NVBFs trenerkurs innebærer e-læring, kurshelger i form av fysisk oppmøte og trenerpraksis.

For å oppnå NVBFs trenergrader må følgende gjennomføres:

TRENER 1
Det stilles krav om at følgende kriterier oppfylles for å bestå Trener 1
:
– Deltagelse på begge kurssamlingene (del 1 og del 2)
– Gjennomført og bestått e-læringsmodulene
– Gjennomført 45 timers trenerpraksis i volleyball/sandvolleyball primært fra 6-12 år, men også andre aldersgrupper som er uerfarne med volleyball/sandvolleyball kan være aktuelle i denne sammenhengen

TRENER 2
Det stilles krav om at følgende kriterier oppfylles for å bestå Trener 2:

– Deltagelse på begge kurssamlingene (del 1 og del 2)
– Gjennomført og bestått e-læringsmodulene
– Gjennomført 75 timers trenerpraksis i volleyball/sandvolleyball med utøvere i ungdomsalder

TRENER 3
Det stilles krav om at følgende kriterier oppfylles for å få bestått Trener 3:

– Oppnådd definerte kompetansemål
– Deltatt på minimum 80% av undervisningen. Undervisningen er på til sammen 90 timer
– Gjennomført praksis av 90 timer
– Få godkjent eget arbeid (refleksjonsnotat og presentasjon)

Har du gjennomført praksis i egen klubb, men ikke sendt inn dokumentasjon?

Trenerpraksisen gjøres i egen klubb i etterkant av kurssamlingene. Når praksis er gjennomført sendes bekreftelsesskjema for gjennomført praksis til NVBF via dette skjemaet:
TRENER 1: https://www.formpl.us/form/2041006385
TRENER 2: https://www.formpl.us/form/2105946147
TRENER 3: https://www.formpl.us/form/2098616056

Kursdeltagelse og trenergrad registreres på den enkelte deltagers idretts-cv som finnes på minidrett.no, forutsatt at deltakelse på kurssamlinger og E-læringer er gjennomført og bestått. Her finner man også kompetansebevis for graden som er oppnådd når kurset er fullført.

Har du spørsmål? Ta kontakt med kompetanse@volleyball.no

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search