Ti deltakarar drog saman med trenarutviklarane Kåre Mol og Matt van Wezel til Rotterdam/Nederland frå 6. – 9. oktober.

Her gjennomførte dei første del av NVBF sitt trenar 2-kurs i kombinasjon med å få oppleve VM i volleyball for kvinner, som i skrivande stund går inn i finalane. Tanken med å legge opp kurset på denne måten var å slå to floger i ein smekk, og skape ei ekstra oppleving for dei som deltok.

         

Denne kombinasjonen må kunne seiast å ha vore ein suksess. Kurset var lagt opp med ei praktisk tilnærming til det å vere trenar, og i kombinasjon med VM opna dette opp for moglegheita til å analysere kampar og ulike spelelement i forhold til korleis dei aller beste laga og spelarane i verda løyser desse oppgåvene. Observasjon av det høgste nivået volleyball, kombinert med god tid saman i hall og refleksjon, er ei samansetning som kan vere krevjande å få til i Noreg. Sjølv om det gjekk noko tid til logistikk, så er dette i det store og heile noko vi ønskjer å bygge vidare på. Det å ha nokre kurs i ein slik samanheng, med tilhøyrande praktisk tilnærming, håpar vi kan vere eit spennande alternativ for mange, også i framtida.

           


Trenar 2

No går kurshausten vidare, og for trenar 2 vil første del bli arrangert i både Oslo, Blindheim og Randaberg før jul, før deltakarane frå dei ulike kursa samlast til felles gjennomføring av del 2 i Oslo frå 3. – 5. februar. NVBF og trenarutviklarane gler seg til å ta dei imot!

Du er nysgjerrig på kva kurs du kan melde deg på, seier du? Sjekk ut vår kurskalender på https://volleyball.no/kurskalender/. Du er hjarteleg velkommen!

Start typing and press Enter to search