De herlige klubbutviklingskveldene med mange deltagere har vært helt fraværende i lang tid, men endelig tør vi tro på at det vil bli mulig igjen!

Fra januar 2022 er klubbveileder’n på veien igjen, og som tidligere har vi fordelt ukene i januar, februar og mars på alle regionene. På den måten mener vi å sikre at alle som ønsker, skal få besøk og dermed også litt hjelp til å komme i gang med sitt utviklingsarbeid.

Klubbutvikling er så mangt, og oftest gjennomføres det vi kaller et startmøte. Da samles hele klubben, og i god demokratisk ånd bestemmer deltagerne hva de ønsker at klubben skal være og gjøre. Alle får bidra, og alle blir hørt. Kvelden tar 2,5-4 timer, litt avhengig av hvor ivrige deltagerne blir (det blir oftere 4 enn 2,5 time!). Denne kvelden anbefaler vi at legges til den ukedagen der flest lag har trening – og så erstatter man treningstida med klubbutvikling. Å ha en slik prosesskveld med noen års mellomrom er lurt, siden både styret og medlemmene jo byttes ut etter hvert.

Alle klubbene våre er unike, og har ulike mål, drømmer og utfordringer. Selv om det viktigste i klubben selvfølgelig er det som skjer på bana, er det også viktig å ha driftssystemer på plass. Det skal være gøy å drive klubben, ikke et ork. Klubbveilederen kan hjelpe til med å få bedre oversikt og gode rutiner, og dette gjøres som regel sammen med styret.

Du kan lese mer om de klubbutviklingstilbudene vi har her: Utdanning – Norges Volleyballforbund

Klubbutviklingskalenderen og hvordan du booker finner du her: Klubbutvikling – Norges Volleyballforbund

Husk, all klubbutvikling er gratis for klubbene våre.

 

Pssst! Vi har webinaruker også denne sesongen; den første kommer allerede i uke 46, og handler om hvordan man kommer i gang med ulike aktiviteter. Heng med!

Start typing and press Enter to search

Volleyball4All