John Walstad (51) har en lang volleyballkarriere både som utøver, trener og leder. Han har vært en sterk ressursperson i volleyballklubber som Tambarskjelvar, Sogndal, Askvoll, OSI, Koll IL og Oslo Volley i mange år. I 2014 startet han opp «Trening for personer med funksjonsnedsettelser» i Vestli IL. Seks år senere fikk Norges Volleyballforbund innvilget søknad fra Stiftelsen Dam for videre satsing på dette klubbtiltaket. Prosjektet kalles «Diamantvolleyball» og er et tilbud spesielt egnet til utøvere med utviklingshemming. Målet er å skape sosial inkludering gjennom fysisk aktivitet, lek og konkurranse.

 

IDEEN OM ET TILBUD FOR ALLE!

John Walstads ide om å gi et tilbud til alle ble først realisert i 2008 da han var
leder i Oslo Volley. Ved å motta økonomisk støtte fra region øst og Norges Volleyballforbund, startet klubben opp et sittevolleyball
tilbud for utøvere med fysisk funksjonsnedsettelser. Etter å ha vært leder
i Oslo Volley i 13 år, gikk Walstad til Stovner Sportsklubb (tidligere Vestli IL).

DET STARTET MED ET TREÅRIG PROSJKET

Da Walstad begynte i Vestli IL i 2014, søkte han og klubben midler til et treårig prosjekt. Det resulterte i at klubben fikk innvilget 250.000kr fra Gjensidige Stiftelsen til prosjektet: «Trening for personer med funksjonsnedsettelser». Midlene ble brukt til oppstart, kurs, administrasjon, utstyr og honorarer til instruktører. Da tre år var forbi, hadde klubben kommet godt i gang med tilbudet og hadde utdannet mange dyktige instruktører som kunne følge klubbtiltaket videre. «En suksessfaktor er å utdanne mange flinke instruktører» understreker Walstad. Han forteller at klubben har kurset ungdommer på junior lagene via Oslo Idrettskrets sine instruktørkurs for personer med funksjonsnedsettelser. «På denne måten har vi oppnådd god kapasitet dersom noen utøvere har behov for «en til en-tilnærming», sier Walstad.

DET ER EN SELVFØLGE AT ALLE SKAL BLI INTEGRERET!

I tillegg til en lang volleyball karriere, er John Walstad idrettslærer med utdannelse fra Norges Idrettshøyskole. Han har 2 års påbyggingstudier i Fysisk aktivitet og helse med tilrettelegging for grupper med funksjonsnedsettelser. «Jeg har alltid vært motivert for å hjelpe, bidra og tilrettelegge for alle uansett bakgrunn og funksjonsnivå», sier Walstad. Han forteller at det er svært givende å være med å bidra til å skape en arena for å oppnå aktivitetsglede, mestring og vennskap til noen som trenger det. «Motivasjonen er desto større når en opplever hvor mye det betyr for både de som har utfordringer, men også deres familie».

Walstad har jobbet som lærer i 25 år, og tar det som en selvfølge at alle skal integreres både i skolen, i idretten og generelt i samfunnet. Han mener at integrering av personer med utviklingshemming bør prioriteres i samfunnet. Dersom integrering blir en normalitet, vil det sikre en følelse av fellesskap og bidra til at alle mennesker fra en tidlig alder stifter bekjentskap med mennesker med og uten utviklingshemming. «Våre utøvere har konkurrert mot funksjonsfriske barn og ungdom i mini- og teen turneringer. Ved å etablere dette samspillet, opplever utøverne våre at de en del av fellesskapet. De erfarer mestring, idrettsglede, utvikler seg og blir kjent med andre barn. Dette mener jeg er en gjensidig positiv erfaring for både barn med og uten utviklingshemming, som igjen vil bidra til en økt forståelse mellom gruppene», sier Walstad.

DET VIKTIGSTE PÅ TRENING ER AT UTØVERNE HAR DET GØY!

Diamantpartiet til Stovner Sportsklubb har faste treninger hver onsdag klokken18.00-19.00 i Stovner Idrettshall. Treningstiden er tildelt i fordelingen til Oslo Idrettskrets. Laget består av en heterogen gruppe barn, unge og voksne i alderen 6-32 år. «Vi ønsker velkommen til flere utøvere!», sier Walstad smilende. «Longnett gjør det enkelt å organisere treningen til flere. Og da vi er mange instruktører, har vi kapasitet til å følge opp flere utøvere!». Walstad forteller videre at hovedfokuset er at utøverne skal ha det gøy på trening. «Målet er at utøveren har hatt det kjempegøy på trening og ønsker å komme igjen. Det blir derfor viktig å lytte til hva utøverne liker å gjøre!». Han forteller at treningsinnholdet i Stovner Sportsklubb består av både lek og moro der de blir introdusert for volleyball. De benytter musikk, dans og ballonger for å få en variasjon i treningen. Videre spiller de stikkball, «hauk og due» og har enkle balløvelser over nett.

TIPS TIL ANDRE SOM ØNSKER Å ETABLERE DIAMANTVOLLEYBALL I SIN KLUBB

«Alle har muligheter til å lykkes og oppnå mestring! Diamantvolleyball er gull verdt for utøvergruppen som har utviklingshemming», sier John Walstad helt til slutt. «Det er en aktivitet som er enkel å tilpasse nøyaktig på det nivået som passer hver utøver både i skolen og i idretten». Walstad ønsker gjerne å stille opp som motivator og har gode tips til oppstart av diamantvolleyball i nye klubber.

ER DIAMANTVOLLEYBALL NOE FOR DIN KLUBB?

Kanskje trenger dere litt «drakraft» for å komme i gang? NVBF har en egen parakonsulent, Silje Torberntsson, som gjerne vil bidra! Hun kan kontaktes på e-post eller telefon:

Start typing and press Enter to search