Norges Volleyballforbund er opptatt av å kunne formidle antidopingkunnskap i vår organisasjon og i programerklæringer i Elitepoitisk Dokument (EPD), vedtatt av Forbundsstyret, står det: «Ta utøverens helse på alvor og ha nulltoleranse for doping». Norges Volleyballforbund er Rent SF (Særforbund) og som en del av handlingsplanen vår skal eksempelvis klubber i Eliteserien og 1. divisjon gjennomføre programmet Rent IL.

NVBF vil at våre utøvere skal kjenne til gjeldende dopingreglement og «ta aktiv avstand» fra bruk av doping» (EPD). Men holdningsskapende antidopingarbeid er ikke bare noe man vedtar, det må naturligvis følges opp med planer og tiltak innenfor både forbund og klubber. Antidoping Norge (ADNO) har som mange kjenner til i en årrekke også arbeidet med sitt forebyggende program, og har blant annet etablert ulike verktøy i det såkalte «R-konseptet»: Ren Idrett, Ren Utøver, Rent Idrettslag, Ren skole og Rent Særforbund. Volleyballforbundet anbefaler at alle klubbene ser nærmere på ANDNOs forebyggende programmer. Du finner mer informasjon om dette på ADNOs nettsider.

Når det gjelder idrettene volleyball og sandvolleyball har også det internasjonale volleyballforbundet (FIVB) vært i fremste rekke når det gjelder antidoping program, og alle utøvere må ta e-læringskurset Play Clean for å kunne meldes på/delta i internasjonale konkurranser.

Oppdatert dopingliste for 2020.

Mer informasjon, og et sammendrag av de viktigste endringene finner dere på lenkene under:

https://www.antidoping.no/nyheter/dopinglisten-2020

https://www.antidoping.no/nyheter/hovedendringer-p%C3%A5-dopinglisten

Utøvere og støtteapparat plikter å gjøre seg kjent med dopinglisten og eventuelle endringer.

Start typing and press Enter to search