Arbeid mot seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

“Start to talk” er en film NIF har laget der temaet er seksuell trakassering og NVBF oppfordrer alle til å se denne.

Norges idrettsforbund har laget en samleside om informasjon om seksuell trakassering og overgrep i idretten. Nettsiden inneholder blant annet retningslinjer og hva idrettslag skal gjøre dersom man ønsker å melde ifra om seksuell trakassering og overgrep.

Sett temaet på agendaen når medlemmene møtes.

Eksempler på møteplasser kan være:

– Klubbkvelder
– Spillemøter
– Sportslige forum
– Foreldremøter
– Styremøter

Norges Volleyballforbunds visjon er Samspill for Alle. For oss betyr dette at volleyball/sandvolleyballmiljøet skal være et trygt og givende sted å være, der felleskapet mellom enkeltmedlemmene og de ulike organisasjonsleddene skal stå i fokus og vise vei. Respekt, begeistring og inkludering skal prege våre aktiviteter. Samtidig skal vi vise pågangsmot for å utvikle oss videre, og være stolte av den idretten og det miljø vi er en del av. Vi skal også alltid opptre etter idrettens prinsipper om fair play både på og utenfor banen.

Forebyggende arbeid i klubb – arbeidsverktøy for klubben
I fellesskap er vi alle ansvarlige for å arbeide for at seksuell trakassering ikke finner sted. Det skal være et bevisst fokus i enhver klubb. Styret skal aktivt arbeide med holdningsskapende tiltak blant sine medlemmer og bevisstgjøre trenere, ledere, spillere, dommere og andre ressurspersoner i og rundt klubben.

NVBF har utarbeidet en brosjyre med informasjon og spørsmål som klubben kan bruke i sitt arbeid for å forebygge mot slike hendelser. Se brosjyren her

NIF har også flere videoer som kan benyttes for å bevisstgjøre, skape dialog og diskusjon.

Trenerens ansvar (1 av 5)

Trenerens ansvar (2 av 5)

Trenerens ansvar (3 av 5)

Trenerens ansvar (4 av 5)

Trenerens ansvar (5 av 5)

Har du opplevd seksuell trakassering/overgrep eller har du mistanke om at noen blir det?

Seksuell trakassering og/eller overgrep skal IKKE finne sted! Snakk med noen du stoler på og fortell om hva som har skjedd. Når du forteller om trakasseringen/overgrepet kan du få slutt på det. Det er også viktig at du sier i fra slik at denne personen ikke får mulighet til å gjøre det samme med andre. Du er ikke ansvarlig og bærer heller ikke skyld for at andre foretar overgrep eller trakasserer.

Kontakt i idrettsorganisasjonen

Saker knyttet til seksuell trakassering håndteres i utgangspunktet i klubben. Det kan søkes informasjon og råd fra NVBF, idrettskrets og NIF ved behov.

Kontaktinformasjon er som følger:

NVBF: post@volleyball.no

Idrettskrets: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/

NIF: Ansvarlig rådgiver Håvard B. Øvregård, tlf: 91 77 31 57, havard.ovregard@idrettsforbundet.no

design-uten-navn-9
design-uten-navn-6
design-uten-navn-7
design-uten-navn-8
Anbefalte innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search