Tekst hentet fra Norges Idrettsforbund

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2023 for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

Les mer på NIF sine hjemmesider her: Momskompensasjon

Les mer om økonomi for idrett på NIFs økonomiside her: Økonomi

Start typing and press Enter to search