NVBFs trenerkurs innebærer e-læring, kurshelger i form av fysisk oppmøte og trenerpraksis.

For å oppnå NVBFs trenergrader må følgende gjennomføres:

TRENER 1
Det stilles krav om at følgende kriterier oppfylles for å bestå Trener 1
:
– Deltagelse på begge kurssamlingene (del 1 og del 2)
– Gjennomført og bestått e-læringsmodulene
– Gjennomført 45 timers trenerpraksis i volleyball/sandvolleyball primært fra 6-12 år, men også andre aldersgrupper som er uerfarne med volleyball/sandvolleyball kan være aktuelle i denne sammenhengen

TRENER 2
Det stilles krav om at følgende kriterier oppfylles for å bestå Trener 2:

– Deltagelse på begge kurssamlingene (del 1 og del 2)
– Gjennomført og bestått e-læringsmodulene
– Gjennomført 75 timers trenerpraksis i volleyball/sandvolleyball med utøvere i ungdomsalder

TRENER 3
Det stilles krav om at følgende kriterier oppfylles for å få bestått Trener 3:

– Oppnådd definerte kompetansemål
– Deltatt på minimum 80% av undervisningen. Undervisningen er på til sammen 90 timer
– Gjennomført praksis av 90 timer
– Få godkjent eget arbeid (refleksjonsnotat og presentasjon)

Har du gjennomført praksis i egen klubb, men ikke sendt inn dokumentasjon?

Trenerpraksisen gjøres i egen klubb i etterkant av kurssamlingene. Når praksis er gjennomført sendes bekreftelsesskjema for gjennomført praksis til NVBF via dette skjemaet:
TRENER 1: https://www.formpl.us/form/2041006385
TRENER 2: https://www.formpl.us/form/2105946147
TRENER 3: https://www.formpl.us/form/2098616056

Kursdeltagelse og trenergrad registreres på den enkelte deltagers idretts-cv som finnes på minidrett.no, forutsatt at deltakelse på kurssamlinger og E-læringer er gjennomført og bestått. Her finner man også kompetansebevis for graden som er oppnådd når kurset er fullført.

Har du spørsmål? Ta kontakt med [email protected]

Start typing and press Enter to search