Norges Idrettsforbund har mange dyktige medarbeidere både sentralt og regionalt rundt om i landet.  Medarbeidere som hver dag gjør sitt ytterste for at norsk idrett skal ha så gode rammebetingelser som mulig.

 

Den største ressursen i norsk idrett er likevel etter min oppfatning de 10-tusen vis av frivillige timer som legges ned både i bygd og by.  Ildsjeler, et av de vakreste ordene i det norske vokabularet, voksne som byr på seg selv og bruker sin fritid til å produsere gode idrettstilbud.

Til tross for at frivillige legger ned tusenvis av timer med gratis innsats så er jeg bekymret over kostnadsspiralen i flere idretter.  Kostnadsnivået er noen steder så høyt at det er ekskluderende for deltakelse, målet til idretten er det motsatte – idrett for alle!  Jeg tror det er bred enighet om at man ikke ønsker et ”klasseskille” i idretten, fra mitt ståsted handler det om hvilke virkemidler ønsker man å ta i bruk.  Jeg tror idrettsstyret i kommende periode bør arbeide med:

  • kampanjer med bevisstgjøring av trenere og foreldre knyttet til kostnadsspiralen, hovedvekt på holdninger og ambisjoner
  • å stimulere kommuner til å gi gratis hall-leie til aktivitet rettet mot barn og tenåringer
  • å stimulere kommuner til å videreutvikle ordninger med utlån av utstyr
  • videreføring av ordningen med lokale aktivitetsmidler, en ordning som krever lite byråkrati og gir mye aktivitet
  • å dele gode historier fra bygd og by som viser tiltak som faktisk fungerer for å redusere kostnadsspiralen i idretten.

 

Jeg tenker at lønnsnivået til toppstillingene- og vervene bør gjenspeile den jobben som utføres.  Det oppleves som rimelig umusikalsk at ledere i idretten er bedre betalt enn statsråder og stortingsrepresentanter.  I en diskusjon om kostnadsspiralen i norsk idrett har vi som ledere liten troverdighet med mindre vi går foran med gode eksempler og viser økonomisk edruelighet i våre forventninger og krav.  Uavhengig av om pengene kommer fra dugnadsjobbing, sponsorer eller gjennom statlige overføringer.

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search

volleyball-rent-ilvolleyball-ntnui-gjvik-2