I forbindelse med årsslutt minner vi om et par ting som er viktig med tanke på innsending av reiseregninger, honorar og tilgodehavende, det være seg kurslærere, dommere, ansatte og tillitsvalgte som ikke har sendt inn utlegg og/eller tilgodehavende for 2021:

• Det er svært viktig at alle utlegg og reiseregninger som gjelder for 2021 også blir levert i 2021 Alle reiseregninger, utgiftsrefusjoner og honorar må nå sendes inn elektronisk, sammen med kopi eller scannede versjoner av kvitteringer. Du kan ta kopi av kvitteringen med din mobiltelefon og laste inn i elektronisk reiseregning.
• Dette gjøres via Visma Expense – et online verktøy som det nå er obligatorisk å bruke til utgiftsrefusjoner, honorarer og reiseregninger. For å få tilgang til Visma Expense må du først registreres som visma bruker i vårt lønnssystem. Noe behandlingstid må påregnes for å få bruker.
• Idrettens Regnskapskontor har siste ekstrakjøring på lønn 28.12.21. og det betyr at din innsending for 2021 må være godkjent før dette, derfor setter NVBF frist for innsending av reiseregninger og honorar og utlegg til 21. desember 2021.

Om faktura for kontingent
Vi gjør også oppmerksom på at det fortsatt er flere ubetalte fakturaer i vårt system. Idrettens regnskapskontor har nå sendt ut en runde purringer, samt at kontingent for 2021 nylig er sendt ut. Vi ber klubbene betale til forfall. Om klubben mener at faktura som purres på er betalt ber vi om å få tilsendt mail (til [email protected] ) med betalingsbekreftelse fra bank. Dersom fakturaer blir betalt inn uten kidnummer blir ikke betalingen automatisk registrert i systemet.

Om faktura som skal til NVBF
NVBF mottar ikke lenger faktura pr. post eller til [email protected]
Følgende må benyttes:
Enten i EHF til org nr. 970275347 eller som pfd til [email protected]

Start typing and press Enter to search