Barne- og ungdomstrenerkonferansen 2022

Norges Idrettshøgskole og Norges Idrettsforbund har gleden av å invitere til Barne- og ungdomstrenerkonferansen. Den norske idrettsmodellen er i verdensklasse på mange områder, samtidig som det stadig pekes på flere barrierer for deltagelse, utvikling og prestasjon. Felles for alle er at kompetente trenere ofte blir pekt på som en viktig del av løsningen.

Sted: Norges idrettshøgskole, Oslo
Start: 30.09.2022 09:00
Slutt: 01.10.2022 16:00

Den kompetente treneren skaper gode og inkluderende miljøer hvor barn og unge trives, opplever mestring og glede, og utvikler idrettsferdigheter og motivasjon til livslang idrettsdeltagelse. Den kompetente treneren bidrar til å redusere frafall, mobbing og rasisme, spiseforstyrrelser, og trakassering og overgrep. Den kompetente treneren kan å utnytte en treningsflate og håndtere flere ulike utøvere i sin treningsgruppe, vet hvilket konkurransetilbud som er nødvendig og unngår unødvendige kostnadsdrivere.

Men hvordan skal vi få flere kompetente trenere? Kan økte krav og forventninger dytte frivilligheten over smertegrensen? Og kan mangelen på kompetente trenere løses av frivillighet alene? Kan bruk av kompetente fagansatte i samarbeid med frivillige være en modell? Denne modellen brukes i andre deler av kultursektoren (og i mange tilfeller i driften av større idrettslag). Men hvem skal finansiere modellen?

Årets konferanse setter søkelys på et dagsaktuelt spenningsforhold i norsk idrett: Hvordan kan vi klare å levere kompetanse og kvalitet til våre medlemmer uten at det blir for dyrt?  Konferansen retter seg mot premissleverandører og beslutningstagere i klubb, skole og forbund, trenerutdannere og veiledere, og trenere i barne- og ungdomsidretten.

Hvem kommer?

Solfrid Bratland-Sanda, professor, og Jo Grønlund, instituttleder, begge ansatt ved institutt for idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. Solfrid og Jo var våren 2022 aktuell med kronikken ‘Barn trenger proffe trenere’ i Dagsavisen, hvor de argumenter for at økte krav og forventninger dytter frivilligheten over smertegrensen.

 

Anne Tjønndal er førsteamanuensis ved fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet. Anne er spesielt interessert kritiske og kulturelle perspektiver på idrettsutøveres læring, trenerrollen, digitalisering, sosial ulikhet og kjønnsperspektiver på idrett. Anne har bakgrunn fra boksing og er medlem at Akademiet for yngre forskere.

 

Marlene Persson er forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Marlene forsker på ungdoms deltagelse i idrettslag med spesiell interesse for hvordan retningslinjene for ungdomsidretten utøves lokalt, ungdoms muligheter for medbestemmelse og hvordan kjønnsulikheter oppleves av unge jenter. Marlene har bakgrunn fra volleyball.

 

Cathrine Nyhus Hagum er stipendiat ved institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker på treningsbelastning, totalbelastning, fysisk og mental helse og uhelse i idrett.

 

Niels Nygaard Rossing er førsteamanuensis ved institutt for medisin og sunnhetsteknologi ved Aalborg Universitet og forsker på talentutvikling i idrett. Han har bakgrunn som idrettspsykolog, fotballtrener, og har arbeidet med idrettsutøvere, klubber og forbund i flere idretter, på alle nivåer.

 

Ludvig Johan Torp Rasmussen er postdoktor ved institutt for medisin og sunnhetsteknologi ved Aalborg Universitet og har forsket på utvikling av kreativitet i idrett.

 

Christian Medum Wrang er PhD-kandidat ved institutt for medisin og sunnhetsteknologi ved Aalborg Universitet og forsker på talentutvikling, barne- og ungdomsidrett og identitetsutvikling. Christian har bakgrunn som håndballtrener.

 

Halvard Grendstad er stipendiat ved institutt for fysisk prestasjonsevne på Norges Idrettshøgskole. Halvard forsker på vekst, modning og trening i puberteten og har bakgrunn som fysisk trener i fotball.

 

Lars Erik Espedalen er stipendiat ved institutt for idrett og samfunnsvitenskap og forsker på sosial ulikhet, idrett og ungdomstid, og årsaker til frafall i idrett.

Nyeste innlegg

Start typing and press Enter to search