbedrer våre råd basert på innspill og tilbakemeldinger. Kontakt gjerne seniorrådgiver verdiarbeid Håvard B. Øvregård på [email protected] Denne versjonen er sist oppdatert onsdag 26. februar 2020.

Her er veilederen til nedlasting

 

Har du opplevd vold eller trusler?

  • Ta kontakt med klubben din ved leder eller styremedlem.
  • Hvis du ikke tør/vil ta kontakt med din klubb/idrettslaget, kan du varsle Norges Volleyballforbund via knappen “Si fra”

Start typing and press Enter to search