Norges Volleyballforbund har mange ildsjeler og ivrige tillitsvalgte som gjør en jobb på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Her kan du finne informasjon om ulike hederstegn og priser i Norges Volleyballforbund.

Forbundsstyret har nylig tildelt hederstegn i gull til Dagfinn E. Helland for hans innsats for norsk volleyball.

I nominasjonen står det:

Dagfinn har vore ein sentral person i volleyballmiljøet på Sand sidan 1994. Han har gjennom sitt engasjement bidrege til at volleyballsporten på mange måtar har blitt ein del av identiteten til sandsbuen . Men også volleyballspelarar langt utover strandstaden Sand, har nytt godt av Dagfinn og hans bankande hjarte for volleyballsporten. Både som klubbtrenar og kretstrenar har han flotte merittar å visa til; men også merittar som er langt viktigare – nemleg på det menneskelege plan. Som ein raus og inkluderande person har Dagfinn opna opp for rekruttering på tvers av kommunegrenser. Tidlegare spelarar uttrykkjer at det er vanskeleg å skildra betydninga Dagfinn har hatt for deira utvikling (på alle plan) med få ord. I 2006 vart Dagfinn heidra med Suldal kommune sin kulturpris for sitt engasjement for volleyball (og fotball).

Dagfinn har hatt både lokale-, regionale og nasjonale styreverv knytt til volleyball. Han er framleis leiar av IL Sand si volleyballgruppa og er opptatt av at trenarressursane idrettslaget har, skal nyttast ovanfor spelarane og ikkje til dei administrative oppgåve – «Så lenge det trengs, skal eg bidra» er signalet han gir. At han framleis brenn for utvikling og volleyballglede er det ingen tvil om!

Dagfinn har hatt sentrale roller i både planlegging og gjennomføring av nasjonale og internasjonale meisterskap. Han var også den personen som kopla NVBF si utlysing om volleyballgymnas med Sauda vidaregåande skule. Og det er vel ikkje mange i dette landet med eit bankande volleyballhjarte som ikkje veit kva TVN har betydd for utviklinga i både innandørs volleyball og sandvolleyball!

 NVBFs 2. visepresident Leiv Helge Kaldheim var nylig på Sand for å dele ut diplom og gullmerke til Dagfinn Helland.

 

Forbundsstyret har nylig tildelt Ildjslepris 2022 til Odin Engamo i Sortland VBK for han innsats i klubben.

I nominasjonen fra klubben heter det blant annet:

Odin har i mange år vært styremedlem i Sortland Volleyballklubb, han har gjennom sitt engasjement i klubben vært primus motor for medlemsregistrering, rapportering og ikke minst hjulpet medlemmer, trenere og oppmenn med det meste når det kommer til registrering, lisenser og påmeldinger. Han har i mange år bidratt som trener for både gutter og jenter uavhengig av om han har hatt egne barn med eller ikke. Han har flere ganger dratt i gang nye trenings partier, engasjert nye foreldregrupper, nye trenere og vært limet i mange lag. Han er også Mr. turnerings ansvarlig når Sortland er arrangør av turneringer og kamper. Odin har en ro og en kontroll mange bare misunner han. Også en enorm evne til å se alle lags «utfordringer» og problemstillinger, og løse disse på en rettferdig, helhetlig og  god måte. Disse egenskapene har også Odin blitt godt kjent for i hele Region Nord gjennom sine verv i Regions Nord sitt styre og som medlem og leder i Konkurranse utvalget. Odin er definitivt ikke en ildsjel som står på for å få oppmerksomhet, og nettopp dette gjør at han i aller høyeste grad fortjener heder og ære for sin innsats.

 NVBFs president Eirik Sørdahl var nylig på Sortland for å dele ut Ildsjelprisen til Odin Engamo.

 

I anledning vår oppmerksomhet rundt heder og ære, benytter vi også muligheten til å markere at vi har fått to nye æresmedlemmer, som fikk sin tildeling på Forbundstinget 2022. Æresmedlem er den høyeste utmerkelsen i NVBF.  

Harald M Karlsen, har hatt mange verv og oppgaver i norsk volleyball, og for å nevne noe: styremedlem og komitemedlem i NVBF, landslagsspiller fra 1965-1979 med 55 landskamper, kursinstruktør og ulike treneroppgaver fra 1967-1999:

1967-68 Trener Varg IL
1970-71 Trener Finlandia H senior og Tapper D senior Svenske eliteserielag
1971-74 Trener NVBF’s damelandslag senior og junior
1972-73 Trener KSI D senior 1.div
1973-75 Trener NIHI 0 senior 1.div
1973-79 Trener i trenerteam OSI H senior 1.div
1974-75 Trener Asker helsesportsiag senior i sittevolleyball
1979-83 Trener NVBF’s herrelandslag senior og junior
1979-82 Trener Hellerasten VBK H senior 1.div
1983-85 Trener KFUM-OsIo H senior 1.div
1983-91 Trener NHIF’s herrelandslag senior sittevolleyball
1999-00 Trener KFUM-OsIo aldersbestemte klasser H l7år

Olle Karlsson
Olle Karlsson var ansatt i NVBF i over 38 år. Han fikk jobb i Volleyballforbundet i 1979, i et prosjekt som ble kalt NETTOPP, som var et samarbeid med Tennisforbundet og Badmintonforbundet, og som var et trimprosjekt for å skape aktivitet. NIF hadde en såkalt trimpott som NVBF hadde søkt på og som finansierte dette tiltaket, og Olle med flere reiste rundt omkring i landet med mobile nettstolper, nett og baller for å skape trimaktivitet. Etter å ha jobbet som trimsekretær i noen år ble han i 1983/84 såkalt 1. sekretær og i 1990 var han plan og utviklingskonsulent. Da jobbet han med mange ulike oppgaver slik som mesterskap for videregående skoler, aldersbestemte reglement, mesterskap, maratontabellen, utdanning, og etter hvert overtok han økonomiansvaret med bilag, bokføring, utbetalinger etc. mange kjenner også til at Olle har blitt ekspert på å legge gulvflaten på det mobile gulvet som vi benytter på cupfinalearrangementet. Olle var også med som frivillig under World Tour turneringene i Stavanger og Kristiansand, de siste årene med ansvar for aktivitetsskole for barn og unge.

 

Her er begge de to æresmedlemmene avbildet under årets Cupfinalen i Ekeberghallen.

NVBF gratulerer med velfortjent heder og ære!

 

Foto: Tomm Hansen, Håvard Hamansen Wallstad og Elin Mikkelsen Bakka

 

Start typing and press Enter to search