Hvordan bygger man en sandvolleyballbane?

Dette kan du lese mer om her: Hvordan bygge bane?

Hvor får man tak i sand til sandvolleyballbane?

Dette kan du lese mer om her: Hvordan bygge bane?

Hvem kan man søke midler til når det gjelder anlegg?
Kan man søke tippemidler for å oppgradere en eksisterende bane?
Hvordan blir man medlem i NVBF?

Man blir medlem i NVBF når man er medlem i en klubb tilhørende NVBF.
Man kan ikke være bare medlem av NVBF.

Hvordan oppretter man en klubb?
Hvordan oppretter man medlemskap for vårt idrettslag?
Hva koster det å være medlem i NVBF?

Hver enkelt person betaler ingenting til NVBF, men det koster for klubben å være medlem.
De betaler klubbkontingent til regionen og til forbundet sentralt. Medlemmer i klubber betaler medlemskontingent til klubben sin.

Hvilke volleyballklubber/idrettslag med volleyballgrupper er det der jeg bor?
Hva er samordnet søknad om rapportering?

Det tilsvarer idrettsregistrering og skal utføres av klubbens leder innen 30.april hvert år.

Hvor finner jeg de ulike reglementene?

De ulike reglementene finner du her.

Hvordan oppretter man overbyggingsavtale?

En klubb med et lag i senior seriene kan, dersom vilkårene under er oppfylt, fungere som overbygningsklubb for spillere fra klubber i lavere divisjoner.
En spiller som skal representere overbygningsklubb og moderklubb må fylle 14 år senest 31. desember det året sesongen starter og ikke være fylt 22 år 31. desember det året sesongen starter.

Fristen for å sende inn søknad om overbygningsavtale er satt til 15. desember.
Søknaden skal inneholde en skriftlig melding om avtalen, signert av lederne i begge klubbene.
En avtale er ikke gyldig før NVBF har mottatt en slik melding og har gitt skriftlig tilbakemelding om at avtalen er godkjent. En oppsigelse av en avtale mellom overbygningsklubb og moderklubb skal meddeles NVBF skriftlig.

Kan man spille med overårige spillere?

Det er tillatt å ha inntil to (2) overårige spillere som deltar i regional ranking i form av seriespill og/eller rankingturneringer.
Det er Regionen som bestemmer hvordan regelverket skal praktiseres i henhold til lokale forhold.
Det er kun spillere i årsklassen som er ett år eldre som kan benyttes på den overårige kvoten.

Hvor mange damespillere kan spille på herrelag?

I seniorseriene kan inntil 2 damespillere spille for et herrelag i lavere divisjoner. Forutesetning er at hun ikke spiller for et lag i eliteserien eller 1.divisjon.
Man kan ikke bruke damespillere med kvalifisering til 1.divisjon.

Hvordan melder jeg fri-flyt-avtale i lavere divisjoner?

Fri flyt spilleren skal ikke ha fylt 20 år før 31.12. i det året sesongen starter.
Søknadsfrist for fri flyt spillere er 1. november.
Ingen spillere er spilleberettiget ihht unntaket nevnt over før spillerens klubb har mottatt bekreftelse på at søknaden er godkjent.
Søknaden sendes til regionen klubben tilhører. Skjemaet finner du under “praktisk info” på NVBFs nettsider.

Hva må jeg gjøre for å melde overgang?

Det første du må gjøre er å finne frem til riktig overgangsskjema.
Det er 2 alternativer:
(1) Lavere divisjoner og aldersbestemte serier
(2) Eliteserien og 1.divisjon

Skjemaet skal fylles ut med informajson om den som skal melde overgang. Det skal signeres av klubben spilleren forlater og av klubben spilleren skal ta overgang til.
Skjemaet sendes inn til administrerende myndighet:
(1) Lavere divsjoner og aldersbestemte serier: sendes til regionen der klubben man melder overgang til tilhører
(2) Eliteserien og 1.divisjon: sendes til NVBF administrasjon (post@volleyball.no)

Hvilken trenerkompetanse trenger jeg?

Hvis du er usikker på hvilken trenerkompetanse du trenger så kan du lese om NVBF’s utdanningsprogram her: NVBF’s utdanningsprogram

Hvor finner jeg kursoversikt så jeg kan melde meg på kurs?

Vi har laget en kurskalender, sjekk den ut her: Kurskalender

Hvilken dommerkompetanse trenger jeg?

Dette avgjøres av hvilket nivå du skal dømme.

Som Dommer 1 kan du dømme aldersbestemte seriene, NM U15 i voleyball og lavere divisjoner fra og med 3.divisjon og nedover.
Som Dommer 2 kan du dømmer lavere divisjoner fra og med 2.divisjon og nedover samt NM U17 og NM U19.
Som Dommer 3 kan du dømme eliteserien og 1.divisjon (nasjonale seriene) samt NM for senior fra og med 16.dels finalene.

Alle med høyere dommergrad kan dømme det som kan dømmes av en lavere dommergrad.

Må en klubb ha årsmøte hvert år?

Ja. Må være gjennomført innen 31.03. hvert år i henhold til NIFs lovverk.

Hvor finner jeg, og hvordan logger jeg inn på e-læringskurs tilhørende trenerløypa?

Her finner du informasjon om e-læring.
Her kan du logge inntil e-læring.

Hvis et nytt medlem ønsker å tilknytte seg en klubb, gjøres dette direkte i Min Idrett?

Medlemmet kan søke selv fra Min idrett om medlemskap i klubb, med hvilke gren de skal delta på.

Noen nye medlemmer kommer opp med ‘generelt samtykke ikke registrert’ – er det bare å slette disse og la foreldrene søke om medlemskap for sine barn via minidrett?

De medlemmene som ikke har gitt samtykke kan bare ligge registrert enn så lenge. Det vil etterhvert sendes varsler til de der man ber om samtykke automatisk i systemet.

Kan klubbene selv slette duplikater?

Klubbene kan ikke slette duplikater, men markere personer som er like så slåes de automatisk sammen i systemet i løpet av kort tid. Merk at profilene må være likt registrert, og det kan ikke være noen overlappende utøverfunksjoner på de. Det gies kun melding dersom de ikke kan merkes, pga forskjell på navn, fødselsdato. Er det andre årsaker så vil man ikke få noen melding.

Får jeg kursbevis når jeg deltar på dommerkurs?
Nei, du mottar ikke et eget kursbevis, men vil finne din kursdeltagelse og dommergrad oppført på din idretts-cv som finnes på din personlige profil på minidrett.no.
Jeg har deltatt på kurs før mange år siden, men finner ikke dette oppført på min idretts-cv på minidrett.no. Er det ikke registrert?
Den digitale registeringen av kursdeltagelse gjennom minidrett startet i 2014. Kurs gjennomført før dette vil ikke finnes på din idretts-cv.
Jeg skal registrere våre funksjonsfriske utøvere som spiller sittevolleyball. Skal disse registerets under kategorien funksjonshemmede?
Nei, kun utøvere som har en funksjonsnedsettelse skal registreres i denne kategorien. Øvrige spillere registreres under aktive medlemmer.
Jeg har fått lisenskrav i Min Idrett, men skal ikke lenger spille volleyball

Lisensen opprettes automatisk til alle som betalte den forrige sesong. Dersom du ikke lenger skal spille volleyball, er det bare å la være og betale den. Det kommer ingen påminnelser, ei heller noe nytt lisenskrav neste sesong. Du må bare sørge for å betale din lisens dersom du begynner å spille volleyball igjen.

På lisenskortet i Min Idrett står det en annen klubb enn den jeg spiller for. Hva gjør jeg?

Lisensen er personlig, og det har i utgangspunktet ingen betydning for selve lisensen, men dersom klubbtilhørigheten på kortet er feil så er det stor sannsynlighet for at du har byttet klubb uten å melde overgang. Klubbtilhørigheten på lisenskortet vil imidlertid bli automatisk endret straks din elektroniske overgang er fullført.

Jeg har ved en feil betalt lisensen to ganger. Hva gjør jeg?

Vi vil ved gjennomgang finne ut at lisensen er betalt to ganger, og vil returnere det overskytende beløpet, men for at denne prosessen skal skje hurtigere ber vi om at du sender oss dokumentasjon på betalingene til post@volleyball.no.

Jeg har betalt vanlig lisens, men ønsker PLUSS(+)  i stedet. Hva gjør jeg?

Du kan selv oppgradere til den lisensen du ønsker i Min Idrett så vil systemet regne ut mellomlegget. Dette gjøres på samme måte som når man kjøper lisens.

Jeg har betalt vanlig lisens, men ønsker PLUSS(+)  i stedet. Hva gjør jeg?

Du kan selv oppgradere til den lisensen du ønsker i Min Idrett så vil systemet regne ut mellomlegget. Dette gjøres på samme måte som når man kjøper lisens.

Jeg har betalt lisens for sesongen, men av ulike årsaker skal jeg likevel ikke spille volleyball. Hva gjør jeg?

Dersom du kontakter NVBF om dette innen 30. oktober, vil tilbakebetaling av lisens bli vurdert dersom du ikke har deltatt i trening eller kamp. Etter 30. oktober er det ingen tilbakebetaling av innbetalt lisens.

Jeg har betalt lisens for sesongen, men skal likevel ikke spille volleyball fordi laget mitt er trukket fra serien/lagt ned. Kan jeg få tilbakebetalt lisensen jeg har betalt?

Dersom du har deltatt i kampaktiviteter i sesongen, men laget er trukket/lagt ned før 30. oktober, vil du kunne få tilbakebetalt halve lisensbeløpet. Etter 30. oktober er det ingen tilbakebetaling.

Jeg skal, av ulike årsaker, bare spille volleyball fra sesongstart og fram til jul. Kan jeg betale halv lisens?

Nei, det er dessverre ikke mulig. Det er kun ved oppstart etter 1. januar at det er mulig å betale halv lisens.

Jeg har betalt lisensen feil. Hva gjør jeg?

Send en e-post til post@volleyball.no og beskriv situasjonen så skal vi se på saken så raskt vi kan.

Ved manuell tilbakebetaling vil det påløpe et administrasjonsgebyr på 100 kr for å rette opp.

Hva blir resultat av sesongen når vi ikke har spilt ferdig alle kampene/turneringene?

Les mer om avslutning av sesongen og resultater via linken:

https://volleyball.no/nyheter/avslutning-og-resultater-volleyballsesongen-2019-2020/

Hvordan vil avlysningen påvirke opprykk/nedrykk/kvalifisering for sesongen 2020-2021?

Les mer om hvordan opprykk/nedrykk/kvalifisering vil bli administrert etter avlysningen her:

https://volleyball.no/nyheter/avslutning-og-resultater-volleyballsesongen-2019-2020/

Hvem avgjør endelig resultatene fra sesongen?

Forbundsstyret behandlet avslutning av sesongen 2019-2020 og gjorde følgende vedtak:

Avslutning av sesongen 2019/2020, (tabellplassering og prinsipper for plassering), blir vedtatt og gjennomført i henhold til det forslag administrasjonen la frem for Forbundstyret, regionale styrer og samtlige berørte klubber i e-post sendt ut den 19. mars 2020.

Vil man spille ferdig sesongen senere?

Forbundsstyret har 16. Mars besluttet at volleyballsesongen er avsluttet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil avlyste mesterskap utsettes til senere på året eller er det endelig avlyst?

Les mer om plan for NMU15 og NMU17 via linken:
https://volleyball.no/nyheter/nm-til-hosten/

 

Les mer om Veteran-NM her: https://volleyball.no/nyheter/veteran-nm-2020-flyttes/

Skal kvalifisering utsettes? Hvis ikke, hvordan avgjøres resultatene?
Som arrangørklubb, får man arrangement på nytt nå som arrangementer er avlyst?

NM U15, U17 og Veteran er utsatt til høsten 2020. For disse mesterskapene er det samme arrangørklubb som skulle arrangere planlagte NM våren 2020.

For sesongen 2020/2021 vil alle turneringer i divisjonsspillet og US-rundene bli lyst ut. Klubber som fikk sine turneringer avlyst vil ikke har fortrinn i denne prosessen.

 

Kan våre lag trene?

Klubber kan organisere treninger så fremt det skjer innenfor gjeldende retningslinjer fra myndigheter, NIF og NVBF.

Norges Idrettsforbunds veileder finnes her: Veileder

NVBFs Koronavettregler finnes her: https://volleyball.no/nyheter/nvbfs-koronavettregler/

Hvor lenge varer forbudet mot å organisere treninger?

Forbudet mot å trene er opphevet. Alle klubber kan nå organisere treninger så lenge man holder seg innenfor gjeldene smittevernregler fra myndigheter, NIF og NVBF. Les mer om dette her: https://volleyball.no/koronavirus/

Jeg har betalt for en flyreise. Hvem skal dekke kostnadene hvis jeg ikke får det refundert av flyselskapet?

Først og fremst skal man diskutere forholdene med flyselskapet.  

Jeg har betalt påmeldingsavgift til en aktivitet som har blitt avlyst grunnet koronavirus. Får jeg refundert denne utgiften?

NVBF refunderer betalinger gjort i iSonen i forbindelse med Påskeleir. Det samme gjelder kurs som ikke blir gjennomført grunnet koronavirus. 

Hvem skal dekke halleie ifm. en avlysning?

Normale prosedyrer som har vært praktisert gjennom sesongen gjelder.  

Hvem dekker kostnadene til overnatting og/eller catering/leverandør når aktiviteten er avlyst?

Først og fremst skal man diskutere forholdene med hotell/cateringselskap/leverandør. Ansvaret ligger hos arrangør og klubbene som har bestilt.  

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search