Søndag 3. januar gikk Regjeringen ut med følgende:

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar.

Norges idrettsforbund sier at de tar myndighetenes anbefalinger til etterretning og sier følgende:

All innendørsidrett, med uttak av toppidrett, anbefales utsatt til etter 18. januar

Helsedirektoratet har kommet med en oppdatering der de anbefaler ingen aktiviteter frem til 18.1.21. 

 

I lys av dette har NVBF besluttet å utsette/avlyse alle bredde-, barne- og ungdomsaktiviteter som turneringer, samlinger, kurs, seriekamper og trening for alle våre medlemmer i denne perioden. Ny oppstart av 1.divisjon utsettes til etter 18.1. Trening for 1.divisjonsklubber kan fortsetter der lokale myndigheter tillater det.

Elite vil ikke bli berørt av dette tiltaket. Oppsatte kamper i Mizunoliga og NM semifinalekamper (der kun Mizunoliga lag er involvert) vil bli gjennomført ihht. plan.»

Informasjon på nettsidene vil bli oppdatert etterhvert.

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search