Volleyballsesongen 2024-2025

«ALT DU TRENGER Å VITE»

På denne siden vil dere som klubb finne det dere trenger å vite for å delta i en ny volleyballsesong i NVBFs regionale senior serier.

Det er også viktig at klubb og lag setter seg inn i reglementene og de administrative reguleringene som gjelder for det aktivitetstilbudet man skal delta i.

Seriespill regionale serier

Seriespill i de regionale seriene består enten av hjemme- og bortekamper, eller seriehelger hvor det spilles flere kamper i løpet av samme helg. Man kan forvente å få tilbud om ca. 14-16 seriekamper, men det vil avhenge av antall lag i hver divisjon.

Alle lag som deltok i sesongen 2023-24 er tildelt plass i sesongen 2024-25 i den divisjonen de tilhører gitt resultatene. Selv om lagene automatisk er tildelt plass må alle lagene registrere seg i TA med oppdatert informasjon. Lag som ønsker å trekke seg eller ønsker å søke om plass i annen divisjon må sende en epost til [email protected].

Nye lag må melde seg på til laveste divisjon i sin konkurransesone.

Lag som ikke forholder seg til gitt frist kan risikere å miste sin plass.

Registrering/påmelding

Registrering til seniorseriene skjer gjennom TurneringsAdmin (TA). Vi åpner for registrering 1. mai

Det er personer med funksjonene leder og kampansvarlig som kan registrere lag. Funksjonene tildeles av leder gjennom KlubbAdmin (KA), og funksjonene må legges på nivået som heter «gruppe for særidrett». For mer detaljerte beskrivelser, se Idrettsforbundet sine hjelpesider.

Ved påmelding av lag skal en lagleder for laget registreres. Denne personen vil få admintilgang til sitt lag gjennom TA.

Frister

Viktige frister for klubbene å forholde seg til.

 • 15. mai: Registrerings/påmeldingsfrist for:
  • 2. divisjon Øst
  • 3. divisjon Øst
  • 4. divisjon Øst
  • 2. divisjon SydVest
  • 2. divisjon Hordaland
  • 2. divisjon Sogn og Fjordane/Møre og Romsdal
  • 2. divisjon Trøndelag
 • 1. juni. Registrerings/påmeldingsfrist for:
  • 5. divisjon Øst
  • 3. divisjon SydVest
  • 3. divisjon Hordaland
  • 3. divisjon Sogn og Fjordane
  • 3. divisjon Møre og Romsdal
  • 3. divisjon Trøndelag
  • 2. divisjon Nord
 • Medio juni. Kampoppsett for 2. divisjon, 3. divisjon øst og 4. divisjon øst sendes til gjennomgang hos klubb. Klubbene har to ukers frist på gjennomgang og tilbakemeldinger.
 • Medio august. Kampoppsettene publiseres.
 • 20. august. Avmeldingsfrist for:
  • 5. divisjon Øst
  • 3. divisjon SydVest
  • 3. divisjon Hordaland
  • 3. divisjon Sogn og Fjordane
  • 3. divisjon Møre og Romsdal
  • 3. divisjon Trøndelag
 • Innen 1. september. Kampoppsett for laveste divisjon sendes ut til klubbene. Klubbene har en ukes frist til å gi tilbakemeldinger.
 • Medio september. Kampoppsettene publiseres.

NB! Dersom en klubb ønsker å registrere et lag etter 15. mai/1. juni, skal klubben sende en epost til [email protected] og søke plass i serien. Avdeling Arrangement og Konkurranse vil vurdere om det er plass for laget i serien.

Kostnader

Kostnader tilknyttet seriespill er som følger:

 • Serieavgift
 • Dommerhonorar
 • Hallutjevning

Alt av satser og gebyrer ligger på siden satser og gebyrer.

Det vil bli forsøkt oppnevnt dommere til så mange kamper som mulig i seriene. Hjemmelaget er ansvarlig for at disse dommerne får betalt honorar og reisekostnader.

Klubbene legger ut selv for eventuelle hallutgifter i forbindelse med kampgjennomføring. Etter sesongen gjennomføres det en hallfordeling slik at kostnadene fordeles likt innad i en serie.

Dommere

Lag som deltar i seriespill skal melde inn minst en dommer per påmeldte lag med aktiv grad før hver sesong. Dommeren meldes inn til den regionale dommerkomiteen senest 1. september, og dommerne skal registreres i TA.

Målsetningen er at så mange kamper som mulig skal dømmes av oppnevnte dommere.

Klubber som ikke melder inn nok dommere vil bli fakturert per dommer som mangler.

Omberamming

Omberamming av kamper etter at oppsettene er publisert gjøres gjennom TA. Laget som ønsker omberamming er de som må ta kontakt med motstandere og finne nytt kamptidspunkt. Fullstendig søknad leveres så i TA av enten lagleder eller en kampansvarlig i klubben.

Nasjonal gallaturnering

Det blir også neste sesong en landsdekkende gallaturnering for lag i lavere divisjoner i april som en avslutning på sesongen. Det er åpen påmelding for alle seniorlag i lavere divisjoner. Denne turneringen er planlagt 25.-27.04.2025

Regionscup

I september arrangeres det Regionscup i alle konkurransesoner. Dette er første runde i NM, og vinnerlaget går videre til sekstendelsfinalene.

Regionscupen spilles som en turnering med åpen påmelding. Lagene seedes basert på resultatene fra sesongen i fjor, og det spilles puljespill og sluttspill.

Liste over påmeldte lag

 • Terminplan – gå inn i planen og sett av helgene som står i terminplanen
 • Kontakt halleiger og se hvilke runder i lavere divisjoner hallen er ledig

 

 • Gjennomføring av kamper??

Start typing and press Enter to search