Vil din klubb tilby minisandvolleyball?

Sommer, sol og sandvolleyball – hva kan være bedre?

2024 håper vi blir en vår og sommer med glade barn og ungdom som server, smasher, hopper og ler på alle landets sandvolleyballbaner. Vi vil skape sandvolleyballglede rundt om i hele landet og inviterer våre medlemsklubber til å delta.

Planlegger din klubb å tilby faste treninger i minisandvolleyball for barn i alderen 6-13 år? Da kan vi tilby en ballpakke bestående av 10 baller som støtte til klubbens treninger. Vil klubben i tillegg invitere til en minisandvolleyturnering som står på NVBFs terminplan kan vi tilby ytterligere 10 baller.

Høres det interessant å utvikle ungdom som ledere/trenere for barn gjennom deltagelse i prosjektet Åpen Hall/Åpen sandbane? I 2024 tilbys midler i forbindelse med Åpen hall/Åpen sandbane for 6.-7. klassinger og ungdom. Se NVBF’s egne sider om Åpen hall. Søknadsfrist er 7. april.

NVBF ønsker å bidra til at flere barn får et fast treningstilbud i sandvolleyball og bidra til at klubben enkelt kan komme i gang. Vi oppfordrer alle klubber til å tilby sandvolleyballglede for de yngste også denne sommeren! Dette er et tilbud til NVBFs medlemsklubber og gis som en støtte slik at flere klubber vil arrangere i sitt lokalmiljø.

Nyttig info

Hva består ballpakken av?

Ballpakken består av 10/20 baller av ulik variasjon av typene Mikasa SBV junior, Sand Attack, Beach Cup og/eller Beach Zone.

10 baller tilbys klubber som tilbyr treninger, mens ved antallet økes til 20 baller hvis klubben arrangerer både treninger og turnering(er).

Hva må min klubb gjøre for å motta ballpakken?

Klubber som søker om pakke skal fylle ut NVBFs elektroniske søknadsskjema lengre ned på denne siden.

Klubber som søker om en pakke må minimum organisere seks treninger i sandvolleyball for barn i alderen 6-12 år i perioden 1. mai til 15. august. Ved registering skal følgende informasjon oppgis:

  • Kontaktinformasjon
  • Plan for treninger (eks. hver tirsdag kl 17.00-18.00 fra 10. mai til 20. juni)
  • Sted for treninger (bane)
  • Navn på trener
  • Antatt aldersgruppe på utøvere (eks. 6-13 år, 12-13 år osv)

For klubber som i tillegg skal arrangere turnering(er) skal det oppgis:

  • Dato og klokkeslett for turnering
  • Bane turneringer skal finne sted og antall baner
  • Kontaktperson for turnering
  • Hvilke naboklubber som vil bli invitert.

Alle klubber som søker om ballpakke må være medlem i NVBF og kan ikke ha gjeld til forbundet.

 

Søknadsskjemaet finnes her: Minisandvolleyball 2024 – Mar 1, 2024 | Checkin

 

Søknadsfrist er den 14. mai 2024. NVBF har et gitt antall pakker på lager. Hvis vi ser at vi blir tomme vil søknadsskjemaet stenge før.

Pakkene vil sendes til oppgitt adresse etter søknadsfristens utløp.

Hvordan organisere minisandvolleyballtreninger?

Minisandvolleyball er en læringsarena, et sted å bli kjent med ballen, få nye venner og oppleve hvordan det er å spille på lag. Minisandvolleyball er spillformen som benyttes for å lære sandvolleyball. Hos de yngste blir lagene inndelt etter nivå, og ikke nødvendigvis etter alder. Her er det viktigst å mestre og utvikle seg i sitt eget tempo.

Nivåene i minisandvolleyball går fra 1 til 4 der det på nivå 1 er tillatt med kast/mottak på alle tre berøringer, mens det på nivå 4 spilles tilnærmet likt ordinær sandvolleyball.

Forklaring og video av nivåene i minisandvolleyball – SE  HER

Du finner også mer info på NVBFs ressursside for minisandvolleyball:

Minisandvolleyball

Hvordan arrangere minisandvolleyballturnering?

En sandvolleyballturnering for barn i alderen 6-13 år er en læringsarena, et sted å knytte vennskap og bli kjent med sandvolleyball. For klubber som skal arrangere turnering for de minste anbefaler vi derfor et todelt arrangement der man både kan øve på nye ferdigheter og deretter teste disse ut.

NVBF anbefaler at en turnering i minisandvolleyball består av to deler:

Del 1: Oppvarming og ballkontroll
Med instruksjon fra trener(e) i arrangørklubben

Del 2: Turnering
Arrangørklubb velger organiseringen ut fra antall deltakende spillere og nivå.

Via linken under finner du mer informasjon om hvordan man kan organisere turneringer, samt tips til ulike oppvarmingsøvelser og spillformater.

Skal din klubb arrangere minisandvolleyturnering i sommer?

Ungt lederskap i Åpen Sandbane for 6.-7. klassinger

Trenger din klubb flere som tar i et tak?
Drømmer dere om å ha flere som er interessert i  å sitte i styret, være trenere, være dommere og frivillige?
Dette kan være ungdom i egen klubb!

Norges Volleyballforbund satser på ungt lederskap.

Tilskudd fra BUFDIR gir oss mulighet til at 10 klubber søker om å få ta del i Åpen hall – Ungt lederskap i 2024.

Hver av klubbene kan få inntil 50 000kr!

Les mer på NVBF’s egen nettside for Åpen hall/Åpen sandbane, her

:  https://volleyball.no/apen-hall-2024/

Spørsmål?

Spørsmål om minisandvolleyball og søknad om ballpakke kan rettes til [email protected]

VI TRENGER BARN SOM HAR EN DRØM!

Se hva barna selv, Christian Sørum og Kåre Mol synes om sandvolleyball!

Start typing and press Enter to search