Vi i Norges Volleyballforbund har laget et kurs for foreldre og foresatte 😊

 Vi oppfordrer klubbene til å engasjere foresatte som støttespillere under treningene.

Hvis flere foreldre har litt kunnskap om organisering av spillet har klubben flere hjelpere på trening.

Foreldrevettregler
Kanskje har klubben utarbeidet egne foreldrevettregler? Hvis ikke finnes eksempler på noen her:

• Gi oppmuntring og hei på alle spillere – ikke bare dine kjente
• Si en positiv ting til hver spiller på hver eneste trening
• Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
• Ikke kritiser spillere
• Respekter treneres bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
• Støtt dommeren
• Vær vennlig mot foreldrene til det motsatte laget før, under og etter en kamp
• Stimuler til deltakelse uten noen form for press
• Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner

Start typing and press Enter to search