Reglementet for NM U15/U17/U19 volleyball er blitt justert når det gjelder oppnevning av dommerne til aldersbestemte NM. Justeringen baseres på et forslag fra Dommerkomiteen (DK) som er vedtatt av Forbundsstyret (FS) i deres møte i desember 2022. Justeringen gjøres gjeldende for aldsbestemte NM i 2023; dvs. årets NM U15, U17 og U19.

DK har sett på de erfaringene som er gjort ifm. oppnevning av dommere til de forskjellige aldersbestemte NM U15, U17 og U19 de siste sesongene. Ønsket har hele tiden vært å ha de beste dommerne, som var tilgjengelige, til stede under mesterskapene. Klubbene kunne selv kontakte en dommer og avtale at vedkommende var «deres» dommer under mesterskapet. Kostnadene forbundet med dommerens reise, kost og losji ble dekket av den enkelte klubben.

For noen var dette en enkel utfordring da man hadde dommere i klubben som holdt kravene stilt i reglement. For andre ble det en mye større utfordring siden klubben ikke hadde dommer selv og det var flere dommere som ikke var tilgjengelige. Dette kunne føre til at klubben enten fikk store utgifter forbundet med den dommeren de fant eller at klubben faktisk ikke hadde en dommer med seg til mesterskapet. DK har tatt denne erfaring og brukt den som grunnlag for et forslag for hvordan man kunne sørge for at alle klubbene fikk en kvalifisert dommer til mesterskapet samtidig som at alle hadde de samme kostnadene forbundet med dette.

FS har behandlet dette forslaget og vedtatt at det skal være gjeldende fra og med årets aldersbestemte NM.

I korte trekk dreier endringen seg om at det er nå det Regionale DK, i samarbeid med turneringens dommerdelegert og DK, som oppnevner dommerne.
Kravet til dommerens kvalfikasjoner skal sikres og man vil sørge for at alle klubbene har en dommer med.
Det er bestemt at klubbene skal betale det samme beløpet for dommeren slik at alle kostnadene forbundet med dommernes reise, kost og losji blir nå dekket fra dette beløpet.
Dersom det skulle være underskudd vil dette dekkes av NVBF.
Her finner man linken til justert reglement.

For 2023 er avgiften per klubb 7000,-

Denne endringen kommer omtrent midt i sesongen og kan skape noen vansker for klubber som allerede har jobbet med å finne en dommer til det respektive mesterskapet. For at endringen ikke skal hindre den jobben klubben har gjort eller gjør, er det bestemt at administrasjonen skal ringe til samtlige klubber som kvalifiserer seg til NM. Hvis klubben har en kvalifisert dommer vil man opprette en dialog med den Regionale DK for å ordne med oppnevningen. Hvis det ikke er gjort en avtale, vil den Regionale DK få informasjon om dette og arbeide for å finne en kvalifisert dommer til klubben.

Klubbene vil bli fakturert for det beløpet som er vedtatt av FS. Dersom klubben allerede har gjort avtale og dekket noen kostnader forbundet med dommerens deltagelse i mesterskapet, vil dette beløpet kunne trekkes fra det vedtatte beløp slik at totalen er den samme.

Start typing and press Enter to search