Midler til inkluderingsprosjekter

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til Stiftelsen Dam til prosjekter rettet mot utsatte og sårbare grupper.

Stiftelsen Dam har to programmer som idretten kan søke på, Helseprogrammet og Utviklingsprogrammet.

Helseprogrammet: Åpner 15. august, har løpende behandling, og det kan søkes om mellom 40 000 og 400 000 kroner for inntil 2 år.

Utviklingsprogrammet: Åpner 15. september, har søknadsfrist 1. november inn til NIF og det kan søkes om mellom 400 000 og 1,5 mill kroner for inntil 4 år.

 

Les mer her på hvordan du kan gå frem.

Ta kontakt med line.hurrod@idrettsforbundet.no dersom du har noen spørsmål!

Start typing and press Enter to search