Hvordan bygger man en sandvolleyballbane?

Dette kan du lese mer om her: Hvordan bygge bane?

Hvor får man tak i sand til sandvolleyballbane?

Dette kan du lese mer om her: Hvordan bygge bane?

Hvem kan man søke midler til når det gjelder anlegg?
Kan man søke tippemidler for å oppgradere en eksisterende bane?
Hvordan blir man medlem i NVBF?

Man blir medlem i NVBF når man er medlem i en klubb tilhørende NVBF.
Man kan ikke være bare medlem av NVBF.

Hvordan oppretter man en klubb?
Hvordan oppretter man medlemskap for vårt idrettslag?
Hva koster det å være medlem i NVBF?

Hver enkelt person betaler ingenting til NVBF, men det koster for klubben å være medlem.
De betaler klubbkontingent til regionen og til forbundet sentralt. Medlemmer i klubber betaler medlemskontingent til klubben sin.

Hvilke volleyballklubber/idrettslag med volleyballgrupper er det der jeg bor?
Hva er samordnet søknad om rapportering?

Det tilsvarer idrettsregistrering og skal utføres av klubbens leder innen 30.april hvert år.

Hvor finner jeg de ulike reglementene?

De ulike reglementene finner du her.

Hvordan oppretter man overbyggingsavtale?

En klubb med et lag i en seniorserie kan, dersom vilkårene under er oppfylt, fungere som overbygningsklubb for spillere fra klubber i lavere divisjoner.
En spiller som skal representere overbygningsklubb og moderklubb må fylle 13 år senest 31. desember det året sesongen starter. Øvre aldersgrense for spilleren kommer an på hvilket nivå overbygningsklubben spiller på:

  • I Mizunoligaen og 1. divisjon kan spilleren på overbygningsavtale ikke være fylt 22 år 31. desember det året sesongen starter.
  • I lavere divisjoner kan spilleren på overbygningsavtale ikke være fylt 20 år 31. desember det året sesongen starter.

Fristen for å sende inn søknad om overbygningsavtale er satt til 15. desember, og den skal sendes på e-post til [email protected]. Søknaden skal inneholde en skriftlig melding om avtalen mellom klubbene, og den skal være signert av leder i begge klubber.
En avtale er ikke gyldig før NVBF har mottatt den og gitt skriftlig tilbakemelding til klubbene om at avtalen er godkjent. Avtalen varer en sesong, og det må eventuelt lages en ny avtale for påfølgende sesong. Oppsigelse av en avtale mellom overbygningsklubb og moderklubb skal meddeles NVBF skriftlig.

Kan man spille med overårige spillere?

Det er tillatt å ha inntil to (2) overårige spillere som deltar i regional ranking i form av seriespill og/eller rankingturneringer.
Det er Regionen som bestemmer hvordan regelverket skal praktiseres i henhold til lokale forhold.
Det er kun spillere i årsklassen som er ett år eldre som kan benyttes på den overårige kvoten.

Hvor mange damespillere kan spille på herrelag?

I seniorseriene kan inntil 2 damespillere spille for et herrelag i lavere divisjoner. Forutesetning er at hun ikke spiller for et lag i eliteserien eller 1.divisjon.
Man kan ikke bruke damespillere med kvalifisering til 1.divisjon.

Hva må jeg gjøre for å melde overgang?

Det første du må gjøre er å finne frem til riktig overgangsskjema.
Det er 2 alternativer:
(1) Lavere divisjoner og aldersbestemte serier
(2) Eliteserien og 1.divisjon

Skjemaet skal fylles ut med informajson om den som skal melde overgang. Det skal signeres av klubben spilleren forlater og av klubben spilleren skal ta overgang til.
Skjemaet sendes inn til administrerende myndighet:
(1) Lavere divsjoner og aldersbestemte serier: sendes til regionen der klubben man melder overgang til tilhører
(2) Eliteserien og 1.divisjon: sendes til NVBF administrasjon ([email protected])

Hvilken trenerkompetanse trenger jeg?

Hvis du er usikker på hvilken trenerkompetanse du trenger så kan du lese om NVBF’s utdanningsprogram her: NVBF’s utdanningsprogram

Hvor finner jeg kursoversikt så jeg kan melde meg på kurs?

Vi har laget en kurskalender, sjekk den ut her: Kurskalender

Hvilken dommerkompetanse trenger jeg?

Dette avgjøres av hvilket nivå du skal dømme.

Som Dommer 1 kan du dømme aldersbestemte seriene, NM U15 i voleyball og lavere divisjoner fra og med 3.divisjon og nedover.
Som Dommer 2 kan du dømmer lavere divisjoner fra og med 2.divisjon og nedover samt NM U17 og NM U19.
Som Dommer 3 kan du dømme eliteserien og 1.divisjon (nasjonale seriene) samt NM for senior fra og med 16.dels finalene.

Alle med høyere dommergrad kan dømme det som kan dømmes av en lavere dommergrad.

Må en klubb ha årsmøte hvert år?

Ja. Må være gjennomført innen 31.03. hvert år i henhold til NIFs lovverk.

Hvor finner jeg, og hvordan logger jeg inn på e-læringskurs tilhørende trenerløypa?

Her finner du informasjon om e-læring.
Her kan du logge inntil e-læring.

Hvis et nytt medlem ønsker å tilknytte seg en klubb, gjøres dette direkte i Min Idrett?

Medlemmet kan søke selv fra Min idrett om medlemskap i klubb, med hvilke gren de skal delta på.

Noen nye medlemmer kommer opp med ‘generelt samtykke ikke registrert’ – er det bare å slette disse og la foreldrene søke om medlemskap for sine barn via minidrett?

De medlemmene som ikke har gitt samtykke kan bare ligge registrert enn så lenge. Det vil etterhvert sendes varsler til de der man ber om samtykke automatisk i systemet.

Kan klubbene selv slette duplikater?

Klubbene kan ikke slette duplikater, men markere personer som er like så slåes de automatisk sammen i systemet i løpet av kort tid. Merk at profilene må være likt registrert, og det kan ikke være noen overlappende utøverfunksjoner på de. Det gies kun melding dersom de ikke kan merkes, pga forskjell på navn, fødselsdato. Er det andre årsaker så vil man ikke få noen melding.

Får jeg kursbevis når jeg deltar på dommerkurs?
Nei, du mottar ikke et eget kursbevis, men vil finne din kursdeltagelse og dommergrad oppført på din idretts-cv som finnes på din personlige profil på minidrett.no.
Jeg har deltatt på kurs før mange år siden, men finner ikke dette oppført på min idretts-cv på minidrett.no. Er det ikke registrert?
Den digitale registeringen av kursdeltagelse gjennom minidrett startet i 2014. Kurs gjennomført før dette vil ikke finnes på din idretts-cv.
Jeg skal registrere våre funksjonsfriske utøvere som spiller sittevolleyball. Skal disse registerets under kategorien funksjonshemmede?
Nei, kun utøvere som har en funksjonsnedsettelse skal registreres i denne kategorien. Øvrige spillere registreres under aktive medlemmer.
Jeg har fått lisenskrav i Min Idrett, men skal ikke lenger spille volleyball

Lisensen opprettes automatisk til alle som betalte den forrige sesong. Dersom du ikke lenger skal spille volleyball, er det bare å la være og betale den. Det kommer ingen påminnelser, ei heller noe nytt lisenskrav neste sesong. Du må bare sørge for å betale din lisens dersom du begynner å spille volleyball igjen.

På lisenskortet i Min Idrett står det en annen klubb enn den jeg spiller for. Hva gjør jeg?

Lisensen er personlig, og det har i utgangspunktet ingen betydning for selve lisensen, men dersom klubbtilhørigheten på kortet er feil så er det stor sannsynlighet for at du har byttet klubb uten å melde overgang. Klubbtilhørigheten på lisenskortet vil imidlertid bli automatisk endret straks din elektroniske overgang er fullført.

Jeg har ved en feil betalt lisensen to ganger. Hva gjør jeg?

Av og til viser MinIdrett at noen er trukket to ganger. Så det første du må gjøre er å sjekke i nettbanken at det faktisk er trukket to beløp. Ofte er det reservert to ganger, men da vil den ene komme tilbake på konto etter noen dager.

Hvis du faktisk er trukket dobbelt, send beskjed til [email protected] med utskrift fra bankkontoen.

Jeg har betalt vanlig lisens, men ønsker PLUSS(+)  i stedet. Hva gjør jeg?

Du kan selv oppgradere til den lisensen du ønsker i Min Idrett så vil systemet regne ut mellomlegget. Dette gjøres på samme måte som når man kjøper lisens.

Jeg har betalt vanlig lisens, men ønsker PLUSS(+)  i stedet. Hva gjør jeg?

Du kan selv oppgradere til den lisensen du ønsker i Min Idrett så vil systemet regne ut mellomlegget. Dette gjøres på samme måte som når man kjøper lisens.

Jeg har betalt lisens for sesongen, men av ulike årsaker skal jeg likevel ikke spille volleyball. Hva gjør jeg?

Dersom du kontakter NVBF om dette innen 30. oktober, vil tilbakebetaling av lisens bli vurdert dersom du ikke har deltatt i trening eller kamp. Etter 30. oktober er det ingen tilbakebetaling av innbetalt lisens.

Jeg har betalt lisens for sesongen, men skal likevel ikke spille volleyball fordi laget mitt er trukket fra serien/lagt ned. Kan jeg få tilbakebetalt lisensen jeg har betalt?

Dersom du har deltatt i kampaktiviteter i sesongen, men laget er trukket/lagt ned før 30. oktober, vil du kunne få tilbakebetalt halve lisensbeløpet. Etter 30. oktober er det ingen tilbakebetaling.

Jeg skal, av ulike årsaker, bare spille volleyball fra sesongstart og fram til jul. Kan jeg betale halv lisens?

Nei, det er dessverre ikke mulig. Det er kun ved oppstart etter 1. januar at det er mulig å betale halv lisens.

Jeg har betalt lisensen feil. Hva gjør jeg?

Send en e-post til [email protected] og beskriv situasjonen så skal vi se på saken så raskt vi kan.

Ved manuell tilbakebetaling vil det påløpe et administrasjonsgebyr på 100 kr for å rette opp.

Hva gjør idrettslaget dersom det får krav om tilbakebetaling av medlemskontingenter/treningsavgifter el.?

Selv om medlemmer krever tilbakebetaling av kontingenter/avgifter, og mener at idrettslaget er juridisk forpliktet til dette, innebærer ikke det at styret av den grunn har adgang til å tilbakebetale. Dersom idrettslaget er i en situasjon der det ikke har midler til å betale regninger og andre forpliktelser, vil verken styret eller årsmøtet kunne beslutte å prioritere tilbakebetaling til medlemmer på bekostning av andre kreditorer.

Styret er dessuten ansvarlig for en forsvarlig drift av idrettslaget, også fremover. Styret må derfor vurdere hvilke konsekvenser myndighetenes forbud har for virksomheten, og hvordan en tilbakebetaling vil kunne slå ut for idrettslagets økonomi og de forpliktelser som påhviler idrettslaget, f.eks. eventuelle ansatte. Dersom kontingenter/avgifter ennå ikke er utfakturert, bør styret vurdere om dette skal utsettes til den idrettslige aktiviteten er i gang igjen.

Dersom styret ser at driftsstansen samlet sett vil gi en besparelse for idrettslaget, vil det være opp til et årsmøte å vurdere hvordan et overskudd i idrettslaget skal disponeres. Det kan være at medlemmene ikke ønsker at overskudd skal benyttes til tilbakebetaling av kontingenter/avgifter, men at de for eksempel skal benyttes til å redusere fremtidige kontingenter/avgifter eller til nedbetaling av lån.

Styret må sørge for å holde medlemmene informert om de vurderinger som gjøres og de tiltak som iverksettes. Dersom enkeltmedlemmer likevel krever tilbakebetaling, må disse fremme dette for årsmøtet.

Jeg har kjøpt feil lisens og ønsker å nedgradere. Hvordan gjør jeg det?

Hvis du har kjøpt feil lisens vil vi refundere hele beløpet også ber vi deg om å gå inn i Min Idrett og kjøpe riktig lisens på nytt. Ved problemer ber vi deg sende en e-post til [email protected].

Gjelder lisensforsikringen i utlandet?

Forsikringen dekker behandling av skader oppstått over hele verden, behandlingen må godkjennes av Gjensidige skadeforsikring i forkant og vil skje etter man er kommet hjem til Norge. Behov for behandling i utlandet må dekkes under en privat reiseforsikring. Det er derfor viktig at man også har gyldig reiseforsikring i forbindelse med trening eller konkurranser i utlandet.

Start typing and press Enter to search