Er du nyvalgt barneidrettsansvarlig i din klubb å litt usikker på hva rollen innebærer?

Barneidrettsansvarlig er et tillitsverv som alle idrettslag og klubber som organiserer idrett for barn skal ha uavhengig av idrettsgren. Rollen tar utgangspunkt i barneidrettsbestemmelsene og rettigheter om barneidrett.  Felles oppgave for de som har dette vervet er å:

  • Sikre gode rutiner for å spre informasjon om idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett i alle ledd i idrettslaget.
  • Oppfordre til at idretter og grupper samarbeider, koordinerer, videreutvikler et mangfoldig og variert aktivitetstilbud for barna i idrettslaget.
  • Arbeide for at alle barn blir inkludert i idretten, og at kostnaden for å drive idrett (som også inkluderer utstyr og reise, ikke bare treningsavgift) bør være lavest mulig.

Eksempler på hvor barneidrettsansvarlige kan nå ut med informasjon om idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett: foreldremøter, trener- og styremøter, nettsider, sosiale medier, samt dele filmer om barneidrett.

Norges idrettsforbund har en egen nettside om barneidrett og infoside for deg som er barneidrettsansvarlig.

 

Møt andre med samme verv og få gode tips!
Idrettskretsene inviterer til webinar og kurs for deg som har denne rollen. Webinaret/kurset setter fokus på temaer som:
• Barneidrettsansvarlig
• Styrets rolle
• Barneidrettsansvarliges oppgaver
• Idrettens barnerettigheter
• Bestemmelser om barneidrett
• Foreldrerollen

Kursene og webinarene gjennomføres på følgende tidspunkt: 

• Agder idrettskrets gjennomfører kurs forskjellige steder i fylket i uke 18 og 19. Les mer her: Agder idrettskrets
• Rogaland idrettskrets inviterer til kurs den 18. mai kl 18.00 til 19.30 i Stavanger. Les mer her: Rogaland idrettskrets 
• Viken idrettskrets inviterer til webinar den 25. mai kl 19.00 til 20.30. Les mer her: Viken idrettskrets
• Vestland idrettskrets inviterer til webinar den 30. mai kl 19.00-20.30. Les mer her: Vestland idrettskrets 
• Vestland idrettskrets inviterer til webinar den 3. oktober kl 19.00-20.30: Vestland idrettskrets 

Start typing and press Enter to search