Utviklingshelga 2019 nærmer seg, og her kommer litt mer info om årets foredragsholdere og temaene de skal ta for seg!

Sandvolleyballutvikling v/ Eva Øfstaas

Eva Øfstaas er tidligere regionkonsulent i region Sydvest, og sitter nå i avdelingen idrettsutvikling. Eva er svært engasjert i sandvolleyballen på hjemmebane, og har vært primus motor for å få etablert sandvolleyballaktiviteten som nå finnes i regionen. Hun satte i gang Rogaland Tour i 2013, som fra en ganske laber start i 2013 har utviklet seg år for år til å bli et etablert tilbud for alle aldersklasser i Rogaland. Nå samler Rogaland Tour 60-100 lag hver helg i mai og juni.

Eva forteller om veien fra oppstarten i 2013 og fram til i dag, og deler nyttige erfaringer og tips som kan være nyttig å ha med seg i det videre arbeidet med å utvikle sandvolleyballaktiviteten i Trøndelag.

Omorganisering NVBF v /Marte Guro Arnesen

Marte Guro er medlem i Forbundsstyret, og et kjent navn for mange i volleyballfamilien i Trøndelag. Hun kommer til oss for å fortelle om omorganiseringsprosessen NVBF står i. Forbundstinget 2018 gav Forbundsstyret i mandat å modernisere og fornye NVBF. For NVBF er det viktig å modernisere, fornye, være med på digitaliseringen og endringen i norsk idrett, og ta i bruk effektive verktøy for å sette fokus på klubbutvikling, aktivitetskapning, kompetanse, arrangement og rekruttering.

Regionen står ovenfor ganske betydelige endringer, og på søndagen skal det velges folk inn i nye regionale utvalg. Hva blir deres oppgaver, hvilke oppgaver faller ut i forhold til i dag, hvem skal klubbene forholde seg til, hvordan kan vi nå påvirke nasjonalt og hva er det som faktisk gjør dette mer effektivt. Dette er noen av spørsmålene vi får svar på, slik at vi sammen kan ta norsk volleyball flere steg fremover.

Ungdomssatsning v/ Anders Hoff (TIK)

Det har lenge vært en utfordring å få ungdommen med på aktivitet, og problemstillingen har vært tatt opp mange ganger. Men som oftest har det blitt med «tingpraten», og lite konkret har skjedd. Denne gangen skal vi komme frem til handlingsplan med konkrete tiltak som skal gjennomføres i klubb og region. Anders Hoff fra Trøndelag Idrettskrets leder workshopen.

Anders Hoff fra Trøndelag Idrettskrets leder workshopen. Anders er gammel friidrettsutøver i slegge, har vært landslagstrener og jobbet i NIF og STIK med utdanning generelt, tilskuddsordninger, kursutvikling, dagens veilederutdanning og organisasjonsutvikling. Han har kjørt kurs og prosesser på ulike (alle) organisasjonsnivå (lag, IR, IK, SK, SF) siden 1996, så vi ser frem til virkelig produktiv økt med han.

Start typing and press Enter to search

volleyball-2019-nmr-frode-50-14