NVBF har vært representert på CEV coaches convention ved Sondre Finne, Sondre var en av 170 trenere fra hele Europa som deltok.

Dette er hans reisebrev fra turen.

I helgen den 25-26 september ble det avholdt CEV coaches convention. Denne samlingen var ment for trenere og lærere rundt om i verden. Målet var hvordan tilpasse treningen til barn og unge. Det var fire ulike trenere som var til stede for å videreformidle sin kunnskap og erfaring. Det var Remko Kenter (Nederland), Kåre Mol (Norge), Kristof de Loose (Belgia) og Nicolas Sauerbrey (Frankrike). Samlingen ble delt inn i flere deler. Det begynte med en teoridel der de ulike trenerne hadde foredrag om deres syn på volleyball for barn og ulike synsvinkler. Alle hadde en spørsmålsdel på slutten der alle kunne spørre om det de lurte på. Denne teoridelen var grunnlag for neste del av programmet som var en praksisdel. Under praksisdelen var det 12 slovenske jenter som skulle være en del av de ulike øvelsene til trenerne. Hver trener hadde cirka 40 minutter hver til å holde en volleyballøkt.

Remko Kenter

Han hadde flere stasjoner som hadde fokus på motoriske ferdigheter og volleyball. Han hadde en filosofi om at bevegelse var en viktig del for å kunne bli en god volleyballspiller. Derfor var noen av stasjonene uten ball med kun fokus på bevegelser som var relevant for volleyball. Det var interessant for barna å kunne prøve ulike øvelser og det var stor intensitet og interesse rundt hver enkel stasjon.

Kristof de Loose

Under hans praktiske del hadde han en gøy tilnærming til det å lære seg ballbanen til en volleyball. Han brukte ballonger og badeballer til å lære barna hvordan de skulle komme seg under ballen. Under den teoretiske delen var han opptatt av bevegelse, noe som gjenspeilte seg under den praktiske delen. Barna måtte hele tiden bevege seg for å kunne holde ballen i spill. Måten han kommuniserte på var mye med kun å vise og bruke kroppsspråk så det gjorde det lettere for barna å forstå siden språkproblemet kunne være en utfordring.

Kåre Mol

Kåre var som Kristof opptatt av at barna skulle se på ballbanen og lære seg å lese den. Det var viktig å ha konkurranser hele tiden for å lære seg å konkurrere. Noe Kåre satt stor fokus på, var å unngå for mye venting siden det er viktig for barn i ung alder å få så mye balltouch som mulig. En av de som var på denne konferansen tok og fulgte et barn gjennom Kåre sin økt for å telle antall touch. I løpet av en liten økt på 40 minutter ble det hele 240 berøringer på et enkelt barn. I tillegg brukte Kåre en fløyte i motsetning til de andre trenerne som gjorde at det var lettere å samle barna for å forklare øvelsene og konkurransene.

Nicolas Sauerbrey

I denne økten ble det brukt en del kjegler for å lære barna forflyttelse. Det var mange øvelser der barna måtte rundt en kjegle etter at de hadde hatt en ballberøring, og samtidig holde øynene på ballen slik at de kunne lese hva den andre gjorde og hvor ballen endte opp. Det ble en del småspill der hurtighet og bevegelse var viktig. Jo mer de holdt på, jo større utvikling ble det, og nivået økte og barna fant smarte løsninger på å få poeng. I motsetning til de andre, så forklarte Nicolas mer enn å vise, noe som gjorde at noen av øvelsene kom litt seinere i gang. Men du kunne se hvor raskt barna forsto øvelsen når de først satt i gang.

God erfaring

Det er veldig interessant å se alle de ulike måtene de ulike trenerne legger opp øktene sine på. Det finnes mange fellestrekk på hva de fokuserer på, men allikevel er alle øktene helt forskjellige. Det er stor lærdom i å høre og se så erfarne trenere dele sin erfaring og vise overføringen fra teori til praksis. Denne konvensjonen ga meg masse nye erfaringer som jeg kan ta med meg videre og bruke for å utvikle meg som trener og senere dele videre det jeg lærte i løpet av helgen.

 

Sondre Finne

Start typing and press Enter to search