Norges Volleyballforbunds ved Forbundsstyret innkaller til ordinært forbundsting mandag 30. november kl. 18.00. Møtet gjennomføres på TEAMS (digitalt verktøy) som et digitalt ting i tråd med NIFs veileder for slike møter.

Forbundsstyret har behandlet innkalling til ordinært Forbundsting på sitt styremøte 13. August 2020. Styret ser det som mest formålstjenlig at møtet gjennomføres digitalt, dette primært av hensyn til økonomi, den praktiske planleggingen og usikkerhet rundt høstens covid-19 utvikling og situasjon.

Tidsramme for møtet: Kl. 18.00-21.00.

Her finner du innkallingen.

Start typing and press Enter to search