Norges Volleyballforbund arbeider for å fremme like muligheter og sikre at volleyball er en idrett som inkluderer alle. Innenfor paraidretten har vi to grener: sittevolleyball for personer med bevegelseshemninger og Diamantvolley for utviklingshemmede. Vår målsetning er at tilbudet innenfor paravolleyball og muligheter for konkurranse skal være tilgjengelig i lokalmiljøet for alle utøvere, slik at de kan bygge vennskap, utvikle ferdigheter og føle tilhørighet til sin klubb. NVBF jobber i samarbeid med våre medlemsklubber for å utvide mulighetene for parautøvere til å delta i paravolleyball i Norge, selv om vi fortsatt har en vei å gå. Vi er klar over at det er mange flere som ønsker å spille volleyball og som kan dra nytte av et paravolleyballtilbud!

Hvis din klubb trenger veiledning om hvordan man kan komme i gang med et paravolleyballtilbud, er du velkommen til å kontakte vår Parakonsulent, Øyvind Lie, på e-post: oyvind.lie@volleyball.no.

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search