FOTO: Rune Fossum Lillesvangstu

Lisenser for volleyballsesongen 2020-2021 er nå gjort tilgjengelige for kjøp i MinIdrett.

Alle som deltar i trening og/eller konkurranseaktivitet i regi av Norges Volleyballforbund, forbundets regioner og klubber skal betale lisens.

Hver klubb har ansvar for at alle som deltar i trening og konkurranseaktivitet er registrert i Sportsadmin. Ny spiller i klubben må først registreres, deretter vil det være mulig å foreta betaling i MinIdrett. Den lisensansvarlige i hver klubb må sørge for at de allerede registrerte spillernes e-postadresser er korrekte, spesielt før åpning av ny lisensperiode. Kontakt derfor din klubb dersom du ikke har den tilgjengelig i Min Idrett.

Lisensen er gyldig fra betalingsdato og frem til 31. august 2021.

Mer informasjon om lisenstyper og -priser, samt hvorfor du betaler lisens finner du her.

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search