Bilde: FIVB
Tekst: NVBF

NVBF er kjent med at det er noen spørsmål vedrørende hvordan seriestrukturen for eliteserie og 1.divisjon vil bli fra og med sesongen 2019-2020.

Bakgrunn: 
Det er gjennomført arbeid i løpet av sesongen 2017-2018 som endte i en innstilling gjort av Norsk ToppVolleyball (NTV) ved årsmøte 2.6.18. Denne innstillingen ble oversendt NVBFs administrasjon som arbeidet med reglementsjustering, revidering og  oppdatering for sesong 2019-2020.

Forbundsstyret har oppnevnt et reglementsutvalg som har jobbet med alle innkomne tilbakemeldinger om reglement og administrativ regulering, innstillingen fra NTV samt føringer fra Forbundsstyret (FS). Resultatet av dette arbeidet var fremleggelse av en sak for FS: Seriestruktur eliteserie og 1.divisjon 2019-2020.
FS har behandlet denne saken i flere møter der et viktig spørsmål til strukturen var hvordan regelverket skulle forholde seg til ToppVolley Norge (TVN).

Nedenfor gjengis de vedtakene FS har gjort ifm. denne saken.

Forbundsstyret vedtok i FS Sak 27, 2019:
1. Forbundsstyret beslutter følgende prinsipielle endringer for seriestrukturen 2019-2020:
a) Direkte opprykk fra 1. divisjon til eliteserien for vinneren av 1.divisjon.
b) Direkte nedrykk til 1.divisjon for lag på 8.plass i eliteserien.
c) Lag på 2. og 3.plass i 1.divisjon spiller kvalifisering mot lag på 7.plass i eliteserien om plass i eliteserien.
d) Sluttspill i eliteserien justeres ihht. ovenfor.
e) 1. divisjon 2019-2020 består av 10 lag i en avdeling per klasse.
f) Det spilles ikke rankingturneringer i 1.divisjon, kun hjemme- og bortekamper.
g) Lag på 9. og 10.plass rykker ned fra 1.divisjon.
h) Det gis ingen vegringsrett for deltagelse i 1.divisjon.
2. GS bes om at endringene implementeres i NVBFs reglementet og administrative reguleringer og at reglementene fremlegges til FS for godkjenning 30. mars 2019.
3. FS ønsker en høring som skal utrede eventuell deltakelse i både Elite og 1. div, begge kjønn, med tilpassede kriterier, for TVN. FS ønsker med denne høringen å finne beste måte å legge til rette for et godt helhetlig sportslig kamptilbud for alle elever ved TVN, og ønsker å invitere TVN, NTV og NVBF avdeling Sport i høringen. Høringsfrist settes til 20 mars og GS bes om å iverksette.
Før FS møtet 30.3. justerte reglementsutvalg innholdet i reglement ihht. vedtak gjort av FS.
Det ble gjennomført en høring ihht. punkt 3 i vedtaket.

Da høring og tidligere vedtak var lagt til grunn, behandlet FS, 30.3., saken med følgende konklusjon:

Vedtak:
1. Forbundsstyret godkjenner seriestruktur i eliteserien og 1.divisjon fra og med sesongen 2019-2020, med følgende tillegg:

TVN deltar i både Eliteserien og 1 divisjon, begge kjønn.
TVN blir plassert inn som lag nr. 9 i Eliteserien, og lag nr. 11 i 1. Divisjon.
TVN deltar ikke i sluttspill.
TVN spiller en kamp mot hvert av motstanderlagene, og den spilles på hjemmebane for TVN.
TVN ivaretar losji for de lag som har behov for overnatting.
TVN betaler halv serieavgift

Hva betyr disse vedtakene for lagene som skal avslutte sesongen 2018-2019 og delta i seriene sesongen 2019-2020?
(1) Resultatene fra årets eliteserie og 1.divisjon omfattes av eksisterende regelverk for 2018-2019.
a. Det er ingen direkte opprykk til eliteserien for vinneren av 1.divisjon. Vinneren skal søke om opprykk ved innlevering av søknad om elitelisens. Dersom det er andre lag under 1.plass som ønsker å søke elitelisens, kan disse sende inn søknad som blir behandlet av FS.
b. Lag på 8.plass i eliteserien rykker ned til 1.divisjon. Dersom dette laget er TVN vil ikke nedrykk være gjeldende.
c. Lag som er kvalifisert til eliteserien og/eller 1.divisjon og som ikke ønsker å beholde plassen sin skal sende mail om dette til NVBF innen 1 (èn) uke etter endt serie. Det forekommer ingen sanksjoner ved trekking av laget innen 1.mai. Laget plasseres i divisjonen under den de trekker seg fra.
d. Kvalifisering til 1.divisjon spilles helgen 26.-28.4. dersom det er flere lag som vil rykke opp til 1.divisjon enn det er ledige plasser.
(2) Lag som deltar i eliteserien og/eller 1.divisjon 2019-2020.
a. TVN plasseres i begge seriene men tas ut av tabellen når sesongen er ferdig; etter grunnserien og før sluttspill for eliteserien, etter endt sesong og før kvalifisering til 1.divisjon.
i. Resultatene fra kampene mot TVN blir fortsatt gjeldende ift. poeng til tabellen. Når TVN fjernes fra tabellen vil lagene som er igjen justeres deretter.
ii. Alle lag vil spille 1 (èn) kamp mot TVN på TVNs hjemmebane. TVN vil ivareta losji for lagene som trenger overnatting.
b. Vinneren av 1.divisjon rykker opp til eliteserien direkte.
c. 8.plass i eliteserie og 9. og 10.plass i 1.divisjon rykker ned.
d. Det gjennomføres en kvalifisering mellom laget på 7.plass i eliteserien og lagene på 2. og 3.plass i 1.divisjon om plass i eliteserien.
e. Lag som er kvalifisert for 1.divisjon etter endt sesong kan ikke trekke laget fra serien uten sanksjoner.
(3) Konsekvenser
a. Velger et lag som er kvalifisert til 1.divisjon å forbli i serien vil alle punktene under punkt 2 være gjeldende fra og med 15.april.
b. Blir det færre enn 8 lag i eliteserien og 10 lag i 1.divisjon vil man fortsatt gjennomføre seriene med de antall lag som er kvalifisert og med TVN som det «ekstra» lag.

På nåværende tidspunkt har NVBF mottatt informasjon om følgende:
(1) Stod IL (menn) trekker herrelaget fra all volleyball. Det betyr at laget ikke fortsetter i eliteserien 2019-2020 og vil ikke spille i noen divisjoner under dette.
(2) Lierne IL (kvinner) rykker ned fra eliteserien men trekker laget fra 1.divisjon og vil spille i 2.divisjon sesongen 2019-2020.
(3) På bakgrunn av vedtaket er det nå 2 ledige plasser i eliteserien for både menn og kvinner før TVN får sin plass. Det er også en ekstra ledig plass i 1.divisjon for kvinner.

NVBF håper at denne redegjørelse vil gi nyttig informasjon til klubbene og bidra til klubbens avgjørelse om deltagelse i våre nasjonale serier fra og med sesongen 2019-2020.

Start typing and press Enter to search

volleyball-2019-nmr-frode-50-14