Søndag 3. januar gikk Regjeringen ut med følgende:

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar.

Norges idrettsforbund sier at de tar myndighetenes anbefalinger til etterretning og sier følgende:

All innendørsidrett, med uttak av toppidrett, anbefales utsatt til etter 18. januar

Helsedirektoratet har kommet med en oppdatering der de anbefaler ingen aktiviteter frem til 18.1.21. 

 

I lys av dette har NVBF besluttet å utsette/avlyse alle bredde-, barne- og ungdomsaktiviteter som turneringer, samlinger, kurs, seriekamper og trening for alle våre medlemmer i denne perioden. Ny oppstart av 1.divisjon utsettes til etter 18.1. Trening for 1.divisjonsklubber kan fortsetter der lokale myndigheter tillater det.

Elite vil ikke bli berørt av dette tiltaket. Oppsatte kamper i Mizunoliga og NM semifinalekamper (der kun Mizunoliga lag er involvert) vil bli gjennomført ihht. plan.»

Informasjon på nettsidene vil bli oppdatert etterhvert.

Start typing and press Enter to search