Foto: Bjørn Sunde

14. oktober 2023 var Antidoping Norge (ADNO) på samling for ungdomslandslagene for å holde foredrag.  ADNO’s Alexander Syversen-Olsen var foredragsholder og vi håper han har bidratt til å sikre grunnleggende antidopingkunnskap i lagene. Det forebyggende arbeidet er et viktig område innenfor antidopingarbeidet, og her er det nødvendig å spre kunnskap om de negative konsekvensene av dopingbruk. Denne kunnskapen kan utgjøre et viktig fundament når verdier og holdninger skapes, og vil forhåpentligvis føre til at man avstår fra dopingbruk dersom man blir stilt overfor valget. Norges Volleyballforbund er Rent Særforbund og i ADNO’s forebyggende program finner vi blant annet  Ren Utøver og Rent Idrettslag. Ungdomslandslagene var samlet på Rønningen Folkehøyskole for å gjennomføre precamp før Nevza U17 som spilles i Danmark i uke 42. Landslagsspillerne, som tas ut til mesterskap,  får også kunnskap om doping ettersom det er obligatorisk å gjennomføre FIVB’s antidopingprogram Play Clean, og her kan du finne ytterligere informasjon om FIVBs antidopingprogram.     

Vi anbefaler både klubber, trenere, og utøvere å lese mer om ADNOs  forebyggende arbeid og les om hva som er doping i idretten.

Foto: Bjørn Sunde

Start typing and press Enter to search