Gjelder lisensforsikringen i utlandet?

Forsikringen dekker behandling av skader oppstått over hele verden, behandlingen må godkjennes av Gjensidige skadeforsikring i forkant og vil skje etter man er kommet hjem til Norge. Behov for behandling i utlandet må dekkes under en privat reiseforsikring. Det er derfor viktig at man også har gyldig reiseforsikring i forbindelse med trening eller konkurranser i utlandet.

Nyeste innlegg

Start typing and press Enter to search