Hvordan bygger man en sandvolleyballbane?

Dette kan du lese mer om her: Hvordan bygge bane?

Hvor får man tak i sand til sandvolleyballbane?

Dette kan du lese mer om her: Hvordan bygge bane?

Hvem kan man søke midler til når det gjelder anlegg?
Kan man søke tippemidler for å oppgradere en eksisterende bane?
Hvordan blir man medlem i NVBF?

Man blir medlem i NVBF når man er medlem i en klubb tilhørende NVBF.
Man kan ikke være bare medlem av NVBF.

Hvordan oppretter man en klubb?
Hvordan oppretter man medlemskap for vårt idrettslag?
Hva koster det å være medlem i NVBF?

Hver enkelt person betaler ingenting til NVBF, men det koster for klubben å være medlem.
De betaler klubbkontingent til regionen og til forbundet sentralt. Medlemmer i klubber betaler medlemskontingent til klubben sin.

Hvilke volleyballklubber/idrettslag med volleyballgrupper er det der jeg bor?
Hva er samordnet søknad om rapportering?

Det tilsvarer idrettsregistrering og skal utføres av klubbens leder innen 30.april hvert år.

Hvor finner jeg de ulike reglementene?

De ulike reglementene finner du her.

Hvordan oppretter man overbyggingsavtale?

En klubb med et lag i senior seriene kan, dersom vilkårene under er oppfylt, fungere som overbygningsklubb for spillere fra klubber i lavere divisjoner.
En spiller som skal representere overbygningsklubb og moderklubb må fylle 14 år senest 31. desember det året sesongen starter og ikke være fylt 22 år 31. desember det året sesongen starter.

Fristen for å sende inn søknad om overbygningsavtale er satt til 15. desember.
Søknaden skal inneholde en skriftlig melding om avtalen, signert av lederne i begge klubbene.
En avtale er ikke gyldig før NVBF har mottatt en slik melding og har gitt skriftlig tilbakemelding om at avtalen er godkjent. En oppsigelse av en avtale mellom overbygningsklubb og moderklubb skal meddeles NVBF skriftlig.

Kan man spille med overårige spillere?

Det er tillatt å ha inntil to (2) overårige spillere som deltar i regional ranking i form av seriespill og/eller rankingturneringer.
Det er Regionen som bestemmer hvordan regelverket skal praktiseres i henhold til lokale forhold.
Det er kun spillere i årsklassen som er ett år eldre som kan benyttes på den overårige kvoten.

Hvor mange damespillere kan spille på herrelag?

I seniorseriene kan inntil 2 damespillere spille for et herrelag i lavere divisjoner. Forutesetning er at hun ikke spiller for et lag i eliteserien eller 1.divisjon.
Man kan ikke bruke damespillere med kvalifisering til 1.divisjon.

Hvordan melder jeg fri-flyt-avtale i lavere divisjoner?

Fri flyt spilleren skal ikke ha fylt 20 år før 31.12. i det året sesongen starter.
Søknadsfrist for fri flyt spillere er 1. oktober.
Ingen spillere er spilleberettiget ihht unntaket nevnt over før spillerens klubb har mottatt bekreftelse på at søknaden er godkjent.
Søknaden sendes til regionen klubben tilhører. Skjemaet finner du under “praktisk info” på NVBFs nettsider.

Hva må jeg gjøre for å melde overgang?

Det første du må gjøre er å finne frem til riktig overgangsskjema.
Det er 2 alternativer:
(1) Lavere divisjoner og aldersbestemte serier
(2) Eliteserien og 1.divisjon

Skjemaet skal fylles ut med informajson om den som skal melde overgang. Det skal signeres av klubben spilleren forlater og av klubben spilleren skal ta overgang til.
Skjemaet sendes inn til administrerende myndighet:
(1) Lavere divsjoner og aldersbestemte serier: sendes til regionen der klubben man melder overgang til tilhører
(2) Eliteserien og 1.divisjon: sendes til NVBF administrasjon (post@volleyball.no)

Hvilken trenerkompetanse trenger jeg?

Hvis du er usikker på hvilken trenerkompetanse du trenger så kan du lese om NVBF’s utdanningsprogram her: NVBF’s utdanningsprogram

Hvor finner jeg kursoversikt så jeg kan melde meg på kurs?

Vi har laget en kurskalender, sjekk den ut her: Kurskalender

Hvilken dommerkompetanse trenger jeg?

Dette avgjøres av hvilket nivå du skal dømme.

Som Dommer 1 kan du dømme aldersbestemte seriene, NM U15 i voleyball og lavere divisjoner fra og med 3.divisjon og nedover.
Som Dommer 2 kan du dømmer lavere divisjoner fra og med 2.divisjon og nedover samt NM U17 og NM U19.
Som Dommer 3 kan du dømme eliteserien og 1.divisjon (nasjonale seriene) samt NM for senior fra og med 16.dels finalene.

Alle med høyere dommergrad kan dømme det som kan dømmes av en lavere dommergrad.

Må en klubb ha årsmøte hvert år?

Ja. Må være gjennomført innen 31.03. hvert år i henhold til NIFs lovverk.

Hvor finner jeg, og hvordan logger jeg inn på e-læringskurs tilhørende trenerløypa?

Her finner du informasjon om e-læring.
Her kan du logge inntil e-læring.

Hvis et nytt medlem ønsker å tilknytte seg en klubb, gjøres dette direkte i Min Idrett?

Medlemmet kan søke selv fra Min idrett om medlemskap i klubb, med hvilke gren de skal delta på.

Noen nye medlemmer kommer opp med ‘generelt samtykke ikke registrert’ – er det bare å slette disse og la foreldrene søke om medlemskap for sine barn via minidrett?

De medlemmene som ikke har gitt samtykke kan bare ligge registrert enn så lenge. Det vil etterhvert sendes varsler til de der man ber om samtykke automatisk i systemet.

Kan klubbene selv slette duplikater?

Klubbene kan ikke slette duplikater, men markere personer som er like så slåes de automatisk sammen i systemet i løpet av kort tid. Merk at profilene må være likt registrert, og det kan ikke være noen overlappende utøverfunksjoner på de. Det gies kun melding dersom de ikke kan merkes, pga forskjell på navn, fødselsdato. Er det andre årsaker så vil man ikke få noen melding.

Får jeg kursbevis når jeg deltar på dommerkurs?
Nei, du mottar ikke et eget kursbevis, men vil finne din kursdeltagelse og dommergrad oppført på din idretts-cv som finnes på din personlige profil på minidrett.no.
Jeg har deltatt på kurs før mange år siden, men finner ikke dette oppført på min idretts-cv på minidrett.no. Er det ikke registrert?
Den digitale registeringen av kursdeltagelse gjennom minidrett startet i 2014. Kurs gjennomført før dette vil ikke finnes på din idretts-cv.
Jeg skal registrere våre funksjonsfriske utøvere som spiller sittevolleyball. Skal disse registerets under kategorien funksjonshemmede?
Nei, kun utøvere som har en funksjonsnedsettelse skal registreres i denne kategorien. Øvrige spillere registreres under aktive medlemmer.

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Tine Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Tine Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia

Start typing and press Enter to search