COVID-19 – SANDVOLLEYBALL 2021

COVID-19 – SANDVOLLEYBALL 2021

Siste oppdateringer:

Kompetanse og utvilking

Oppdatert 10.05

Siste oppdatering knyttet til kurs og samlinger er fra den 29. april.

 

Oppdatert 29.04

Trenerkurs består av en liten gruppe mennesker, og vi anser det realistisk å få gjennomført oppsatte kurs utendørs samtidig som man ivaretar smittevernhensynene som må følges. Vi gjør oppmerksom på at dette kan endre seg, og lokale eller nasjonale retningslinjer og utbrudd kan føre til avlysninger på kort tid.

Det er også ønskelig å gjennomføre dommerkurs utendørs kommende sandvolleyballsesong. Antall deltagere på kursene vurderes slik at man kan ivareta smittevernhensynene. For gjennomføring av kurs er vi samtidig avhengig av at turneringer blir gjennomført. Vi gjør derfor oppmerksom på at planen for dommerkurs kan bli endret avhengig av lokale eller nasjonale retningslinjer og endinger i turneringsoppsettet.

NVBF tilbyr lederkurs utendørs i forbindelse med sommerturen Sandasol. I den forbindelse avtales det direkte med den enkelte klubb hvordan besøket gjennomføres slik at man sikrer at smittevernhensyn ivaretas. Den enkelte klubb står selv ansvarlig for å ivareta at retningslinjer for smittevern overholdes i henhold til retningslinjene i den enkelte kommune.  Vi ber om forståelse for at program kan bli endret og enkelte besøk avlyst hvis nasjonale eller lokale retningslinjer legger føringer på planlagt program.

Sommerturen Sandasol anses som realistisk å gjennomføre. I den forbindelse avtales det direkte med den enkelte klubb hvordan besøket gjennomføres slik at man sikrer at smittevernhensyn ivaretas. Den enkelte klubb står selv ansvarlig for å ivareta at retningslinjer for smittevern overholdes i henhold til retningslinjene i den enkelte kommune. Vi ber om forståelse for at program kan bli endret og enkelte besøk avlyst hvis nasjonale eller lokale retningslinjer legger føringer på planlagt program.

NVBF tilbyr også flere spennende webinarer for trenere, ledere og dommere som et supplement til de tradisjonelle kursene. Følg med på vår kurskalender for mer informasjon om disse og øvrige kurs her: https://volleyball.no/kurskalender/

Arrangement og konkurranse

Oppdatert 10.05.

DELTAKELSE I NT

Kalender for Norges Tour 2021 finner du på NVBFs terminplan.

Turneringene i Norgestour er norsk sandvolleyball sin “toppserie”, og derfor kan turneringene arrangeres i henhold til nasjonale retningslinjer. Men pr. i dag er det KUN utøvere definert som toppidrettsutøvere som får delta. Dette betyr at foreløpig må spillerne som oppfyller kravet, velge makker blant de øvrige spillerne på lista for å få delta i turneringer.

Liste over Norge sine landslag, Morgendagens Olympiere og de 32 høyest rankede spillerne for menn og kvinner pr. 1. mai 2021, ser du her.

TRENING

I henhold til nasjonale retningslinjer kan alle aldersgrupper nå trene sandvolleyball utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge man kan holde en meters avstand.

I kommuner med strengere lokale retningslinjer, der eksempelvis kun toppidrettsutøvere kan trene, er det NVBFs definisjon av toppidrett som skal følges.

Oppdatert 29.04

NM Senior

NM Senior skal spilles i Kristiansand 5.-8. august.
Kristiansand Sandvolleyballklubb er arrangør.

NM Regionlag U17 Sandvolleyball

NM Regionlag skal spilles i Oslo på Kringsjå Arena 2.4. august.
Koll IL er arrangørklubb.

Åpne samlinger skal arrangeres rundt i hele landet i mai og juni.

Junior-NM

NM U15 og NM U19 skal spilles 27.-29. juli.

NM U17 og NM U21 skal spilles 30. juli-1. august.

Koll IL er arrangør, og kampene skal spilles på Voldsløkka og Kringsjå Arena.

NM Veteran sandvolleyball

NM Veteran arrangeres ikke i 2021.


NM Miks sandvolleyball

NM Miks arrangeres ikke i 2021.

Oppdatert 04.05

På regjeringen.no finner man følgende informasjon om nasjonale tiltak gjeldende for idrett- og fritidsaktiviteter:

«Dersom barn og unge trene/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.»

Det betyr at regjeringen pr. nå tillater at man kan trene med laget i sandvolleyball eller volleyball til tross for at man bor i forskjellige kommuner, så lenge det ikke foreligger strengere kommunale/lokale restriksjoner og at smittesituasjonen ikke hindrer dette.

Dette er viktig for de som spiller på et lag i en klubb, men som selv bor i en annen kommune enn der klubben er registrert. Dette er spesielt viktig for sandvolleyballspillere som tilhører forskjellige klubber, og som bor i forskjellige kommuner. De har lov til å trene sammen. Og de har lov til å konkurrere sammen, men kun innenfor samme idrettskrets/region.

«Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.»

Den delen av teksten som er uthevet er det som er avgjørende for hvem som kan konkurrere sammen på et lag.

Det slås fast at man kan kun delta med deltakere fra samme idrettskrets eller region. Man kan fortsatt trene med spillere på samme lag som ikke bor i samme kommune, men man kan ikke konkurrere med spillere på samme lag dersom noen ikke er fra samme idrettskrets eller region.

Det er viktig at både klubber, spillere, foreldre og arrangør er klar over denne presisering. NVBF kan ikke ta imot påmelding fra lag som ikke tilhører regionen turneringen spilles i.

Arrangør er ansvarlig for å sikre at laget som er påmeldt en turnering ikke har spillere som ikke tilhører samme region.

Foreldre, klubber og spillere er ansvarlige for å overholde denne restriksjonen.

Anbefalingen fra helsemyndighetene er fortsatt å unngå unødvendige reiser innenlands. Dette berører også idretten, og vi må avvente hva som ligger til grunn i neste trinn av gjenåpningen av idrettene.

Er du usikker på hva som er tillatt, henvend deg til david.cox@volleyball.no.


Oppdatert 29.04

NVBF planlegger for at sandvolleyballsesongen 2021 vil starte i mai i alle regioner. Per i dag er trening utendørs tillatt for alle aldersgrupper (kommunale variasjoner forekommer). For spillere under 20 år er det, i henhold til nasjonale retningslinjer tillatt med kamper innad i egen region. Dette gir forhåpentligvis sandvolleyball mulighet til å starte opp som planlagt i mai.

Første turneringshelg er i flere regioner planlagt til 8.-9. mai. Se terminplan her.

Grunnet de nasjonale retningslinjer for arrangement og idrettsaktivitet vil eldste klasse som kan gjennomføres den helgen være U20.

Oppdatert 29.04

I henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

I kommuner som ligger på dagens nasjonale tiltaksnivå er det derfor åpning for å arrangere lokal turnering med voksne deltakere fra egen kommune.

Barn og unge opp til 20 år kan konkurrere innad i egen region.

Oppdatert 29.04

Det vil holdes tre åpne samlinger i hver region for spillere født 2005-2008 i mai og juni.

Status for samling #1

Nord: Samlingen skal avholdes i Tromsø 29.-30. mai. Det planlegges for å ha samlingen utendørs.

Trøndelag: Samlingen avholdes i Trondheim lørdag 1. mai.

Agder: Samlingen avholdes i Kristiansand lørdag 1. mai. Det vil holdes en egen samling torsdag 13. mai for spillere i Lindesnes Kommune.

Rogaland: Samling var planlagt på Lassa lørdag 1. mai, men pga at Stavanger kommune forlenget sine strengere kommunale tiltak til 5. mai måtte den utsettes. Ny dato er foreløpig satt til 13. mai. Alle påmeldte deltakere vil bli flyttet over til ny dato, og de som ikke kan komme, vil få påmeldingsavgiften tilbakebetalt.

Møre og Romsdal: Samling var planlagt i Ålesund søndag 2. mai, men pga. smitteutbrudd i Ålesund er strengere kommunale tiltak innført. Ny dato er torsdag 13. mai. Alle påmeldte deltakere vil bli flyttet over til ny dato, og de som ikke kan komme, vil få påmeldingsavgiften tilbakebetalt.

Sogn og Fjordane: Samlingen skal avholdes i Førde søndag 9. mai.

Øst: Tidspunkt for første samling er ikke klart ennå.

 

 

Landslag senior:

Landslagene våre vil delta internasjonalt denne sesongen, og World Tour, Continental Cup, EM og OL vil være lagenes hovedaktiviteter.

  • Landslag menn sandvolleyball spiller Continental cup 6-9. mai, og aktiviteten kan følges HER.
  • World Tour-kalenderen ligger HER
  • Informasjon om sandvolleyballturneringen under OL i Tokyo finnes HER
  • Oppdatert informasjon fra Olympiatoppen knyttet til OL i Tokyo ligger HER.
  • På CEV sin side finner du informasjon om EM,  HER.

Landslag junior:

Norge vil delta med lag på aldersbestemte mesterskap gjennom sesongen 2021.

  • CEV sine sider om aldersbestemte EM ligger HER.

Øvrige spillere:

Utøvere som ikke er en del av NVBFs landslagsgruppe, men ønsker å delta i sandvolleyballkonkurranser/turneringer i regi av FIVB, CEV og NEVZA i sesongen 2021, må ta direkte kontakt med Beate Sødal på epost beate.sodal@volleyball.no for nærmere informasjon.

Pandemien fører til at NVBF fortløpende må justere kamp- og konkurransetilbud, utdanningsaktiviteter og sportslig program iht. nye tiltak og innstramminger (nasjonalt og lokalt).

På denne siden finner du siste oppdatering innen hvert aktivitetsområde.

Protokoll fra Forbundsstyrets møter der koronarelaterte saker har blitt drøftet og vedtatt finnes under.

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search