FOTO: Rune Fossum Lillesvangstu

Lisenser for volleyballsesongen 2020-2021 er nå gjort tilgjengelige for kjøp i MinIdrett.

Alle som deltar i trening og/eller konkurranseaktivitet i regi av Norges Volleyballforbund, forbundets regioner og klubber skal betale lisens.

Hver klubb har ansvar for at alle som deltar i trening og konkurranseaktivitet er registrert i Sportsadmin. Ny spiller i klubben må først registreres, deretter vil det være mulig å foreta betaling i MinIdrett. Den lisensansvarlige i hver klubb må sørge for at de allerede registrerte spillernes e-postadresser er korrekte, spesielt før åpning av ny lisensperiode. Kontakt derfor din klubb dersom du ikke har den tilgjengelig i Min Idrett.

Lisensen er gyldig fra betalingsdato og frem til 31. august 2021.

Mer informasjon om lisenstyper og -priser, samt hvorfor du betaler lisens finner du her.

Start typing and press Enter to search