Hvordan få med flere i aktiviteten?

Det er klubben som fremmer aktiviteten, og noen klubber har typiske ildsjeler som står på og tilrettelegger for at mange kan drive med volleyball eller sandvolleyball. Andre klubber har et aktivt styre der mange personer jobber med ulike oppgaver og ansvarsområder. Hva en klubb er opptatt av er også veldig forskjellig, noen tenker langsiktig og har en sportslig plan, mens andre driver klubben litt fra uke til uke. Det er mange områder som skal dekkes i klubbens drift; aktivitet og organisering rundt klubbens lag, medlemskap og økonomi, utstyr, arrangement, anlegg/halltid, kompetanse- og klubbutvikling, logistikk og informasjonsflyt, gjennomføre styremøter og årsmøte, skaffe trenere og dommere, få med foreldre inn i det frivillige arbeidet, inngå sponsoravtaler, håndtere påmeldinger og avmeldinger, kompetanse tiltak, dugnadsarbeid, verdiarbeid og skape en sosial arena, rekruttering etc. Hvordan skal så en klubb dekke de aktives ønsker og behov, hvordan få med flere på aktiviteten, hvordan skape en solid og veldrevet klubb?

Klubbutvikling er ikke noe som kommer av seg selv, men det finnes gode verktøy og prosesser, kurs, årshjul, og ikke minst hva med å bruk en klubbveileder? En klubbutvikler vil kunne skape bevissthet rundt klubbens behov, hva som er viktig å planlegge og utvikle, se på mål og ambisjonsnivå, hva er begrensninger, hva er muligheter, hva ønsker man å få til, hva er viktig i vår klubb, hva skal kjennetegne oss, hvordan skape samhold og felleskap, har klubben en drøm

I slutten av september 2018 hadde Oslo Volley samlet over 5o av klubbens medlemmer på Kastellet skole til klubbkveld med klubbveileder Kate Sønstebø. Hele 17 ulike forslag til tiltak kom frem i løpet av prosessen og 7 konkrete planer er med i prosessen videre.

         

Kate reiser land og strand rundt som klubbveileder og hun er både inspirerende og engasjert når hun får deltakerne i prosess og tale. På mange måter «trykker hun på de riktige knappene» for å skape en utviklingsprosess og engasjement rundt klubbens styrker og kanskje noen ganger svakheter. Det å være klubbveileder er å møte klubbens medlemmer der man tar seg tid til å bli inspirert, få nye innspill og kompetanse, for så å komme frem til en stor eller liten utviklingsplan. Noen vil skape en bedre klubbdrift og struktur, andre vil lage en rekrutteringsplan, bli arrangør eller jobbe mot noen drømmer. Og det viktige i dette er at det er klubben selv som jobber seg frem til gode tiltak og setter opp en plan med konkrete gjøremål, ansvar og oppgaver. Husk at det svært ofte er mange som sier ja til en liten konkret oppgave, mens det å bli spurt om et totalansvar er mere krevende å takke ja til. I et klubbutviklingsperspektiv er det kanskje lett å glemme å spørre ungdommen eller foreldre om å bidra inn som viktige ressurspersoner.

NVBFs klubbveileder har blant annet gjennomført klubbesøk og prosesser blant annet i klubbene Skjeberg, Hvaler, Ros, Kongsvinger, Hinna, Haugesund, Austrått, Oslo, Steinkjer, Skatval, Inderøy, Namsos, Verdal, Lierne, KFUM Volda, KFUM Stavanger,  Fjellmann. Regionkonsulent Irene Sand i Trøndelag har vært en viktig pådriver for klubbutvikling og besøk av veileder i regionens klubber og i uke 43 skal Vikåsen, Steinkjer, Blussuvoll og Melhus få besøk av Kate Sønstebø. Koll Volley og Hønefoss VBK er også klubber som snart får besøk av Kate, og hennes klare budskap til forbundets mange små og store klubber er «Hvis alle gjør litt…» og erfaringene så langt er at noen ganger er prosessen vel så viktig som selve tiltakene. Ønsker din klubb besøk av Kate, er det bare å ta kontakt med Kate på telefon 419 33 774 eller send en e-post til [email protected] merket med klubbesøk. Dere kan også ta kontakt med regionkonsulentene.

Start typing and press Enter to search