COVID-19 – SANDVOLLEYBALL 2021

COVID-19 – SANDVOLLEYBALL 2021

Siste oppdateringer:

Kompetanse og utvilking

Oppdatert 09.08

Planlagte kurs og klubbutviklingsbesøk høsten 2021 forventes på nåværende tidspunkt å bli gjennomført som planlagt.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at dette kan endre seg, og lokale eller nasjonale retningslinjer og utbrudd kan føre til avlysninger på kort tid.

 

Oppdatert 28.06

Siste oppdatering knyttet til kurs og samlinger er fra den 29. april. Neste oppdatering på dette området vil bli i august med mindre det vil skje noen vesentlige endringer fra myndighetenes/idrettens side.

 

Oppdatert 29.04

Trenerkurs består av en liten gruppe mennesker, og vi anser det realistisk å få gjennomført oppsatte kurs utendørs samtidig som man ivaretar smittevernhensynene som må følges. Vi gjør oppmerksom på at dette kan endre seg, og lokale eller nasjonale retningslinjer og utbrudd kan føre til avlysninger på kort tid.

Det er også ønskelig å gjennomføre dommerkurs utendørs kommende sandvolleyballsesong. Antall deltagere på kursene vurderes slik at man kan ivareta smittevernhensynene. For gjennomføring av kurs er vi samtidig avhengig av at turneringer blir gjennomført. Vi gjør derfor oppmerksom på at planen for dommerkurs kan bli endret avhengig av lokale eller nasjonale retningslinjer og endinger i turneringsoppsettet.

NVBF tilbyr lederkurs utendørs i forbindelse med sommerturen Sandasol. I den forbindelse avtales det direkte med den enkelte klubb hvordan besøket gjennomføres slik at man sikrer at smittevernhensyn ivaretas. Den enkelte klubb står selv ansvarlig for å ivareta at retningslinjer for smittevern overholdes i henhold til retningslinjene i den enkelte kommune.  Vi ber om forståelse for at program kan bli endret og enkelte besøk avlyst hvis nasjonale eller lokale retningslinjer legger føringer på planlagt program.

Sommerturen Sandasol anses som realistisk å gjennomføre. I den forbindelse avtales det direkte med den enkelte klubb hvordan besøket gjennomføres slik at man sikrer at smittevernhensyn ivaretas. Den enkelte klubb står selv ansvarlig for å ivareta at retningslinjer for smittevern overholdes i henhold til retningslinjene i den enkelte kommune. Vi ber om forståelse for at program kan bli endret og enkelte besøk avlyst hvis nasjonale eller lokale retningslinjer legger føringer på planlagt program.

NVBF tilbyr også flere spennende webinarer for trenere, ledere og dommere som et supplement til de tradisjonelle kursene. Følg med på vår kurskalender for mer informasjon om disse og øvrige kurs her: https://volleyball.no/kurskalender/

Arrangement og konkurranse

Oppdatert 09.08.

Vi er fortsatt på trinn 3 i myndighetenes gjenåpningsplan. Regjeringen har varslet at en ny vurdering av nasjonale tiltak vil gjøres i midten av august.

DELTAKELSE I NT

Norgestour er norsk sandvolleyballs eliteserie, og turneringene kan arrangeres i henhold til nasjonale retningslinjer. Spillere fra hele landet kan delta.

Har du spørsmål knyttet til deltakelse i Norgestour, kontakt NVBF på epost [email protected].

Kalender for Norges Tour 2021 finner du på Norgestour.no og på  NVBFs terminplan.

TRENING

I henhold til nasjonale retningslinjer kan alle aldersgrupper nå trene sandvolleyball utendørs i grupper på inntil 40 personer, så lenge man kan holde en meters avstand.

I kommuner med strengere lokale retningslinjer, der eksempelvis kun toppidrettsutøvere kan trene, er det NVBFs definisjon av toppidrett som skal følges.

ARRANGEMENT TOPPIDRETT

I henhold til nasjonale retningslinjer er det per i dag tillatt med toppidrettsarrangement utendørs som normalt. Det settes derfor ikke lenger et tak på antall deltakerlag på Norgestour.

Arrangør kan legge til rette for et avgrenset tilskuerområde der opp til 500 personer kan oppholde seg.

Arrangør er ansvarlig for at alle som befinner seg innenfor arrangementsområdet skal være registrert med navn og kontaktinfo.

Øvrige krav til arrangør finner man i NVBFs protokoll.

Huskeliste for arrangører.

Oppdatert 09.08

NM Senior

NM Senior ble spilt i Kristiansand 5.-8. august.
Kristiansand Sandvolleyballklubb var arrangør.

NM Regionlag U17 Sandvolleyball

NM Regionlag ble spilt i Oslo på Kringsjå Arena 2.-4. august.
Koll IL var arrangørklubb.

Åpne samlinger ble arrangert rundt i hele landet i mai og juni.

Junior-NM

NM U15 og NM U19 ble spilt 27.-29. juli.

NM U17 og NM U21 ble spilt 30. juli-1. august.

Koll IL var arrangør, og kampene ble spilt på Voldsløkka og Koll Arena.

NM Veteran sandvolleyball

NM Veteran arrangeres ikke i 2021.


NM Miks sandvolleyball

NM Miks arrangeres ikke i 2021.

09.08

Vi er fortsatt på trinn 3 i myndighetenes gjenåpningsplan. Regjeringen har varslet at en ny vurdering av nasjonale tiltak vil gjøres i midten av august.

DELTAKELSE I RT

Spillere i alle aldre kan delta på LT og RT. Dersom kommunen du bor i har strengere lokale tiltak grunnet høy smitte, skal du ikke delta på arrangement i en annen kommune.

Spillere under 20 år kan delta på regionale turneringer i andre regioner.

Er du usikker på hva som er tillatt, henvend deg til [email protected].

ARRANGEMENT BREDDEIDRETT

I henhold til nasjonale retningslinjer er det per i dag tillatt med breddearrangement utendørs med maksimalt 200 personer.

Deltakerantallet omfatter spillere, trenere, publikum og arrangørstab.

Arrangør er ansvarlig for at alle som befinner seg innenfor arrangementsområdet skal være registrert med navn og kontaktinfo. Øvrige krav til arrangør finner man i NVBFs protokoll.

Huskeliste for arrangører.

Se terminplan her.

Oppdatert 09.08

I kommuner som ligger på nasjonalt tiltaksnivå kan lokal turnering med voksne deltakere arrangeres. Deltakerne kan komme fra andre kommuner i regionen, så fremt disse kommunene ligger på samme tiltaksnivå som kommunen turneringen arrangeres i.

Spillere under 20 år kan delta på LT i andre regioner enn den de tilhører.

Et arrangement kan maksimalt samle 200 personer. Antallet inkluderer, spillere, trenere, publikum og arrangørstab.

Er du usikker på hva som er tillatt, henvend deg til [email protected].

Oppdatert 09.08

Det ble avholdt tre åpne samlinger i hver region for spillere født 2005-2008 i mai, juni og juli.

Landslag senior:

Landslagene våre vil delta internasjonalt denne sesongen, og World Tour, Continental Cup, EM og OL vil være lagenes hovedaktiviteter.

  • Landslag menn sandvolleyball spiller Continental cup 6-9. mai, og aktiviteten kan følges HER.
  • World Tour-kalenderen ligger HER
  • Informasjon om sandvolleyballturneringen under OL i Tokyo finnes HER
  • Oppdatert informasjon fra Olympiatoppen knyttet til OL i Tokyo ligger HER.
  • På CEV sin side finner du informasjon om EM,  HER.

Landslag junior:

Norge vil delta med lag på aldersbestemte mesterskap gjennom sesongen 2021.

  • CEV sine sider om aldersbestemte EM ligger HER.

Øvrige spillere:

Utøvere som ikke er en del av NVBFs landslagsgruppe, men ønsker å delta i sandvolleyballkonkurranser/turneringer i regi av FIVB, CEV og NEVZA i sesongen 2021, må ta direkte kontakt med Beate Sødal på epost [email protected] for nærmere informasjon.

Pandemien fører til at NVBF fortløpende må justere kamp- og konkurransetilbud, utdanningsaktiviteter og sportslig program iht. nye tiltak og innstramminger (nasjonalt og lokalt).

På denne siden finner du siste oppdatering innen hvert aktivitetsområde.

Protokoll fra Forbundsstyrets møter der koronarelaterte saker har blitt drøftet og vedtatt finnes under.

Start typing and press Enter to search