I alle landets idrettsklubber arbeides det i disse dager med forberedelser til årsmøtet 2019. Årsmøte skal gjennomføres innen utgangen av mars og det er flere oppgaver som skal være på plass. For eksempel skal styret sørge for at medlemmene innkalles, saksdokumenter skrives og regnskap for 2018 gjøres opp.

Parallelt med styrets forberedelser skal valgkomitéen starte sitt arbeid. Valgkomiteen er valgt av årsmøtet og har en meget viktig og ansvarsfull oppgave. Komiteen skal undersøke og foreslå hvem som skal lede klubben videre og inneha de forskjellige vervene som velges på årsmøte.

Vi har samlet noen tips og råd som valgkomiteen kan ta med seg i sitt arbeid:
– Lag en plan om hvordan komiteen skal arbeide i tiden frem mot årsmøte.
– Ha oversikt over hvilke verv man trenger tillitsvalgte til
– Ha oversikt over hvilke oppgaver de ulike vervene skal utføre
– Start arbeidet med å finne kandidater i god tid før årsmøte. Det tar ofte lengre tid enn først antatt å få oversikt over aktuelle kandidater og deretter rekruttere de utvalgte til et verv.
– Gjør det kjent i klubben at valgkomiteen har startet sitt arbeid, og la medlemmene komme med forslag om aktuelle kandidater innen en gitt frist.
– Ha god dialog med aktuelle kandidater og undersøk interessefelt, erfaring og motivasjon for å utføre vervet. Undersøk også hvor mye TID den enkelte har til å utføre et verv.
– Vis respekt for og ha god dialog med dem som ønsker verv, men ikke blir innstilt til gjenvalg/valg.
– Lag en presentasjon av kandidatene til årsmøte

Valgkomiteens innstilling til ulike tillitsverv inngår som del av sakspapirene og distribueres senest en uke før årsmøtet. Vær oppmerksom på valgkomiteens innstilling er et forslag og det kan komme benkeforslag om andre kandidater under årsmøte. Selve valget ledes av årsmøtes dirigent.

NIF har utarbeidet en informasjonsside om valgkomiteens arbeid. Nettsiden finnes her: Valgkomité

Leder og øvrige medlemmer i valgkomiteen velges forøvrig på årsmøte etter innstilling fra styret. Mer informasjon om gjennomføring av årsmøte finnes på denne nettsiden: Årsmøte

Et grundig arbeid av valgkomiteen gir ofte klubben en bedre fremtid. Godt valg!

Start typing and press Enter to search

ll-07a1570-hederstegn-jan-2019 volleyball-mvgs