Regional informasjon

Hordaland

Slik spilles lavere divisjoner i Hordaland sesongen 2023-24:

2. divisjon

I sesongen 2023-24 er det totalt 17 lag påmeldt med 9 lag i dameklassen og 8 lag i herreklassen. Begge klassene spiller med dobbelserie med enkle hjemme- og bortekamper.

Etter sesongen vil serievinnerne ha rett til å spille kvalifisering til 1. divisjon.

3.divisjon

I dameklassen er det 8 lag påmeldt som spiller dobbel serie med enkle hjemme- og bortekamper i treningstid eller helg.

Klassen for menn spilles som 5 serierunder med påmelding ca. 14 dager før hver turnering. Ved få påmeldte lag enten i U19 gutteklassen eller 3. Div menn er det mulighet for at klassene blir slått sammen. Seriemester for sesongen vil være det laget med høyest rankingpoeng etter at alle serierunder er gjennomført.

4.divisjon

Vi fortsetter med å gi tilbud denne sesongen også for damelag i denne divisjonen. Denne klassen spilles som 5 serierunder med påmelding ca. 14 dager før hver turnering. Ved få påmeldte lag enten i U19 jenteklassen eller 4. Div kvinner vil det være en mulighet at klassene blir slått sammen. Seriemester for sesongen vil være det laget med høyest rankingpoeng etter ferdig gjennomført serierunder.

SERIERUNDE 3. DIV M & 4. DIV K:

Serierunde #01 – Lørdag 28. oktober – 3DM: Meland Aktiv, Arr. Kvernbit/4DK: mangler hall/arr
Serierunde #02 – Lørdag 25. november, Bildøy/Ågotnes, Arr. Sotra VBK

Serierunde #03 – Søndag 10. desember – 3DM: Stemmemyren, Arr. TIF Viking/4DK: Zinken Hopp, arr. mangler
Serierunde #04 – Søndag 11. februar, Sandslihallen, Arr. Gneist
Serierunde #05 – Lørdag 16. mars, Haukelandshallen, Arr. BSI

Påmelding pr. turnering skjer via PROFIXIO.

KAMPOPPSETT, RESULTATER OG TABELL

2. Div og 3. Div Kvinner gis det poeng etter følgende kriterier (italiensk): Vinner man 3-0 eller 3-1 tildeles vinnerlaget 3 poeng. Blir resultatet 3-2 gis vinnerlaget 2 poeng og taperlaget 1 poeng.

Kampoppsett, resultater og tabell finnes i TA.

3. Div Menn & 4. Div Kvinner vil det være rankingpoeng etter hver serierunde etter resultatene for denne klassen. Er klassen slått sammen med U19 vil deres plasseringer trekkes ut for rankingpoengene tildeles.

Tabellen for 3. Div Menn og 4. Div Kvinner finner dere HER

INFORMASJON REGIONALE SERIER

Det er utarbeidet en egen side med all relevant informasjon som gjelder ordinære regionale serier «alt du trenger å vite». Vi anbefaler dere å bli kjent med innholdet som dere finner HER!

Ellers er det viktig at lagene er kjent med følgende: 

 • REGLEMENT

Vi håper alle deltakende lag setter seg inn i reglementet og de administrative reguleringene og forholder seg til dem. De dokumentene finnes HER under praktisk info.

 • DOMMERE TIL KAMP

DK i Hordaland har et mål om å få plassert dommere til alle seriekampene, men det vil være mangel på 2. dommer og i noen tilfeller vil også 1. dommer mangle. Hjemmelagene må derfor påregne seg noen dommeroppdrag i kamper hvor det ikke er oppnevnt dommere. Informasjon pr. kamp vil finnes i TA.

 • KAMPSKJEMA

Alle kampskjema finnes HER.

Kampskjema i lavere divisjoner kan genereres i TA ferdig utfylt. Lagene skal legge inn kamptropp pr. kamp seinest dagen før kamp da vil spillere og lagledelse komme automatisk opp.

Serierunder/turneringer skal bruke Kampskjema 3-settskamper.

Det anbefales å skrive kampskjema ut i A3.

Ved å følge linken til kampskjema vil dere også finne mal for oppstillingslapper samt en brukerveileder for føring av kampskjema.

 • RESULTATREGISTRERING

Dette gjøres umiddelbart etter kampslutt i MIN VOLLEYBALL app eller i TA av kampansvarlig.

 • FLYTTING AV KAMP

Ved behov for å flytte kampen må kampen omberammes i TA etter at man har avklart med motstanderlaget om ny dato. Følg ellers retningslinjene som er gitt vedrørende dette.

Møre og Romsdal

Informasjon om 2. og 3. divisjon i region Møre og Romsdal sesongen 2023-24:

Det er utarbeidet en egen side med all relevant informasjon som gjelder ordinære regionale serier «alt du trenger å vite». Vi anbefaler dere å bli kjent med innholdet som dere finner HER!

2. divisjon

Møre og Romsdal har felles 2. divisjon saman med Sogn og Fjordane. Ein legg opp til at seriekampar mellom lag der avstanden er kort kan spelast i treningstid dersom laga ynskjer det. Kampar der avstanden er større, eks. lag fra MR mot lag fra SF, blir samlet og vert spelt på helgedagar. Flesteparten av desse kampane vil gå i Volda/Hornindal – området for å minske reiseavstanden til laga.Det vert kåra ein vinnar av 2. divisjon SF&MR. Etter sesongen har både SF sitt beste 2.div.lag og MR sitt beste 2.div.lag rett til å spele om kvalifisering til 1. divisjon.

Laga spelar i utgangspunktet dobbel seire, men ein vil ut frå antal påmeldte lag om det blir gjennomført dobbel serie eller evt. enkel serie og eit sluttspill. Antal seriekampar for kvart lag bør totalt vere mellom 15-18 pr. sesong.

 

3.divisjon

Det er ein 3. divisjon for SF og ein for MR. Laga spelar i utgangspunktet dobbel serie, altså heime og borte mot alle lag i eigen serie. Men det vil bli vurdert ut fra antal påmeldte lag i kvar avdeling om det skal spelast trippel serie eller eventuelt dobbel serie og eit sluttspill.  Det er ynskeleg at alle lag får spille 14-16 seriekamper. Ein del av kampane vert spelt i treningstida, dersom dei geografiske forholda ligg til rette for dette. Kampar mellom lag der avstanden er større vert samla på helgedager. Det kan også vere mogleg at ein gjennomfører dette som t.d 4 turneringshelger/dagar.

Resultat frå forrige sesong finn du her: Kampar og resultat

Nord

Her finner du informasjon om 2. divisjon i region Nord sesongen 2023-2024:

2. divisjon

Nord har 2. divisjon med plass til opptil 9 lag. Det legges opp til å spille kampene over fem seriehelger der flere lag møter hverandre på samme sted, og man spiller flere kamper samme dag. Lagene spiller dobbel serie. Lagene får en hjemmehelg hver.

INFORMASJON REGIONALE SERIER

Det er utarbeidet en egen side med all relevant informasjon som gjelder ordinære regionale serier «alt du trenger å vite». Vi anbefaler dere å bli kjent med innholdet som dere finner HER!

Ellers er det viktig at lagene er kjent med følgende: 

 • REGLEMENT

Vi håper alle deltakende lag setter seg inn i reglementet og de administrative reguleringene og forholder seg til dem. De dokumentene finnes HER under praktisk info.

 • DOMMERE TIL KAMP

Lagene må påregne å dømme hverandre under serierundene.

 • KAMPSKJEMA

Alle kampskjema finnes HER.

Kampskjema i lavere divisjoner kan genereres i TA ferdig utfylt. Lagene skal legge inn kamptropp pr. kamp seinest dagen før kamp da vil spillere og lagledelse komme automatisk opp.

Serierunder/turneringer skal bruke Kampskjema 3-settskamper.

Det anbefales å skrive kampskjema ut i A3.

Ved å følge linken til kampskjema vil dere også finne mal for oppstillingslapper samt en brukerveileder for føring av kampskjema.

Sogn og Fjordane

Informasjon om 2. og 3. divisjon i Region Sogn og Fjordane sesongen 2023-24:

Les her om påmeldingsfrist og korleis ein kan melde på – informasjon regionale serier

2. divisjon

Møre og Romsdal har felles 2. divisjon saman med Sogn og Fjordane. Ein legg opp til at seriekampar mellom lag der avstanden er kort kan spelast i treningstid dersom laga ynskjer det. Kampar der avstanden er større, eks. lag fra MR mot lag fra SF, blir samlet og vert spelt på helgedagar. Flesteparten av desse kampane vil gå i Volda/Hornindal – området for å minske reiseavstanden til laga.Det vert kåra ein vinnar av 2. divisjon SF&MR. Etter sesongen har både SF sitt beste 2.div.lag og MR sitt beste 2.div.lag rett til å spele om kvalifisering til 1. divisjon.

Laga spelar i utgangspunktet dobbel seire, men ein vil ut frå antal påmeldte lag om det blir gjennomført dobbel serie eller evt. enkel serie og eit sluttspill. Antal seriekampar for kvart lag bør totalt vere mellom 15-18 pr. sesong.

 

3.divisjon

Det er ein 3. divisjon for SF og ein for MR. Laga spelar i utgangspunktet dobbel serie, altså heime og borte mot alle lag i eigen serie. Men det vil bli vurdert ut fra antal påmeldte lag i kvar avdeling om det skal spelast trippel serie eller eventuelt dobbel serie og eit sluttspill.  Det er ynskeleg at alle lag får spille 14-16 seriekamper. Ein del av kampane vert spelt i treningstida, dersom dei geografiske forholda ligg til rette for dette. Kampar mellom lag der avstanden er større vert samla på helgedager. Det kan også vere mogleg at ein gjennomfører dette som t.d 4 turneringshelger/dagar.

 

Resultat frå forrige sesong finn du her: Kampar og resultat

Sydvest

Slik spilles 2. og 3. divisjon i Sydvest sesongen 2023-24:

2. divisjon

Agder og Rogaland har felles 2. divisjon som i sesongen 2023-24 består av 13 damelag og 17 herrelag. Det spilles enkel serie. Kun de 7 øverst plasserte lagene etter sesongen vil beholde plass i neste års 2.divisjon. I sesongen 2024-25 vil man redusere til 9 lag og dobbel serie.

3. divisjon

Sydvest har 3.divisjon avd. Agder og 3.divisjon avd Rogaland.

I Agder deltar 7 damelag og 9 herrelag. Det spilles dobbel serie.

I Rogaland deltar 10 damelag og 9 herrelag. Det spilles dobbel serie.

I 3. div Rogaland menn deltar KFUM Stavangers sittevolleyballag i seriespillet. Motstanderlagene setter seg ned i møte med dem, og det spilles etter ordinære sittevolleyballregler. KFUM Stavanger sine spillere forklarer regler før kamp, og det spilles et prøvesett.

Trøndelag

Her finner du informasjon om 2. og 3. divisjon i region Trøndelag sesongen 2023-24:

2. divisjon

Trøndelag har 2. divisjon med plass til opptil 9 lag. Det legges opp til å spille kampene som seriehelger der flere lag møter hverandre på samme sted, og man spiller to kamper samme dag. Lagene spiller dobbel serie. 1. plass har muligheten til å delta i opprykksturneringen i 1. divisjon, mens de to lagene pp 8. og 9. plass rykker ned til 3. divisjon.

Lagene utenfor Trondheim spiller hjemmekampene sine i egen hall.

3.divisjon

Det legges opp til en avdeling i årets 3.divisjon for hver klasse. Lagene spiller enkel serie, før tabellen splittes opp i tre, og hver del møter hverandre igjen to ganger. Kampene spilles som seriehelger hvor flere lag møter hverandre og man spiller to kamper per dag.

Det er viktig at lagene er kjent med følgende:

 • Reglementet som gjelder for 2. og 3. divisjon Trøndelag er: Reglement for NVBFs seniorserier og Administrativ regulering for lavere divisjoner.
 • Det vil bli jobbet med å sette opp så mange dommere som mulig på kamper i 2. og 3. divisjon denne sesongen. Men lagene må påregne seg noen dommeroppdrag i kamper hvor det ikke blir oppnevnt dommere.
 • Kampskjema i lavere divisjoner = Internasjonalt kampskjema. Det finnes her (kopiere i A3) Opplæring i føring av kampskjema kan gjøres her. Disse kan printes ut med kampinformasjon ferdig utfylt fra TurneringsAdmin.
Øst

Slik spilles lavere divisjoner Øst sesongen 2023-24:

Det spilles serieturneringer i helgene der tre (eller 4) lag møtes og alle spiller mot hverandre. Det spilles ikke rankingturneringer, så vinnerne av seriespillet i hver enkelt divisjon er dermed også «sammenlagtvinner».

Regionsmesterskap/1. runde i NM spilles i september. Det deles ikke ut poeng som teller i seriespillet.

2. divisjon

Det spilles dobbel serie med 9 lag, så hvert lag får 16 seriekamper.

3. divisjon

Det spilles dobbel serie med 9 lag, så hvert lag får 16 seriekamper. De to beste lagene rykker opp til 2. divisjon.

4. divisjon

4. divisjon har to avdelinger. Det spilles dobbel serie med 9 lag, så hvert lag får 16 seriekamper. Etter endt seriespill settes det opp et sluttspill der de to beste lagene i hver avdeling spiller om opprykk til 3. divisjon og de to lagene som kommer sist i hver avdeling spiller om å unngå nedrykk til 5. divisjon

5. divisjon

Kvinner: 22 lag deltar og er delt inn i to avdelinger. I avdeling 1 spilles det dobbel serie med 9 lag, så hvert lag får 16 seriekamper. I avdeling 2 spilles det enkel serie med 13 lag, så hvert lag får 12 kamper. Etter endt seriespill settes det opp et sluttspill der de to beste lagene i hver avdeling spiller om opprykk til 4. divisjon.

Menn: 27 lag deltar og er delt inn i tre avdelinger med 9 lag i hver. Det spilles dobbel serie, så hvert lag får 16 seriekamper. Etter endt seriespill settes det opp et sluttspill der de to beste lagene i hver avdeling spiller om opprykk til 4. divisjon.

Nyeste innlegg

Start typing and press Enter to search

mini_volleyball-team