Hvordan bygger man en sandvolleyballbane?

Dette kan du lese mer om her: Hvordan bygge bane?

Hvor får man tak i sand til sandvolleyballbane?

Dette kan du lese mer om her: Hvordan bygge bane?

Hvem kan man søke midler til når det gjelder anlegg?
Kan man søke tippemidler for å oppgradere en eksisterende bane?
Hvordan blir man medlem i NVBF?

Man blir medlem i NVBF når man er medlem i en klubb tilhørende NVBF.
Man kan ikke være bare medlem av NVBF.

Hvordan oppretter man en klubb?
Hvordan oppretter man medlemskap for vårt idrettslag?
Hva koster det å være medlem i NVBF?

Hver enkelt person betaler ingenting til NVBF, men det koster for klubben å være medlem.
De betaler klubbkontingent til regionen og til forbundet sentralt. Medlemmer i klubber betaler medlemskontingent til klubben sin.

Hvilke volleyballklubber/idrettslag med volleyballgrupper er det der jeg bor?
Hva er samordnet søknad om rapportering?

Det tilsvarer idrettsregistrering og skal utføres av klubbens leder innen 30.april hvert år.

Hvor finner jeg de ulike reglementene?

De ulike reglementene finner du her.

Hvordan oppretter man overbyggingsavtale?

En klubb med et lag i senior seriene kan, dersom vilkårene under er oppfylt, fungere som overbygningsklubb for spillere fra klubber i lavere divisjoner.
En spiller som skal representere overbygningsklubb og moderklubb må fylle 14 år senest 31. desember det året sesongen starter og ikke være fylt 22 år 31. desember det året sesongen starter.

Fristen for å sende inn søknad om overbygningsavtale er satt til 15. desember.
Søknaden skal inneholde en skriftlig melding om avtalen, signert av lederne i begge klubbene.
En avtale er ikke gyldig før NVBF har mottatt en slik melding og har gitt skriftlig tilbakemelding om at avtalen er godkjent. En oppsigelse av en avtale mellom overbygningsklubb og moderklubb skal meddeles NVBF skriftlig.

Kan man spille med overårige spillere?

Det er tillatt å ha inntil to (2) overårige spillere som deltar i regional ranking i form av seriespill og/eller rankingturneringer.
Det er Regionen som bestemmer hvordan regelverket skal praktiseres i henhold til lokale forhold.
Det er kun spillere i årsklassen som er ett år eldre som kan benyttes på den overårige kvoten.

Hvor mange damespillere kan spille på herrelag?

I seniorseriene kan inntil 2 damespillere spille for et herrelag i lavere divisjoner. Forutesetning er at hun ikke spiller for et lag i eliteserien eller 1.divisjon.
Man kan ikke bruke damespillere med kvalifisering til 1.divisjon.

Hvordan melder jeg fri-flyt-avtale i lavere divisjoner?

Fri flyt spilleren skal ikke ha fylt 20 år før 31.12. i det året sesongen starter.
Søknadsfrist for fri flyt spillere er 1. oktober.
Ingen spillere er spilleberettiget ihht unntaket nevnt over før spillerens klubb har mottatt bekreftelse på at søknaden er godkjent.
Søknaden sendes til regionen klubben tilhører. Skjemaet finner du under “praktisk info” på NVBFs nettsider.

Hva må jeg gjøre for å melde overgang?

Det første du må gjøre er å finne frem til riktig overgangsskjema.
Det er 2 alternativer:
(1) Lavere divisjoner og aldersbestemte serier
(2) Eliteserien og 1.divisjon

Skjemaet skal fylles ut med informajson om den som skal melde overgang. Det skal signeres av klubben spilleren forlater og av klubben spilleren skal ta overgang til.
Skjemaet sendes inn til administrerende myndighet:
(1) Lavere divsjoner og aldersbestemte serier: sendes til regionen der klubben man melder overgang til tilhører
(2) Eliteserien og 1.divisjon: sendes til NVBF administrasjon ([email protected])

Hvilken trenerkompetanse trenger jeg?

Hvis du er usikker på hvilken trenerkompetanse du trenger så kan du lese om NVBF’s utdanningsprogram her: NVBF’s utdanningsprogram

Hvor finner jeg kursoversikt så jeg kan melde meg på kurs?

Vi har laget en kurskalender, sjekk den ut her: Kurskalender

Hvilken dommerkompetanse trenger jeg?

Dette avgjøres av hvilket nivå du skal dømme.

Som Dommer 1 kan du dømme aldersbestemte seriene, NM U15 i voleyball og lavere divisjoner fra og med 3.divisjon og nedover.
Som Dommer 2 kan du dømmer lavere divisjoner fra og med 2.divisjon og nedover samt NM U17 og NM U19.
Som Dommer 3 kan du dømme eliteserien og 1.divisjon (nasjonale seriene) samt NM for senior fra og med 16.dels finalene.

Alle med høyere dommergrad kan dømme det som kan dømmes av en lavere dommergrad.

Må en klubb ha årsmøte hvert år?

Ja. Må være gjennomført innen 31.03. hvert år i henhold til NIFs lovverk.

Hvor finner jeg, og hvordan logger jeg inn på e-læringskurs tilhørende trenerløypa?

Her finner du informasjon om e-læring.
Her kan du logge inntil e-læring.

Hvis et nytt medlem ønsker å tilknytte seg en klubb, gjøres dette direkte i Min Idrett?

Medlemmet kan søke selv fra Min idrett om medlemskap i klubb, med hvilke gren de skal delta på.

Noen nye medlemmer kommer opp med ‘generelt samtykke ikke registrert’ – er det bare å slette disse og la foreldrene søke om medlemskap for sine barn via minidrett?

De medlemmene som ikke har gitt samtykke kan bare ligge registrert enn så lenge. Det vil etterhvert sendes varsler til de der man ber om samtykke automatisk i systemet.

Kan klubbene selv slette duplikater?

Klubbene kan ikke slette duplikater, men markere personer som er like så slåes de automatisk sammen i systemet i løpet av kort tid. Merk at profilene må være likt registrert, og det kan ikke være noen overlappende utøverfunksjoner på de. Det gies kun melding dersom de ikke kan merkes, pga forskjell på navn, fødselsdato. Er det andre årsaker så vil man ikke få noen melding.

Får jeg kursbevis når jeg deltar på dommerkurs?
Nei, du mottar ikke et eget kursbevis, men vil finne din kursdeltagelse og dommergrad oppført på din idretts-cv som finnes på din personlige profil på minidrett.no.
Jeg har deltatt på kurs før mange år siden, men finner ikke dette oppført på min idretts-cv på minidrett.no. Er det ikke registrert?
Den digitale registeringen av kursdeltagelse gjennom minidrett startet i 2014. Kurs gjennomført før dette vil ikke finnes på din idretts-cv.
Jeg skal registrere våre funksjonsfriske utøvere som spiller sittevolleyball. Skal disse registerets under kategorien funksjonshemmede?
Nei, kun utøvere som har en funksjonsnedsettelse skal registreres i denne kategorien. Øvrige spillere registreres under aktive medlemmer.
Hvem er lisenspliktige?

Alle som deltar i trening og/eller konkurranseaktivitet i regi av Norges Volleyballforbund, forbundets regioner og klubber skal betale lisens.

Alle klubber har ansvar for at alle som deltar i trening og konkurranseaktivitet er registrert i Sportsadmin. Ny spiller i klubben må først registreres, deretter kan man foreta betaling. Den lisensansvarlige i hver klubb bes om å oppdatere de allerede registrerte spillernes e-postadresser, spesielt før åpning av ny lisensperiode.

Hvordan betale lisens?

MERK: Lisens skal betales online via Min Idrett og ikke med kontonummer og KID. Du kan velge å enten betale på Min Idrett eller via appen, og den kan du laste ned ved hjelp av linkene nedenfor. Legg merke til at ved betaling vil det bli lagt til et lite administrasjonsgebyr. Det eneste unntaket for betaling er laglisenser som kan betales her: https://volleyball.no/nettbutikk/

Google Play – https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nif.minidrett&hl=no AppStore – https://itunes.apple.com/no/app/min-idrett/id1098655947?l=no&mt=8

Klikk på meg for å se hvordan man betaler lisens via Min Idrett

Dersom det oppstår tekniske problemer ved innlogging, registrering eller lignende – ta kontakt med NIF IT Support på tlf. 21029090 eller e-post [email protected]

Lisenskategorier

Elite

Gjelder for 1.divisjon og Mizunoligaen, uavhengig av alder på spiller.

Senior

For spillere i lavere divisjoner,  født før 2003.

Junior

For spillere i lavere divisjoner, født i 2003 til og med 2006.

U13

For spillere født fra 2007 og senere.

Trygg på trening/trener/dommer

Gjelder for følgende: trygg på trening, trenerlisens, dommerlisens og sittevolleyball-lisens.

Trygg på trening: Denne lisensen gjelder kun for trening for alle over 13 år med unntak av sittevolleyball.

Lag mini/teen

Laglisens kan benyttes i minivolleyball og i Teenvolley. Det kan løses laglisens hvis det finnes spillere på laget som ikke har annen lisens. Laglisens løses av klubb.

Laglisens Mini gjelder for opptil 8 lag.

Laglisens Teen gjelder for opptil 8 spillere.

Klikk på meg for å kjøpe laglisens

Engangs og halvårslisens

Engangslisens: Finnes for Senior -og Juniorlisens. Engangslisens dekker deltagelse i en enkelt kamp, eller en enkelt serieturnering/turnering i aldersbestemte klasser (ikke NM) og i lavere divisjoner. Dersom man vil spille mer, kan man betale mellomlegget opp til full lisens.

Halvårslisens: Åpnes 01.01.2020, og finnes i kategoriene Elite, Senior Junior og U13

LisenskategoriHalvårsEngangsGjelder for
Elite1100,-Mizunoligaen og 1. divisjon - uavhengig av alder
Senior750,-550,-Født 2002 eller tidligere, (engangs - veteran NM)
Junior600,-450,-Født fra 2003 til 2006
U13200,-150,-Født 2007 og senere

Veteran

For å delta på veteran-NM, brukes engangslisens for Senior. Husk dersom du ønsker å være forsikret hele sesongen, ikke kun under NM, må du betale lisens for dette.

Skaderefusjon

Når en spiller har betalt lisens har vedkommende rett til refusjon for skader han eller hun har pådratt seg på trening, i kamp eller i konkurranse.

Ring 98 70 20 33 eller meld skaden din her: https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsskade/meld-skade. Her vil du få skaderådgiving og behandlingsformidling.

Ved skade under konkurranser må skademeldingen bekreftes/attesteres av arrangør eller lagleder. Ved skade under trening/reiser må skademeldingen bekreftes av trener eller lagleder.

Klikk her for å se forsikringsbevis og vilkår

Veileder for klubb

Guide for å betale lisens for flere spillere i sportsadmin:

1. Søk opp spiller(e) du ønsker å betale for

2. Klikk på endre lisens i menyen øverst (både hvis spilleren har en lisens fra før tidligere sesong, og hvis spilleren ikke har betalt lisens tidligere)

3. Huk av for «legg i klubbens handlekurv»

4. Dobbeltsjekk at spilleren er tilknyttet riktig klubb

5. Klikk lagre

6. Gjenta dette til alle spillerne du vil betale for ligger i handlekurven

7. Deretter vil lisensen(e) ligge klar til betaling i klubbens handlekurv

Se veiledning her: https://volleyball.no/wp-content/uploads/2018/02/lisensveiledning.pdf

Les mer om sportsadmin lisens her: https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Lisens#Velg_handling_p.C3.A5_utvalgte

Ofte stilte spørsmål – lisens volleyball

Jeg har fått lisenskrav i Min Idrett, men skal ikke lenger spille volleyball
Lisensen opprettes automatisk til alle som betalte den forrige sesong. Dersom du ikke lenger skal spille volleyball, er det bare å la være og betale den. Det kommer ingen påminnelser, ei heller noe nytt lisenskrav neste sesong. Du må bare sørge for å betale din lisens dersom du begynner å spille volleyball igjen.

Husk at ved å betale din lisens til forfall, er du også forsikret dersom du skader deg på trening.

På lisenskortet i Min Idrett står det en annen klubb enn den jeg spiller for. Hva gjør jeg?
Lisensen er personlig, og det har i utgangspunktet ingen betydning for selve lisensen, men dersom klubbtilhørigheten på kortet er feil så er det stor sannsynlighet for at du har byttet klubb uten å melde overgang. Klubbtilhørigheten på lisenskortet vil imidlertid bli automatisk endret straks din elektroniske overgang er fullført.

Jeg har ved en feil betalt lisensen to ganger. Hva gjør jeg?

Vi vil ved gjennomgang finne ut at lisensen er betalt to ganger, og vil returnere det overskytende beløpet, men for at denne prosessen skal skje hurtigere ber vi om at du sender oss dokumentasjon på betalingene til [email protected].

Jeg har betalt vanlig lisens, men ønsker PLUSS(+)  i stedet. Hva gjør jeg?

Du velger den lisensen du ønsker i Min Idrett så vil systemet regne ut mellomlegget.

Jeg har betalt lisens for sesongen, men av ulike årsaker skal jeg likevel ikke spille volleyball. Hva gjør jeg?

Dersom du kontakter NVBF om dette innen 30. oktober, vil tilbakebetaling av lisens bli vurdert. Etter 30. oktober er det ingen tilbakebetaling av innbetalt lisens.

Jeg har betalt lisens for sesongen, men skal likevel ikke spille volleyball fordi laget mitt er trukket fra serien/lagt ned. Kan jeg få tilbakebetalt lisensen jeg har betalt?

Dersom du har deltatt i kampaktiviteter i sesongen, men laget er trukket/lagt ned før 30. oktober, vil du kunne få tilbakebetalt halve lisensbeløpet. Etter 30. oktober er det ingen tilbakebetaling.

Jeg skal, av ulike årsaker, bare spille volleyball fra sesongstart og fram til jul. Kan jeg betale halv lisens?

Nei, det er dessverre ikke mulig. Det er kun ved oppstart etter 1. januar at det er mulig å betale halv lisens.

Jeg har betalt lisensen feil. Hva gjør jeg?

Send en e-post til [email protected] og beskriv situasjonen så skal vi se på saken så raskt vi kan.

Ved manuell tilbakebetaling vil det påløpe et administrasjonsgebyr på 75 kr for å rette opp.

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search